menusearch
majidabhari.ir

شورای شهر تهران

جستجو
شورای شهر تهران
آقای تقریبا شهردار توجه کنیدآقای تقریبا شهردار توجه کنید - قه کار در شورای شهر تهران و مدیریت در - رب بالاخره شورای پنجم از میان نامزدها - اجتماعی در شهر و پیگیری مطالبات بهداش - ان شهرداری تهران می‌باشد . ایجا - فت شهرداری تهران حدود سه وزارتخانه را - ان شهرداری تهران از مدیران باسابقه و - نی به مردم تهران را ضعیف و ناکارآمد ن - ژه شهرداری تهران است، بنابراین شهردار
ادبیات فارسی مملو از نکات و اشارات است که می‌توان بسیاری از افکار و هدف‌ها را در قالب آنها بیان نمود. اشاره، کنایه، رمز و امثال این فنون، صنایع کلامی هستند که می‌توان حتی سخت‌ترین انتقادات را در قالبی لطیف به وسیله آنها بیان کرد. یکی از این عبارات همین تیتر یادداشت است ، آقای تقریبا شهردار توجه کنید ، روزنامه آفتاب یزد صفحه یک دکتر مجید ابهری ، روزنامه آفتاب یزد ، دکتر مجید ابهری ، شهردارتهران ، شورای شهر تهران ، شهردار جدید تهران ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، 770 بازدید، دوشنبه سی ام مرداد ۹۶ کودکان زباله‌گرد بازیچه مافیای طلای کثیف!کودکان زباله‌گرد بازیچه مافیای طلای کثیف! - هانی، عضو شورای شهر تهران با انتقاد ا - شهرداری و شورای شهر تهران به پلایین و - یان اینکه شورای شهر تهران ظرف سه سال - ی از اعضای شورای شهر اعلام کرده که در - nj;بار نیز شورای شهر با افزایش ۲۵ درص - ری تهران و شورای شهر اظهار می‌دا - تهران و نه شورای شهر اقدامی در جهت اص - عضای شورای شهر اعلام کرده که در تهران - نیز شورای شهر با افزایش ۲۵ درصد به ق - ان و شورای شهر اظهار می‌دارد: &l - و نه شورای شهر اقدامی در جهت اصلاح ای - کرده که در تهران ۴ هزار و ۷۰۰ کودک زب - ه‌های تهران و سایر کلان‌شهر - wnj;گرد در تهران باشیم که متاسفانه از - مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده - به شهرداری تهران تذکر می‌دهم. (م
کودکان زباله‌گرد بازیچه مافیای طلای کثیف! ، مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی ، کودک زباله‌گرد ، شورای شهر تهران ، شهرداری تهران ، کودکان کار ، 66 بازدید، شنبه یکم تیر ۹۸
شرکت سازنده