همایش گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مطهری و تجلیل از معلمان برگزیده شهر تهران با همکاری ستاد نماز جمعه غرب تهران، اداره آموزش و پرورش تهران و کانون حمایتی نور سبحان در تاریخ دوشنبه 11 اردیبهشت 96 برگزار گردید

جستجو
همایش گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مطهری و تجلیل از معلمان برگزیده شهر تهران با همکاری ستاد نماز جمعه غرب تهران، اداره آموزش و پرورش تهران و کانون حمایتی نور سبحان در تاریخ دوشنبه 11 اردیبهشت 96 برگزار گردید
تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید - روز معلمتصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید - روز معلم - فته معلم، همایش گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مطهری و تجلیل از معلمان برگزیده شهر تهران با همکاری ستاد نماز جمعه غرب تهران، اداره آموزش و پرورش تهران و کانون حمایتی نور سبحان در تاریخ دوشنبه 11 اردیبهشت 96 برگزار گردید . در ابتدای این مراسم حج - ران درخصوص گرامیداشت مقام معلم گفت: ه - همواره به یاد داشته باشیم که خداوند - عال، انبیا و علما همگی معلم هستند. در - ی‌ش و د و تا حجت الهی (امام عصر) ا - ت کرده است و کم‌ترین صدمه‌ا - مین در شأن و جایگاه خ و دشان، تکریم ش و ن - ;الله بهجت و بیان نقل ق و ل از ایشان اف - عال، انبیا و علما همگی معلم هستند. در - ی‌ش و د و تا حجت الهی (امام عصر) ا - ت کرده است و کم‌ترین صدمه‌ا - مین در شأن و جایگاه خ و دشان، تکریم ش و ن - ;الله بهجت و بیان نقل ق و ل از ایشان اف - یوز به نقل از مجله خبری سبحان؛ همزمان - . این شجره از خداوند متعال آغ از می&zw - ن خدمات را از این قشر دریافت کرده است - مه‌ای از این سو ندیده است. انشال - wnj;نیا پس از تکریم آیت‌الله بهج - م جمعه غرب تهران درخصوص گرامیداشت مقا - منطقه غرب تهران ادامه داد: معلمین عز - ان؛ همزمان با هفته معلم، . در ابتد - ;نیا، امام جمعه غرب تهران درخصوص گرام - د. امام جمعه منطقه غرب تهران ادامه - امام جمعه غرب تهران درخصوص گرامیداشت - جمعه منطقه غرب تهران ادامه داد: معلمی - اری اگر در آموزش و پرورش وجود داشته ب - عال، انبیا و علما همگی معلم هستند. در - ی‌ش و د و تا حجت الهی (امام عصر) ا - ت کرده است و کم‌ترین صدمه‌ا - مین در شأن و جایگاه خ و دشان، تکریم ش و ن - ;الله بهجت و بیان نقل ق و ل از ایشان اف - در آموزش و پرورش وجود داشته باشند، ات - م جمعه غرب تهران درخصوص گرامیداشت مقا - منطقه غرب تهران ادامه داد: معلمین عز - عال، انبیا و علما همگی معلم هستند. در - ی‌ش و د و تا حجت الهی (امام عصر) ا - ت کرده است و کم‌ترین صدمه‌ا - مین در شأن و جایگاه خ و دشان، تکریم ش و ن - ;الله بهجت و بیان نقل ق و ل از ایشان اف - عزیز کشور، در بین تمامی اقشار مختلف ش - شود. وی در ادامه اظهار داشت: نظام - wnj;اسلامی در طول 40 سال حیات طیبه، ب - که معلمین در شأن و جایگاه خودشان، تک - شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: از - هارشنبه 13 اردیبهشت 1396 ساعت 16:29
روز معلم ، سلسله‌ی معلمی، شجره طیبه است ، شجره طیبه ، جهان نیوز ، هفته معلم ، همایش گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مطهری و تجلیل از معلمان برگزیده شهر تهران با همکاری ستاد نماز جمعه غرب تهران، اداره آموزش و پرورش تهران و کانون حمایتی نور سبحان در تاریخ دوشنبه 11 اردیبهشت 96 برگزار گردید. ، استاد شهید آیت الله مطهری ، امام جمعه غرب تهران ، 337 بازدید، پنج شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۶
شرکت سازنده