menusearch
majidabhari.ir

چرا مردم ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند؟

جستجو
چرا مردم ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند؟
چرا مردم ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند؟  چرا مردم ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند؟ - چرا مردم ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند؟ گسترش بیماری همه گیر کرونا باعث بر - هموطنان و مردم دیگر کشورها شد، بعضی - ان که هجوم مردم به شهرهای شمالی باعث - شتی از سوی مردم و دولت بوده است. ن - ، بنابراین مردم تا به حال در حد توان - ر رفتارهای مردم بیش از پیش احساس میشو - نزولی این ویروس قرار گرفته باشیم نه - طغیان این ویروس و مضاعف شدن مبتلایان - را از حمله ویروس ایجاد نمیکند. جدی نگ - ل و انتقال ویروس و آلوده سازی شهرهای - پایی گسترش ویروس به صفر رسیده، مطمئنا - ری همه گیر کرونا باعث بروز رفتارهای م - بتلایان به کرونا ساعت به ساعت افزایش - ین بهداشتی را رعایت میکنند یعنی زدن م - له اجتماعی را انجام میدهند و آمار مبت - یچ مصونیتی را از حمله ویروس ایجاد نمی - ی ح را ج خود را برگزار کند و این طرحها - ای بیما را ن را بپردازند تا جامعه این ب - اد نمیکند. جدی نگرفتن این بیماری ناشی - خطرناک را جدی بگیرد. در چین و دیگ
، دکتر مجید ابهری ، چرا مردم ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند؟ ، مجید ابهری ، ویروس ، کرونا ، ویروس کرونا ، 167 بازدید، جمعه سی ام آبان ۹۹