menusearch
majidabhari.ir

فکر

جستجو
فکر
برخی جوانان به غلط برای ایجاد آرامش از دخانیات استفاده می‌کنندبرخی جوانان به غلط برای ایجاد آرامش از دخانیات استفاده می‌کنند - ن ژست روشن فکر ی برخی دیگر برای عقب نما
آسیب شناس اجتماعی ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی ، ایجاد آرامش ، دخانیات ، آسیب شناس ، جوانان ، پژوهشگر و آسیب شناس اجتماعی ، دانشگاه شهید بهشتی ، سیگار ، ژست روشنفکری ، 774 بازدید، چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۹۶ روز قدس؛روز مظلومان جهان استروز قدس؛روز مظلومان جهان است - صطلاح روشن فکر ان و جهان وطنان شروع به - ز شبه روشن فکر ان داخلی هنوز به نظریه ب
روز قدس ، روز قدس؛روز مظلومان جهان است ، آخرین جمعه ماه مبارک ، رمضان ، روز قدس ، معمار کبیر انقلاب اسلامی ، انقلاب اسلامی ، مسلمانان آزاده ، مسلمانان ، صهیونیست ، ملت مظلوم فلسطین ، روشنفکران ، کشورهای مسلمان ، ازادگان جهان ، فلسطین ، صهیونیزم ، کانال دکتر مجید ابهری ، ویدئوهای دکتر مجید ابهری ، 745 بازدید، جمعه دوم تیر ۹۶ چرا همه چیز را زود فراموش می‌کنم؟؟چرا همه چیز را زود فراموش می‌کنم؟؟ - ی باشد یا فکر در جای دیگر سیر کند آنگ - ول روز هر فکر مهم کار یا قرارتان را د
چرا همه چیز را زود فراموش می‌کنم؟؟ ، فراموشکاری ، فراموشی ، ندای صبح ، دکترمجید ابهری آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری ، دکترمجید ابهری ، آسیب شناسی ، علوم رفتاری ، تمرکز وحواس ، ذهن ، فکر ، فراموشکار ، الزایمر ، 1096 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۹۶ فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم.چه کنم؟فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم.چه کنم؟ - فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم - ه ای ذهن و فکر تان را مشغول کرده؛اما ن - ارتان با ت فکر تان هماهنگ شده واز ان اط - ر یک زمان فکر تان را به چند موضوع مشغو
فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم ، بی عرضه ودست وپا چلفتی ، کانال دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری ، توئیتردکتر مجید ابهری ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری ، فکر میکنم بی عرضه ودست وپا چلفتی هستم ، آسیب های اجتماعی ، رفتارشناسی اجتماعی ، 783 بازدید، یکشنبه بیست و نهم مرداد ۹۶ چگونه کودکان و نوجوانان خود را از آسیب‌های فضای مجازی مصون بداریم؟چگونه کودکان و نوجوانان خود را از آسیب‌های فضای مجازی مصون بداریم؟ - زمینه رشد فکر ی، درونی و اعتقادی در نو - zwnj;سازی فکر ی و فرهنگی برای آن از مل - ر حد توان فکر ی و فرهنگی خود در این مس - سوی اتاق فکر جنگ نرم هدایت می‌ش
مدیریت حضور فرزندان در فضای مجازی با هوشمندی والدین ، کودکان ، کودک ، نوجوانان ، دکتر مجید ابهری ، رفتارشناس و روانپزشک خانواده ، مجید ابهری ، آسیب‌های اجتماعی ، رفتارشناسی ، شبکه‌های مجازی ، شبکه‌های اجتماعی ، دکتر مجید ابهری، رفتارشناس و روانپزشک خانواده بر لزوم مراقبت والدین از فرزندانشان در فضای مجازی تاکید داشته و می‌گوید: «آموزش و بستر‌سازی فکری و فرهنگی برای آن از ملزومات مهم ورود به فضای مجازی به شمار می‌رود. در این صورت به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها و سواد اجتماعی، ممکن است هر فرد در حد توان فکری و فرهنگی خود در این مسیر حرکت کند. درحال حاضر بیش از 20 میلیون ایرانی در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی عضو هستند که بیش از 75 درصد آنها را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند.» ، 769 بازدید، دوشنبه سی ام مرداد ۹۶ چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟ - ا احیانا ب فکر تجدید آرایش می افتند.چر
چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟ ، چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟ هروقت هر جا آیینه ای می بینم آسانسور؛فروشگاه؛خانه وخیابان؛خلاصه هرجا به آن خیره میشوم دستی به سر وابروها و ریش وسبیل میکشم. قهرا خانمهایی که دچار این حالت یعنی "سندروم آیینه نگری"هستند روسری یا لباس خورا بررسی میکنند و یا احیانا بفکر تجدید آرایش می افتند.چرا؟؟ ، روسری یا لباس خورا بررسی میکنند و یا احیانا بفکر تجدید آرایش می افتند.چرا؟؟ ، دستنوشته های دکتر مجید ابهری چرا هرجا آیینه می بینم به آن خیره میشوم.؟؟ ، 734 بازدید، یکشنبه پنجم شهریور ۹۶ دشمن مشغول تخریب فرهنگ و خانواده؛ مسئولان به فکر تقسیم غنائم انتخاباتیدشمن مشغول تخریب فرهنگ و خانواده؛ مسئولان به فکر تقسیم غنائم انتخاباتی - سئولان به فکر تقسیم غنائم انتخاباتی ا - سئولان به فکر تقسیم غنائم انتخاباتی - مردم از ت فکر ات بنیادی شیعی اسلامی هد
دشمن مشغول تخریب فرهنگ و خانواده؛ مسئولان به فکر تقسیم غنائم انتخاباتی ، تحلیل و بررسی اثرات مخرب ماهواره در روزگار «شبیخون فرهنگی» ، دشمن ، شبیخون فرهنگی ، فرهنگ و خانواده ، فرهنگ ، خانواده ، غنائم انتخاباتی ، انتخابات ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، کارشناس علوم رفتاری ، کارشناس علوم رفتاری و اجتماعی ، شبکه های ماهواره ، 796 بازدید، پنج شنبه بیست و سوم شهریور ۹۶ سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندیسبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی - ی و نحوه ت فکر ؛ عامل اصلی تک فرزندی سب - ی و نحوه ت فکر ؛ عامل اصلی تک فرزندی م - ی و نحوه ت فکر ؛ عامل اصلی تک فرزندی - در نحوه ت فکر و دیدگاه‌های افراد
سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی ، سبک زندگی ، نحوه تفکر ، عامل اصلی تک فرزندی ، تک فرزندی ، آسیب شناس ، مجید ابهری رفتارشناس آسیب شناسی اجتماعی ، مجید ابهری ، 69 بازدید، پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷ تضادهای فکری و رفتاری مسوولین باعث ناامیدی در جوانان شده استتضادهای فکری و رفتاری مسوولین باعث ناامیدی در جوانان شده است - تضادهای فکر ی و رفتاری مسوولین باعث نا - ر تضادهای فکر ی و رفتاری به عرصه رسانه
تضادهای فکری ، جوانان ، ناامیدی ، اعتمادآنلاین ، مجید ابهری رفتارشناس و آسیب‌شناس اجتماعی ، مجید ابهری ، ابهری ، 81 بازدید، سه شنبه بیستم فروردین ۹۸
شرکت سازنده