دکتر مجید ابهری استاد دانشگاه

جستجو
دکتر مجید ابهری استاد دانشگاه
بیوگرافی دکتر مجید ابهریبیوگرافی دکتر مجید ابهری - نام : مجید ✅ نام خانوادگی : ابه - ری ✅ صاحب 2 فرزند به نام های  ع - لیرضا و المیرا ✅ جهت گیری سیاس - ی : پیروی و اطاعت از ولایت و اجرای ره - نمود های معظم له در علوم انسانی اسلام
بیوگرافی دکتر مجید ابهری ، دکتر ابهری ، آسیبشناس و رفتارشناس اجتماعی ، معضلات اجتماعی ، دکتر مجید ابهری استاد دانشگاه ، آسب شناس و رفتار شناس اجتماعی دکتر ابهری ، 3746 بازدید، دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴ دکتر مجید ابهری / «خون بازی»؛ جدیدترین آسیب فضای مجازیدکتر مجید ابهری / «خون بازی»؛ جدیدترین آسیب فضای مجازی - دکتر مجید ابهری / «خون بازی»؛ جدیدتری - ن آسیب فضای مجازی دکتر مجید ابهری در - گفتگو با گروه اجتماعی نداجعفری : خط - خطی کردن دست و پا با تیغ و آسیب زدن - به بدن چندسالی است که در میان نوجوانا
دکتر مجید ابهری / «خون بازی»؛ جدیدترین آسیب فضای مجازی ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهر ، خون بازی ، آسیب های فضای مجازی ، خط خطی کردن دست ، آسیب زدن به بدن ، دکتر مجید ابهری استاد دانشگاه و آسیب‌شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری ، خون ، بازی ، «خون بازی» ، خون بازی/ دکتر مجید ابهری ، 742 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۹۶
شرکت سازنده