زنجان

جستجو
زنجان
افزایش 20 درصدی آمار والدین سر راهی!افزایش 20 درصدی آمار والدین سر راهی! - ان گیلان، زنجان ، مشهد، قم و سرای احسا
افزایش 20 درصدی آمار والدین سر راهی! ، آمار والدین سر راهی ، والدین ، بیمارستان‌ها ، محل رهاسازی سالمندان ، یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: براساس پژوهش انجام شده تعداد والدین سر راهی در کشورمان 20 درصد افزایش پیدا کرده است. مجید ابهری در گفت‌وگو با مهر با بیان این مطلب افزود: براساس پژوهش انجام شده توسط گروه آسیب شناسی بنیاد علوم رفتاری که در مراکز نگهداری سالمندان گیلان، زنجان، مشهد، قم و سرای احسان، کهریزک و هاشمی نژاد تهران انجام شده است نشان می دهد که در حال حاضر تعداد فرزندانی که والدین خود را سر راه می گذارند نسبت به گذش ، افزایش 20 درصدی آمار والدین سر راهی! ، 722 بازدید، دوشنبه دوم مرداد ۹۶ ابهر / شهرستان ابهر / شهر ابهر در زنجانابهر / شهرستان ابهر / شهر ابهر در زنجان - ر ابهر در زنجان ابهر / شهرستان ابهر / - ر ابهر در زنجان اَبهَر یکی از شهرهای - شه استان زنجان و مرکز شهرستان ابهر ا - عیت استان زنجان پس از شهر زنجان محسوب - ر ابهر در زنجان اَبهَر یکی از شهره
ابهر شهرستان ابهر شهر ابهر در زنجان ، ابهر ، شهرستان ابهر ، شهر ابهر در زنجان ، زنجان ، شهر ابهر ، شهرهای استان زنجان ، مرکز شهرستان ابهر ، دومین شهر پرجمعیت استان زنجان ، ابهری ، دکتر مجید ابهری ، 170 بازدید، چهارشنبه دوازدهم دی ۹۷
شرکت سازنده