menusearch
majidabhari.ir

مدیریت

جستجو
مدیریت
در گفت‌وگو با خبرگزاری فارسدر گفت‌وگو با خبرگزاری فارس - رند/ «ضعف مدیریت » بزرگترین کمبود در ا - laquo;ضعف مدیریت » بزرگترین کمبو - بلکه ضعف مدیریت و کارشناس وجود دارد، - ف و فقدان مدیریت اوقات فراغت و کارشنا
آسیب شناسی ، آسیب شناس اجتماعی ، دکتر مجید ابهری فارس ، فارس نیوز ، دانش‌آموزان ، برنامه‌های تابستانی ، ضعف مدیریت ، اوقات فراغت ، اوقات فراغت ، حدود ۷۰ درصد از دانش‌آموزان قادر به استفاده از برنامه‌های تابستان نیستند. ، مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس ، فصل تابستان ، فرزند ، 808 بازدید، شنبه سی و یکم تیر ۹۶ چگونه کودکان و نوجوانان خود را از آسیب‌های فضای مجازی مصون بداریم؟چگونه کودکان و نوجوانان خود را از آسیب‌های فضای مجازی مصون بداریم؟ - ن بداریم؟ مدیریت حضور فرزندان در فضای - نخست مدیریت حضور فرزندان در فضای
مدیریت حضور فرزندان در فضای مجازی با هوشمندی والدین ، کودکان ، کودک ، نوجوانان ، دکتر مجید ابهری ، رفتارشناس و روانپزشک خانواده ، مجید ابهری ، آسیب‌های اجتماعی ، رفتارشناسی ، شبکه‌های مجازی ، شبکه‌های اجتماعی ، دکتر مجید ابهری، رفتارشناس و روانپزشک خانواده بر لزوم مراقبت والدین از فرزندانشان در فضای مجازی تاکید داشته و می‌گوید: «آموزش و بستر‌سازی فکری و فرهنگی برای آن از ملزومات مهم ورود به فضای مجازی به شمار می‌رود. در این صورت به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها و سواد اجتماعی، ممکن است هر فرد در حد توان فکری و فرهنگی خود در این مسیر حرکت کند. درحال حاضر بیش از 20 میلیون ایرانی در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی عضو هستند که بیش از 75 درصد آنها را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند.» ، 845 بازدید، دوشنبه سی ام مرداد ۹۶ خاتمه بحث های زناشوییخاتمه بحث های زناشویی - گفتگو را مدیریت کرده ونگذاریم از حد
خاتمه بحث های زناشویی ، یک جمله برای خاتمه بحثهای زناشویی ، زن وشوهر ، بحث ، مدیریت ، لحنی تند و خشمگینانه ، 825 بازدید، جمعه سی و یکم شهریور ۹۶ آیا ما اهمال کار هستیم؟؟؟!!!آیا ما اهمال کار هستیم؟؟؟!!! - شه نقص در مدیریت زمان وبکار بردن مهار - ای آن است؛ مدیریت زمان را بیاموزیم؛ممک - مان بندی و مدیریت زمان توسط یک دانشجوس
آیا ما اهمال کار هستیم؟؟ ، اهمال کاری ، رفع اهمال کاری ، مدیریت زمان ، دکتر مجید ابهری ، ابهری ، افسردگی ، تواناییهای فردی ، 826 بازدید، یکشنبه شانزدهم مهر ۹۶ ضرورت مدیریت فضای مجازیضرورت مدیریت فضای مجازی - ضرورت مدیریت فضای مجازی ورود هر فناور
فناوری ، ضرورت مدیریت فضای مجازی ، ضرورت ، ضرورت مدیریت ، ضرورت مدیریت فضای ، فضای مجازی ، جامعه ، فرهنگ‌سازی ، 51 بازدید، یکشنبه بیست و دوم دی ۹۸ مدیریت بحران در کشور دچار بحران استمدیریت بحران در کشور دچار بحران است - مدیریت بحران در کشور دچار بحران است - یده ام که مدیریت بحران در کشور ما خود
، مدیریت بحران در کشور دچار بحران است ، مدیریت بحران ، مدیریت ، بحران ، کشور ، 61 بازدید، دوشنبه چهارم فروردین ۹۹ مدیریت شهری شورای شهر وشورایاری‌هامدیریت شهری شورای شهر وشورایاری‌ها - مدیریت شهری شورای شهر وشورایاری‌ها شو - زشمندی در مدیریت شهری داشته و شهرداری - ی مردم در مدیریت محله خبری نیست و خود - صصی آن در مدیریت کودکان خیابانی و متک
، مدیریت شهری شورای شهر وشورایاری‌ها ، 42 بازدید، پنج شنبه هجدهم اردیبهشت ۹۹ مدیریت درخشان زنان در ایام خانه‌ نشینی کروناییمدیریت درخشان زنان در ایام خانه‌ نشینی کرونایی - مدیریت درخشان زنان در ایام خانه‌ نشین - دور نبود. مدیریت اقتصادی خانه در کنار
، مدیریت درخشان زنانه در ایام خانه‌نشینی کرونایی ، کرونا ، خانه‌نشینی ، 36 بازدید، دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۹۹