مجید ابهری - یازده

جستجو
مجید ابهری
مبارزات سطحی با آسیب‌های اجتماعی بدون مهیاساختن زیرساخت‌ها مبارزات سطحی با آسیب‌های اجتماعی بدون مهیاساختن زیرساخت‌ها - مبارزات سطحی با آسیب‌های اجتماعی بدون - مهیاساختن زیرساخت‌ها دکتر مجید ابهر - ی، عضو گروه نخبگان خبرآنلاین در یاددا - شت تازه خود، به موضوع بهم پیوستگی آسی - ب های اجتماعی اشاره کرده است. http:/
دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، آسیب های اجتماعی ، اعتیاد ، طلاق ، زنان سرپرست خانوار ، فروپاشی خانواده ، 748 بازدید، جمعه پنجم آبان ۹۶ ظرافت، دقت یا لجبازی؟! معمای انتخاب وزیر علوم ظرافت، دقت یا لجبازی؟! معمای انتخاب وزیر علوم - ظرافت، دقت یا لجبازی؟! معمای انتخاب و - زیر علوم مجید ابهری، کارشناس جامعه‌ش - ناسی در گفتگو با خبرنگار استادنیوز پی - رامون ضررهای تأخیر در انتصاب وزیر علو - م توسط رئیس دولت بیان داشت: وزیر، نقش
مجید ابهری ، استادنیوز ، انتصاب وزیر علوم ، ضررهای تأخیر در انتصاب وزیر علوم ، 747 بازدید، جمعه پنجم آبان ۹۶ دیدار رهبری با نخبگان باید الگوی همه مسئولان قرار بگیرد دیدار رهبری با نخبگان باید الگوی همه مسئولان قرار بگیرد - دیدار رهبری با نخبگان باید الگوی همه - مسئولان قرار بگیرد ابهری گفت: دیدار - نخبگان دانشگاهی با مقام معظم رهبری و - فضای معنوی حاکم برآن باید الگوی دیگر - مسئولان نیز قرار بگیرد. http://majida
دیدار رهبری با نخبگان باید الگوی همه مسئولان قرار بگیرد ، دیدار رهبری ، نخبگان ، دکتر مجید ابهری ، دکتر ابهری ، ابهری ، مجید ابهری ، دانشگاه شهید بهشتی ، 731 بازدید، یکشنبه هفتم آبان ۹۶ دکتر ابهری در غرفه قدس: 65 درصد زندانیان کشور به‌طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباطند دکتر ابهری در غرفه قدس: 65 درصد زندانیان کشور به‌طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباطند - دکتر ابهری در غرفه قدس: 65 درصد زندان - یان کشور به‌طور مستقیم با مواد مخدر د - ر ارتباطند ر ارتباطند قدس آنلاین - ی - ک آسیب شناس و رفتار شناس اجتماعی گفت: - ۶۵ درصد زندانیان کشور به طور مستقیم
دکتر ابهری ، دکتر ابهری در غرفه قدس ، زندانیان کشور ، زندانیان کشور به‌طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباطند ، قدس آنلاین ، آسیب شناس و رفتار شناس اجتماعی ، دکترمجید ابهری ، بیکاری ، فقر ، آسیبهای اجتماعی ، طلاق ، حداقل سن بیوه­گی در کشور ، سقط جنین ، کانال تلگرام دکتر مجید ابهری ، توئیتر دکتر مجید ابهری ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، ویدئوهای دکتر مجید ابهری ، 735 بازدید، سه شنبه نهم آبان ۹۶ گفت‌وگوی  فارس با دکتر مجید ابهری  واکنش رفتارشناس اجتماعی به تبلیغات یک فیلمگفت‌وگوی فارس با دکتر مجید ابهری واکنش رفتارشناس اجتماعی به تبلیغات یک فیلم - گفت‌وگوی فارس با دکتر مجید ابهری وا - کنش رفتارشناس اجتماعی به تبلیغات یک ف - یلم دکتر مجید ابهری رفتارشناس و آسیب‌ - شناس اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار سی - نمایی خبرگزاری فارس درباره تبلیغات فی
دکتر مجید ابهری ، عاشقشم خفه‌اش نمی‌کنم ، فیلم خفگی ، رفتارشناس ، آسیب‌شناس اجتماعی ، خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس ، تبلیغات فیلم خفگی ، 743 بازدید، سه شنبه نهم آبان ۹۶ مستند جعبه پاندورا با حضور دکتر مجید ابهریمستند جعبه پاندورا با حضور دکتر مجید ابهری - مستند جعبه پاندورا با حضور دکتر مجید - ابهری کارشناس و مشاور: دکتر مجید ابهر - ی دکتر جوان کانتر، دکتر ویکتور استراس - برگر، دکتر بهروز جلیلی، دکتر اکبر عال - می، ، دکتر امیر حسن ندایی، گلوریا دی
مستند جعبه پاندورا با حضور دکتر مجید ابهری ، مستند جعبه پاندورا ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، 735 بازدید، سه شنبه نهم آبان ۹۶ نمایشگاه مطبوعات / دکتر مجید ابهری / ناگفته های خبرنگارینمایشگاه مطبوعات / دکتر مجید ابهری / ناگفته های خبرنگاری - نمایشگاه مطبوعات / دکتر مجید ابهری / - ناگفته های خبرنگاری به گزارش خبرگزاری - بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نشست خبرنگار - ان آگاه و سانسورهای خبری با حضور مجید - ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی / عباس اسدی
خبرنگار آگاه کیست ، عباس اسدی ، کانال تلگرام دکتر مجید ابهری ، توئیتر دکتر مجید ابهری ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، ویدئوهای دکتر مجید ابهری ، مهندسی فرهنگی ، مجید ابهری؛ آسیب‌شناس اجتماعی ، 736 بازدید، چهارشنبه دهم آبان ۹۶ خودکشی در میان زنان ایرانی با افزایش ۶۶درصدی طی ۵ سال اخیر!!خودکشی در میان زنان ایرانی با افزایش ۶۶درصدی طی ۵ سال اخیر!! - خودکشی در میان زنان ایرانی با افزایش - ۶۶درصدی طی ۵ سال اخیر!! پرونده‌های اق - دام به خودکشی در حوزه‌های استحفاظی نی - روی انتظامی طی ۵سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳ - ۹۴ افزایش ۶۶ درصدی در میان زنان و افز
خودکشی ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، خودکشی در میان زنان ایرانی ، خودکشی در میان زنان ایرانی با افزایش ۶۶درصدی طی ۵ سال اخیر ، رونده‌های اقدام به خودکشی ، نیروی انتظامی ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، کانال تلگرام دکتر مجید ابهری ، توئیتر دکتر مجید ابهری ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، ویدئوهای دکتر مجید ابهری ، 726 بازدید، پنج شنبه یازدهم آبان ۹۶ این روزها همه خود را از ارتفاع پرتاب می کنند، شما چطور!!!این روزها همه خود را از ارتفاع پرتاب می کنند، شما چطور!!! - این روزها همه خود را از ارتفاع پرتاب - می کنند، شما چطور!!! یک رفتار شناس مع - تقد است که خودکشی بر دو نوع است، خودک - شی حقیقی و خودکشی تهدیدی. http://maji - -چطور!.jpg یک رفتار شناس معشی حقیقی و
رفتار شناس ، خودکشی ، خبر فوری ، روانشناسی ، مجید ابهری ، ابهری ، 728 بازدید، یکشنبه چهاردهم آبان ۹۶ تکیه گاه عاطفی نسل امروز گوشی همراه و همسالان استتکیه گاه عاطفی نسل امروز گوشی همراه و همسالان است - تکیه گاه عاطفی نسل امروز گوشی همراه و - همسالان است خبرگزاری شبستان: یک آسیب - شناس اجتماعی گفت: به دلیل کمبود وقت - والدین در ارتباط گیری با فرندان شاهد - ظهور نسل هایی هستیم که تلفن همراه و د
تکیه گاه عاطفی نسل امروز گوشی همراه و همسالان است ، گوشی همراه ، ابهری ، دکتر مجید ابهری ، ابهری ، کودکان ، آسیب شناس اجتماعی ، معضلات اجتماعی ، 729 بازدید، پنج شنبه هجدهم آبان ۹۶
شرکت سازنده