menusearch
majidabhari.ir

روزه

جستجو
روزه
ازدواج کردیم! حالا کی بچه‌دار شویم؟ازدواج کردیم! حالا کی بچه‌دار شویم؟ - شده است ام روزه جوانان رغبت کمتری به ا
ازدواج ، بچه‌داری ، دکتر مجید ابهری ، رفتارشناس ، مجید ابهری ، ابهری ، مشاوره خانواده ، حمایت از نوخانمان‌ها ، نوخانمان‌ها ، پرسشی که زوج‌های جوان مزمزه می‌کنند ازدواج کردیم! حالا کی بچه‌دار شویم؟ ، تورم، بیکاری، انتظارات بیش از حد خانواده‌ها، چشم و هم چشمی و نگاه مادی و مسائلی از این قبیل باعث شده است امروزه جوانان رغبت کمتری به امر ازدواج از خود نشان دهند. ، 797 بازدید، پنج شنبه دوم شهریور ۹۶ بی‌سوادی سفید در برابر جامعه مابی‌سوادی سفید در برابر جامعه ما - ست، ولی ام روزه به مدارکی که سواد و دا
دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، روزنامه اطلاعات ، بی‌سوادی سفید در برابر جامعه ما ، سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ، سواد در لغت به معنای «سیاه کردن کاغذ» است ، سواد در لغت ، سواد در لغت به معنای «سیاه کردن کاغذ» است، ولی امروزه به مدارکی که سواد و دانش انسان‌ها را می‌سنجند؛ گفته می‌شود، مدارکی که به بازاری جدید برای معامله هویت و شخصیت انسان‌ها تبدیل شده است. می‌توان بی‌سوادی را به ۲ دسته سیاه و سفید تقسیم کرد. «بی‌سوادی سیاه» همان فاجعه فرهنگی است که کسی حتی نتواند اسم خود را بنویسد و یا تابلوی یک خیابان را بخواند. البته این شکل از بی‌سوادی علیرغم تلخی، ساده‌تر از شکل‌های دیگر قابل اندازه‌گیری و ثبت در آمارها است و ارزان‌تر از سایر شکل‌های بی‌سوادی می‌توان با آن مبارزه کرد. اما آنچه که موجب هراس و اضطراب اجتماعی می‌شود ، 823 بازدید، چهارشنبه پانزدهم شهریور ۹۶ تحصیلات ربطی به شعور ندارد تحصیلات ربطی به شعور ندارد - ست، ولی ام روزه به مدارکی که سواد و دا
سواد در لغت به معنای «سیاه کردن کاغذ» است، ولی امروزه به مدارکی که سواد و دانش انسان‌ها را می‌سنجند؛ گفته می‌شود، مدارکی که به بازاری جدید برای معامله هویت و شخصیت انسان‌ها تبدیل شده است. ، گزارش اختصاصی ندای صبح ، تحصیلات ربطی به شعور ندارد ، دکترمجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری ، کانال دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری ، ویدئوهای دکتر مجید ابهری ، 869 بازدید، جمعه هفدهم شهریور ۹۶ دکتر مجید ابهری / پدیده خانه‌های تک سرنشین در تهراندکتر مجید ابهری / پدیده خانه‌های تک سرنشین در تهران - تهران این روزه ا دیگر اجاره کردن خانه - این روزه ا دیگر اجاره کردن خانه - ; این روزه ا دیگر اجاره کردن خانه - دارد. این روزه ا پدر و مادرها جور دیگر
دکتر مجید ابهری / پدیده خانه‌های تک سرنشین در تهران ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، خانه‌های تک سرنشین در تهران ، تهران ، خانه‌ ، این روزها دیگر اجاره کردن خانه برای کسانی که می‎خواهند تنها زندگی کنند، سخت نیست. فرقی هم ندارد که جنسیت کسی که خانه را اجاره می‌کند، چیست، زن است یا مرد. ، 848 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۹۶ شمر کیست؟(دست نوشته دکتر مجید ابهری)شمر کیست؟(دست نوشته دکتر مجید ابهری) - هل نماز و روزه نبوده و یا از آن دسته
شمر کیست؟ ، شمر ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، مکه ، حضرت علی علیه السلام ، حضرت علی ، جانباز ، امیر المومنین ، شمر شناسی ، تحلیل شخصیت شمر ، ابا عبدالله ، شهادت ، نماز ، ابا عبدالله علیه السلام ، ظهر عاشورا ، عاشورا ، اذان ، غسل ، قربة الی الله ، غسل قربة الی الله ، کربلا ، روزه ، حج ، پای پیاده ، دست_نوشته ، 844 بازدید، سه شنبه هجدهم مهر ۹۶ روزهای سخت و تاریخیروزهای سخت و تاریخی - روزه ای سخت و تاریخی هر چند ایمان راسخ - ما در این روزه ــا که پی در پی اتفاق ه - ، وقایع و روزه ای تلخ است. اما به نکته
روزهای سخت و تاریخی ، روز سخت ، سخت و تاریخی ، تاریخی ، 41 بازدید، یکشنبه بیست و دوم دی ۹۸ خدمات روانشناسی رایگان در روزهای بحرانیخدمات روانشناسی رایگان در روزهای بحرانی - رایگان در روزه ای بحرانی نیاز امروز ما
، خدمات روانشناسی رایگان در روزهای بحرانی ، ، روانشناسی رایگان ، ، خدمات روانشناسی رایگان ، 63 بازدید، چهارشنبه بیست و پنجم دی ۹۸ چرا برخی در روزهای کرونایی به سفر رفتن افتخار می کنندچرا برخی در روزهای کرونایی به سفر رفتن افتخار می کنند - ا برخی در روزه ای کرونایی به سفر رفتن - م. این روزه ا از خروجیهای مختلف و و - نی که این روزه ا سفر میروند واقعاً با
، چرا برخی در روزهای کرونایی به سفر رفتن افتخار می کنند ، کرونایی ، سفر ، افتخار ، 42 بازدید، دوشنبه چهارم فروردین ۹۹ نقش مثبت خانواده‌ها در روزهای کرونایینقش مثبت خانواده‌ها در روزهای کرونایی - اده‌ها در روزه ای کرونایی خانواده به ع - ره کند. ام روزه تربیت فرزندان تنها بر - ال در این روزه ای کرونایی که همه به خص - ند تا این روزه ا برایشان آسان بگذرد. ا
، نقش مثبت خانواده‌ها در روزهای کرونایی ، کرونا ، خانواده‌ ، 23 بازدید، شنبه سیزدهم اردیبهشت ۹۹ نقش روزه در افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتینقش روزه در افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی - نقش روزه در افزایش همبستگی اجتماعی و - له طبقاتی روزه دانشگاه خودسازی و رشد - مصاحبه-ها/ روزه .jpg روزه داری حس همدردی - یفرمایند: روزه به این دلیل واجب شده ا - کنند. روزه ، روحیه تقوا و خویشتندا
، نقش روزه در افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی ، روزه ، فاصله طبقاتی ، همبستگی اجتماعی ، 25 بازدید، پنج شنبه هجدهم اردیبهشت ۹۹