فرهنگ

جستجو
فرهنگ
کمرنگ بودن فرهنگ عذرخواهی از دلایل افزایش خشونت اجتماعیکمرنگ بودن فرهنگ عذرخواهی از دلایل افزایش خشونت اجتماعی - مرنگ بودن فرهنگ عذرخواهی از دلایل افز - مرنگ بودن فرهنگ عذرخواهی را از دلایل
مجید ابهری در گفت‌وگو با ایسنا، ، مجید ابهری ، ابهری ، فرهنگ عذرخواهی ، افزایش خشونت اجتماعی ، آسیب‌شناس ، رفتارشناس اجتماعی ، آمار خشونت‌ها ، کمرنگ بودن فرهنگ عذرخواهی از دلایل افزایش خشونت اجتماعی ، 736 بازدید، پنج شنبه هجدهم آبان ۹۶ ریشه یابی چرایی افزایش سن ازدواج در جامعهریشه یابی چرایی افزایش سن ازدواج در جامعه - اجتماعی و فرهنگ ی در تمامی بخش ها صورت - ی و تجانس فرهنگ ی بالا زمینه ساز کاهش - بی، تجانس فرهنگ ی و ... کمتر شاهد ارتب - UIU ضرورت فرهنگ سازی در زمینه ازدواج - ش مهمی در فرهنگ سازی در زمینه ازدواج
ریشه یابی چرایی افزایش سن ازدواج در جامعه ، افزایش سن ازدواج ، افزایش سن ازدواج در جامعه ، آسیب های اجتماعی ، تحکیم بنیان خانواده ، تشویق جوانان به ازدواج ، ازدواج ، طلاق ، مجید ابهری ، دکترمجید ابهری ، دکتر ابهری ، ابهری ، متخصص رفتارشناسی اجتماعی ، بنیانگذار آسیب شناسی اجتماعی در ایران ، دکتر ابهری آسیب شناس ، تجردگرایی ، مشکل های اقتصادی ، بیکاری ، آسان سازی ازدواج جوانان ، مشکل های زناشویی حاصل گذر از سن مطلوب ازدواج ، مشکل های زناشویی ، سن مطلوب ازدواج ، باورهای مذهبی ، کاهش تجردگرایی ، ضرورت فرهنگ سازی در زمینه ازدواج ، فرهنگ سازی در زمینه ازدواج ، سن بلوغ جنسی ، بلوغ جنسی ، خانواده ، اجتماع ، 807 بازدید، سه شنبه بیست و سوم آبان ۹۶ مواد مخدر «گیاهی» وسیله ابراز شخصیت برخی دانش‌آموزان شده استمواد مخدر «گیاهی» وسیله ابراز شخصیت برخی دانش‌آموزان شده است - م و تهاجم فرهنگ ی، نسل‌های آینده
دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، دکتر ابهری ، آسیب‌شناس اجتماعی ، دکتر مجید ابهری آسیب‌شناس اجتماعی ، مواد مخدر «گیاهی» ، مواد ، مواد مخدر ، دانش‌آموزان ، مشاوره ، گُل ، آموزش و پرورش ، الگوهای رفتاری ، شبکه‌های ماهواره‌ای ، فضای مجازی ، شبکه‌های اجتماعی ، تلفن همراه ، تربیت ، رشد فرزندان ، بازی‌های رایانه‌ای ، معتاد ، قلیان ، سیگار ، انحرافات جنسی ، سن بلوغ ، جنگ نرم ، تهاجم فرهنگی ، معیارهای اخلاقی ، ارزش‌های دینی ، دوستان مجازی ، 751 بازدید، سه شنبه بیست و سوم آبان ۹۶ بسیج؛ پرچمدار مقابله با توطئه های فرهنگی دشمن بسیج؛ پرچمدار مقابله با توطئه های فرهنگی دشمن - توطئه های فرهنگ ی دشمن ابهری گفت: بسی - کت مقابله فرهنگ ی باید ضمن آگاه سازی ا - توطئه های فرهنگ ی دشمن ابهری گفت - ا مخاطرات فرهنگ ی از سوی دشمن اظهار دا - ینه تهاجم فرهنگ ی و اهداف شوم دشمن در
بسیج؛ پرچمدار مقابله با توطئه های فرهنگی دشمن ، ابهری ، بسیج ، 724 بازدید، پنج شنبه نهم آذر ۹۶ اسم نامناسباسم نامناسب - مغایر با فرهنگ و آئین برای کودکان ان - س باورها، فرهنگ ، عرف و سنت‌های خ - مذهبی یا فرهنگ ی بوده تا برای اشخاص ش - یت و فضای فرهنگ ی ایجاد کند. همچنین بر - ی ارزشی و فرهنگ ی ما هستند. بنابراین ا
اسم نامناسب ، سرخوردگی ، انتخاب اسم ، دکتر مجید ابهری ، خبرگزاری ایسنا ، مجید ابهری ، ابهری ، دکتر ابهری ، اسامی دشوار ، فرهنگ ، کودکان ، دوران تحصیل ، رفتارشناس ، مسائل غیرفرهنگی ، غیرارزشی ، غیرسنتی ، والدین ، گوشه‌گیری ، 742 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آذر ۹۶ اعتیاد جوانان سلاح اصلی تهاجم فرهنگی غرب/ فضای مجازی ابزار اصلی ترویج مواد مخدراعتیاد جوانان سلاح اصلی تهاجم فرهنگی غرب/ فضای مجازی ابزار اصلی ترویج مواد مخدر - صلی تهاجم فرهنگ ی غرب/ فضای مجازی ابزا - صلی تهاجم فرهنگ ی دشمن دانست و گفت: رو - م و تهدید فرهنگ ی از سوی دشمن را مطرح - و تهدیدات فرهنگ ی مختلف دشمنان که در ا - ، نهادهای فرهنگ ی کمتر توانستند برنامه
مجید ابهری ، آسیب‌شناسی اجتماعی ، رفتارشناسی اجتماعی ، رفتارشناسی ، خبرگزاری فارس ، تهاجم فرهنگی ، سلاح اصلی تهاجم فرهنگی ، تهاجم فرهنگی غرب ، فضای مجازی ، ترویج مواد مخدر ، ابزار اصلی ترویج مواد مخدر ، 820 بازدید، سه شنبه نوزدهم دی ۹۶ با توجه به شرایط فعلی جامعه میزان آسیب های اجتماعی در تهران قابل قبول است/برای رفع مشکل نه کمبود بودجه داریم نه امکانات فقط بانک اطلاعاتی نداریمبا توجه به شرایط فعلی جامعه میزان آسیب های اجتماعی در تهران قابل قبول است/برای رفع مشکل نه کمبود بودجه داریم نه امکانات فقط بانک اطلاعاتی نداریم - اریم گروه فرهنگ و جامعه: یک جامعه شنا - pg گروه فرهنگ و جامعه: یک جامعه شنا
فرهنگ ، جامعه ، جامعه شناس ، آسیب‌شناس ، آسیب‌شناس اجتماعی ، بودجه ، مجید ، مجید ابهری ، تهران غرق در آسیب‌های اجتماعی است ، آسیب‌های اجتماعی ، دکتر مجید ابهری ، گروه فرهنگ و جامعه: یک جامعه شناس و آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به لزوم تهیه بانک اطلاعاتی آسیب‌های اجتماعی گفت: بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق هر سیاست گذاری و برنامه ریزی با هر مقدار بودجه و توان انسانی، محکوم به شکست است‌. ، 992 بازدید، چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۹۶ گوش الاغی!!!! / سکوت خیانت است گوش الاغی!!!! / سکوت خیانت است - ت نهادهای فرهنگ ی به رفتارهای غیر متعا - ف حاصل بی فرهنگ ی و سطوح http://majid - ف حاصل بی فرهنگ ی و سطوح اجتماعی پایین - ه نهادهای فرهنگ ی و متولیان آن حرکت ها - ت نهادهای فرهنگ ی را ملاحظه می کنند ای
گوش الاغی ، سکوت خیانت است ، آسیب شناس اجتماعی ، آسیب شناس اجتماعی #دکتر_مجید_ابهری ، نهادهای فرهنگی ، سکوت نهادهای فرهنگی ، تبدیل گوش خود به گوش الاغ ، 30 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم آذر ۹۷ مشکلات جنسی درسه بخش فرهنگی ؛جسمی واخلاقیمشکلات جنسی درسه بخش فرهنگی ؛جسمی واخلاقی - درسه بخش فرهنگ ی ؛جسمی واخلاقی اختلال - درسه بخش فرهنگ ی ؛جسمی واخلاقی قابل ب - 1-مشکلات فرهنگ ی: -ناآگاهی جنسی:کمبود - مجید ابهری فرهنگ آمیزشی درجامعه(جهل جن - 1-مشکلات فرهنگ ی: -ناآگاهی جنسی:
دکتر مجید ابهری ، مشکلات جنسی درسه بخش فرهنگی ؛جسمی واخلاقی ، مشکلات جنسی ، مشکلات جنسی فرهنگی ، مشکلات جنسی جسمی ، مشکلات جنسی اخلاقی ، کانال تلگرام دکتر مجید ابهری ، توئیتر دکتر مجید ابهری ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، ویدئوهای دکتر مجید ابهری ، ناآگاهی جنسی ، فرهنگ آمیزشی درجامعه ، جهل جنسي ، ناباروري ، اطلاعات عمومی بالینی زوجین نسبت به یکدیگر ، 52 بازدید، شنبه بیست و هفتم بهمن ۹۷ دانشمندان همه‌چیزدان در فضای مجازی / شاهد آنومی یا آشفتگی فرهنگی در جامعه هستیمدانشمندان همه‌چیزدان در فضای مجازی / شاهد آنومی یا آشفتگی فرهنگی در جامعه هستیم - یا آشفتگی فرهنگ ی در جامعه هستیم مجید - یا آشفتگی فرهنگ ی در جامعه هستیم مجید - یا آشفتگی فرهنگ ی در جامعه هستیم، http - یا آشفتگی فرهنگ ی در جامعه هستیم - یا آشفتگی فرهنگ ی در جامعه هستیم مجید
مجید ابهری ، علوم رفتاری ، دانشمند ، فضای مجازی ، آنومی ، آشفتگی فرهنگی ، فرهنگ ، 36 بازدید، سه شنبه بیستم فروردین ۹۸
شرکت سازنده