دعا

جستجو
دعا
فرقه انحرافیفرقه انحرافی - فرقه انحرافی واقعیت های فرقه انحرافی - عرفان حلقه از زبان دکتر مجید ابهری که - چندیست درباره این نوع فرقه ها و این - فرقه تحقیق کرده است http://majidabhar - jpeg1.jpeg واقعیت های فرقه انحرافی عر
واقعیت های فرقه انحرافی عرفان حلقه ، فرقه انحرافی عرفان حلقه ، عرفان حلقه ، فرقه انحرافی ، جریان‌های نوظهور ، سحرجاویدی ، مدعی‌ ، سحرجاویدی/ یکی از این جریان‌های نوظهور که چندی است فعالیتش را باادعای عرفان گسترش می‌دهد؛ «عرفان حلقه» نا‌م دارد. جریانی که به گفته بسیاری از پژوهشگران حوزه ادیان، خطرآفرین است. ، اسماعیل منصوری ‌لاریجانی ، دکتر ابهری پژوهشگر علوم رفتاری و آسیب‌شناسی ، دکتر ابهری ، دکتر مجید ابهری ، 727 بازدید، سه شنبه هفدهم مرداد ۹۶ کشورمان به وزارت دعا و نذر، احتیاج دارد!!!کشورمان به وزارت دعا و نذر، احتیاج دارد!!! - کشورمان به وزارت دعا و نذر، احتیاج دا - رد!!! دکتر مجید ابهری گفت: مردم هیچ گ - اه به مسئولینی که در قبال هر مشکلی را - هکار دعا ودرخت نشاندن را پیش می‌کشند - رای نداده اند.شرح در ادامه مطلب... ht
کشورمان به وزارت دعا و نذر، احتیاج دارد!!! ، وزارت دعا ، نذر ، دعا ، کشور ، دکتر مجید ابهری ، آسیب شناس اجتماعی ، مسئولین ، مردم ، اخبار اجتماعی ، 785 بازدید، سه شنبه نوزدهم دی ۹۶
شرکت سازنده