menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری ـ آسیب‌شناس اجتماعی

جستجو
دکتر مجید ابهری ـ آسیب‌شناس اجتماعی
از نوشیدن آب غافل نشوید از نوشیدن آب غافل نشوید - اعی کانال دکتر مجید ابهری: @drmajid - می ویدئویی دکتر مجید ابهری مصاحبه ها - کند. دکتر مجید ابهری ـ آسیب‌شنا - کانال دکتر مجید ابهری: @drmajidabhar - دئویی دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصو - دکتر مجید ابهری ـ آسیب‌شناس اجت - غافل نشوید برخی افراد اول صبح‌ها نوش - ا ناشتا آب http://majidabhari.ir/upl - مجید ابهری ـ آسیب‌شناس اجتماعی
از نوشیدن آب غافل نشوید سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ برخی افراد اول صبح‌ها نوشیدن چای یا قهوه را ترجیح می‌دهند، اما می‌توانند آب را جایگزین این ۲ نوشیدنی کنند. دلایلی وجود دارد که یک لیوان آب اول صبح را به هر که می‌خواهد روز پر انرژی داشته باشد، پیشنهاد می‌کند. یک عادت ۳۰ ثانیه‌ای،‌چرا مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ جهان، صبح‌ها ناشتا آب ، سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ ، چای یا قهوه ، چای ، قهوه ، آب ، نوشیدن آب ، دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری ـ آسیب‌شناس اجتماعی ، آسیب‌شناس اجتماعی ، ابهری ، 767 بازدید، سه شنبه هفتم شهریور ۹۶
طراحی توسط سایت ساز یوتاب