مردم

جستجو
مردم
افسردگی نتیجه فرار از زندگی رنگی/ چرا ایرانیان از تنوع رنگی فراری هستند؟افسردگی نتیجه فرار از زندگی رنگی/ چرا ایرانیان از تنوع رنگی فراری هستند؟ - افسردگی نتیجه فرار از زندگی رنگی/ چرا - ایرانیان از تنوع رنگی فراری هستند؟ د - کتر مجید ابهری : بسیاری از مردم ایران - در انتخاب رنگ لباس، خودرو و دکوراسیو - ن منازل خود از رنگ های شاد استفاده نم
افسردگی ، افسردگی نتیجه فرار از زندگی رنگی/ چرا ایرانیان از تنوع رنگی فراری هستند؟ ، مردم ایران ، رنگ لباس ، خودرو ، دکوراسیون منازل ، شادی ، رفتار شناسی ، روان شناسی ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، تاثیر جامعه بر انتخاب رنگ ، افسردگی نتیجه فرار از زندگی ، چرا ایرانیان از تنوع رنگی فراری هستند؟ ، 761 بازدید، پنج شنبه بیست و سوم شهریور ۹۶ پررنگ شدن تشکل های مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری داردپررنگ شدن تشکل های مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری دارد - پررنگ شدن تشکل های مردمی در کاهش آسیب - های اجتماعی نقش موثری دارد خبرگزاری - شبستان: بنیانگذار آسیب اجتماعی و رفتا - ر شناس کشور گفت: های اجتماعی نقش موث - ری دارد. http://majidabhari.ir/uploa
تشکل های مردمی ، آسیب های اجتماعی ، خبرگزاری شبستان ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، پررنگ شدن تشکل های مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری دارد ، پژوهشگر و آسیب شناس اجتماعی ، 757 بازدید، پنج شنبه بیستم مهر ۹۶ بازتاب حضور دکتر مجید ابهری  در استان مرکزیبازتاب حضور دکتر مجید ابهری در استان مرکزی - بازتاب حضور دکتر مجید ابهری در استان - مرکزی مهاجرپذیری بافت فرهنگی اراک را - نامتجانس کرده است / در نبود بانک اطل - اعاتی آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری‌ه - ا به نتیجه نمی‌رسند / قتل‌های اخیر و
دکتر مجید ابهری ، دانشگاه شهید بهشتی ، بانک اطلاعاتی ، بانک اطلاعاتی آسیب‌های اجتماعی ، سیاست‌گذاری‌ ، قتل‌های اخیر و تلنبار خشونت در روان مردم ، در نبود بانک اطلاعاتی آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری‌ها به نتیجه نمی‌رسند ، مهاجرپذیری بافت فرهنگی اراک را نامتجانس کرده است ، 747 بازدید، جمعه بیست و یکم مهر ۹۶ ترامپ بداند مردم ایران قدرشناس سپاه هستند ترامپ بداند مردم ایران قدرشناس سپاه هستند - ترامپ بداند مردم ایران قدرشناس سپاه ه - ستند سپاه اصلی ترین سنگر مبارزه با ص - هیونیزم و تروریسم در جهان است و اشترا - ک دشمنی ترامپ و صهیونیزم با سپاه نیز - بر این مبنا قابل معناشدن است. مجید اب
مجید ابهری در گفت وگو با «بسیج» ، ترامپ بداند مردم ایران قدرشناس سپاه هستند ، ترامپ ، سپاه ، سپاه اصلی ترین سنگر مبارزه با صهیونیزم و تروریسم ، مجید ابهری استاد دانشگاه شهید بهشتی ، مجید ابهری ، خبرگزاری بسیج ، سپاه پاسداران ، استاد بسیجی ، مردم ایران ، ایران ، صهیونیزم ، 749 بازدید، سه شنبه بیست و پنجم مهر ۹۶ کشورمان به وزارت دعا و نذر، احتیاج دارد!!!کشورمان به وزارت دعا و نذر، احتیاج دارد!!! - کشورمان به وزارت دعا و نذر، احتیاج دا - رد!!! دکتر مجید ابهری گفت: مردم هیچ گ - اه به مسئولینی که در قبال هر مشکلی را - هکار دعا ودرخت نشاندن را پیش می‌کشند - رای نداده اند.شرح در ادامه مطلب... ht
کشورمان به وزارت دعا و نذر، احتیاج دارد!!! ، وزارت دعا ، نذر ، دعا ، کشور ، دکتر مجید ابهری ، آسیب شناس اجتماعی ، مسئولین ، مردم ، اخبار اجتماعی ، 785 بازدید، سه شنبه نوزدهم دی ۹۶ جمع آوری زباله های شهر روزانه میلیاردها تومان درآمد داردجمع آوری زباله های شهر روزانه میلیاردها تومان درآمد دارد - جمع آوری زباله های شهر روزانه میلیارد - ها تومان درآمد دارد شهرداری تهران به - دردهای جامعه و مردم نمی رسد/ها تومان - درآمد دارد مجید ابهری در گفتگو با خبر - نگار اجتماعی خبرگزاری موج http://maji
شهرداری تهران به دردهای جامعه و مردم نمی رسدجمع آوری زباله های شهر روزانه میلیاردها تومان درآمد دارد ، مجید ابهری ، خبرگزاری موج ، سطل های زباله ، امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک ، حقوق کودک ، 45 بازدید، چهارشنبه پنجم دی ۹۷ برنامه منشور - قسمت 26 - تاریخ پخش: 97/10/15برنامه منشور - قسمت 26 - تاریخ پخش: 97/10/15 - برنامه منشور - قسمت 26 - تاریخ پخش: 9 - 7/10/15 7/10/15 موضوع برنامه: سازمان - های مردم نهاد، کارشناسان: مجید تفرشی- - فرهاد گلستانی-مجید ابهری، تهیه و تولی - د اداره تولیدات خارج از کشور شبکه جها
برنامه منشور ، منشور ، سازمان های مردم نهاد ، کارشناسان: مجید تفرشی فرهاد گلستانی مجید ابهری ، برنامه منشور قسمت 26 تاریخ پخش: 971015 ، برنامه منشور قسمت 26 ، هژبر افشار ، شبکه جهانی جام جم ، 63 بازدید، پنج شنبه چهارم بهمن ۹۷ تکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهریتکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری - تکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری ت - کرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری - لیک کنید) نمیدانم کدام فیلسوف ودانشمن - د اولین بار این جمله را مطرح کردکه:" - تاریخ تکرار میشود"وگاه این تکرار چه ت
دستنوشته مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، ابهر ، تکرار تلخ تاریخ ، تاریخ تکرار میشود ، مجلس شورای ملی ، شاه ، ارتشبد نصیری ، سازمان جهنمی ومخوف ساواک ، ساواک مخفف سازمان امنییت واطلاعات کشور ، ورشکستگی ۹۸ درصد ، مردم ، 42 بازدید، پنج شنبه بیست و پنجم بهمن ۹۷ مسئولان قدردان مشارکت اجتماعی مردم باشند / دکتر مجید ابهریمسئولان قدردان مشارکت اجتماعی مردم باشند / دکتر مجید ابهری - مسئولان قدردان مشارکت اجتماعی مردم با - شند / دکتر مجید ابهری شند / دکتر مجید - ابهری در گفتگو با خبرگزاری مهر مطرح - شد؛ یک آسیب شناس اجتماعی عدم تحقق وعد - ه‌های مسئولان را موجب بی اعتمادی مردم
خبرگزاری مهر ، دکتر مجید ابهری ، آسیب شناس اجتماعی ، مجید ابهری رفتارشناس ، آسیب شناس اجتماعی ، رفتارشناس ، مجید ابهری ، ابهر ، ابهری ، محورهای اصلی سرمایه اجتماعی ، مردم ، مشارکت اجتماعی ، اجتماع ، گفتگو با خبرنگار مهر ، حضور مردم ، 34 بازدید، سه شنبه سی ام بهمن ۹۷ کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردمکاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم - کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم کاهش 80 - درصدی قدرت خرید مردم مجید ابهری کارشن - اس و آسیب شناس اجتماعی در سه ماه اخی - رقیمت تمامی اقلام اعم از خوراکی و غیر - خوراکی افزایش چشمگیری داشت که در این
کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم ، مجید ابهری ، مجید ابهری کارشناس و آسیب شناس اجتماعی ، آسیب شناس اجتماعی ، 39 بازدید، پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷
شرکت سازنده