خانواده

جستجو
خانواده
آستانه تحمل در جامعه کم شده است!!!آستانه تحمل در جامعه کم شده است!!! - خشونت در خانواده یعنی درگیری کلامی و - است که از خانواده شروع شده، در مدرسه - ور، آموزش خانواده ‌ها در کنترل رف
آستانه تحمل در جامعه کم شده است ، تحمل ، جامعه ، افزایش پرخاشگری ارتباط مستقیم با رفاه اجتماعی دارد. با توجه به حوادث سال جاری و سالهای گذشته و آماری که سازمان پزشکی قانونی درباره کاربرد سلاح سرد و قتل افراد به وسیله آن اعلام نموده ملاحظه میشود که افزایش خشونت و کاهش آستانه تحمل از عوامل اصلی وقایع تاسف آور ماه‌های اخیر است. از آنجا که وقوع بعضی از قتلها بدون مقدمه قبلی و فاقد نیت و برنامه ریزی از قبل بوده است، پرخاشگری لحظه و خروج کنترل رفتار، عوامل اصلی آنها قلمداد میشود. ، افزایش پرخاشگری ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، ابهر ، بروز خشونت در خانواده ، قتل یک دختر دانشجو ، 722 بازدید، یکشنبه دوازدهم شهریور ۹۶ دشمن مشغول تخریب فرهنگ و خانواده؛ مسئولان به فکر تقسیم غنائم انتخاباتیدشمن مشغول تخریب فرهنگ و خانواده؛ مسئولان به فکر تقسیم غنائم انتخاباتی - ب فرهنگ و خانواده ؛ مسئولان به فکر تقس - ن و بیناد خانواده ها را نشانه گرفته ا - دو بند فرا خانواده ای در میان خانواده - به اینکه خانواده می تواند واحد اصلی - وارد فضای خانواده ها شده اند و بسیاری
دشمن مشغول تخریب فرهنگ و خانواده؛ مسئولان به فکر تقسیم غنائم انتخاباتی ، تحلیل و بررسی اثرات مخرب ماهواره در روزگار «شبیخون فرهنگی» ، دشمن ، شبیخون فرهنگی ، فرهنگ و خانواده ، فرهنگ ، خانواده ، غنائم انتخاباتی ، انتخابات ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، کارشناس علوم رفتاری ، کارشناس علوم رفتاری و اجتماعی ، شبکه های ماهواره ، 752 بازدید، پنج شنبه بیست و سوم شهریور ۹۶ ۷۵ درصد از اسباب بازی های موجود در بازار،خشونت آفرین است۷۵ درصد از اسباب بازی های موجود در بازار،خشونت آفرین است - خشونت در خانواده متولد و در جامعه رش - فرهنگی و خانواده ها باید در جهت کاهش - ه نقش مهم خانواده ها در کنترل و تربیت
ابهری ، دکتر مجید ابهری ، خشونت در خانواده ، اسباب بازی ، شبستان ، خشونت در جامعه ، بی توجهی والدین ، شبکه های ماهواره ای ، قواعد بین المللی ، انواع تفنگ ها ، دستبندها ، هفت تیرها ، باتوم ، زنجیر ، تلفن همراه ، تربیت کودکان ، خبرگزاری شبستان ، 730 بازدید، دوشنبه هفدهم مهر ۹۶ مبارزات سطحی با آسیب‌های اجتماعی بدون مهیاساختن زیرساخت‌ها مبارزات سطحی با آسیب‌های اجتماعی بدون مهیاساختن زیرساخت‌ها - و فروپاشی خانواده ها گردیده است و 65 - تلاشی شدن خانواده ها فرزندان بی سرپرس - ن در میان خانواده هایی که اعتیاد به م - جتماعی در خانواده پیش از ازدواج آموزش
دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، آسیب های اجتماعی ، اعتیاد ، طلاق ، زنان سرپرست خانوار ، فروپاشی خانواده ، 755 بازدید، جمعه پنجم آبان ۹۶ ریشه یابی چرایی افزایش سن ازدواج در جامعهریشه یابی چرایی افزایش سن ازدواج در جامعه - کیم بنیان خانواده اثرهای مخربی می گذا - طرف تشکیل خانواده شد. ارزش ها، - کیم بنیان خانواده با مشکل هایی روبرو - هم ریختگی خانواده و بروز مشکل های غیر - دهند و از خانواده های خود جدا می شوند
ریشه یابی چرایی افزایش سن ازدواج در جامعه ، افزایش سن ازدواج ، افزایش سن ازدواج در جامعه ، آسیب های اجتماعی ، تحکیم بنیان خانواده ، تشویق جوانان به ازدواج ، ازدواج ، طلاق ، مجید ابهری ، دکترمجید ابهری ، دکتر ابهری ، ابهری ، متخصص رفتارشناسی اجتماعی ، بنیانگذار آسیب شناسی اجتماعی در ایران ، دکتر ابهری آسیب شناس ، تجردگرایی ، مشکل های اقتصادی ، بیکاری ، آسان سازی ازدواج جوانان ، مشکل های زناشویی حاصل گذر از سن مطلوب ازدواج ، مشکل های زناشویی ، سن مطلوب ازدواج ، باورهای مذهبی ، کاهش تجردگرایی ، ضرورت فرهنگ سازی در زمینه ازدواج ، فرهنگ سازی در زمینه ازدواج ، سن بلوغ جنسی ، بلوغ جنسی ، خانواده ، اجتماع ، 793 بازدید، سه شنبه بیست و سوم آبان ۹۶ گزینش های احساسی عامل طلاق در دهه هفتادی هاگزینش های احساسی عامل طلاق در دهه هفتادی ها - لگی بنیان خانواده در تهدید جدی است. - نون بنیان خانواده ها در تهدید جدی قرا - کنند، از خانواده های خود جدا شدند و - . سختگیری خانواده ها در ازدواج جوانان - ه و بنیان خانواده محسوب می شود. اب
گزینش های احساسی عامل طلاق در دهه هفتادی ها ، دکتر مجید ابهری آسیب شناس علوم رفتاری ، دکتر مجید ابهری ، طلاق ، دهه هفتاد ، مجید ابهری ، دکترابهری ، ازدواج ، خبرگزاری شبستان ، روابط فرازناشویی ، ازدواج سفید ، فرزندان ، بنیان خانواده ، آسیب شناس علوم رفتاری ، آسیب شناس ، بلوغ ، همسرداری ، بارداری ، 772 بازدید، شنبه بیست و پنجم آذر ۹۶ وضعیت رضایتمندی زندگی در خانواده های مذهبی/ زندگی افراد مرفهوضعیت رضایتمندی زندگی در خانواده های مذهبی/ زندگی افراد مرفه - زندگی در خانواده های مذهبی/ زندگی اف - رفتار با خانواده تعادل روحی داشته و - د دراعضای خانواده از آنها راضی هستند. - ر بودن از خانواده و نداشتن اتومبیل از - رفتار با خانواده خود نیز تعادل روحی
وضعیت رضایتمندی زندگی در خانواده های مذهبی/ زندگی افراد مرفه ، خانواده های مذهبی ، زندگی افراد مرفه ، افراد مرفه ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، آسیب شناس اجتماعی ، آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری ، خانواده ، 816 بازدید، سه شنبه نوزدهم دی ۹۶ توصیه هایی به خانواده ها درباره سرویس مدارس و روابط دوستانه دانش آموزانتوصیه هایی به خانواده ها درباره سرویس مدارس و روابط دوستانه دانش آموزان - ه هایی به خانواده ها درباره سرویس مدا - ری، مشاور خانواده ، با بیان اینکه با ش - ب خاصی به خانواده ‌های دارای فرزن - این مشاور خانواده با بیان اینکه مدیرا
توصیه هایی به خانواده ها درباره سرویس مدارس و روابط دوستانه دانش آموزان ، خانواده ، سرویس مدارس ، روابط دوستانه ، دانش آموز ، دانش آموزان ، متخصص علوم رفتاری ، آسیب‌شناس اجتماعی ، مسائل اخلاقی ، مجید ابهری ، ابهری ، مشاور خانواده ، 29 بازدید، چهارشنبه پنجم دی ۹۷ 22 میلیون جوان آماده ازدواج داریم22 میلیون جوان آماده ازدواج داریم - تی از سوی خانواده ها، دولت و رسانه ها - از تحکیم خانواده انجام داده است و ای - ی جامعه و خانواده و دولت است. فرا - مقصر اصلی خانواده ها می باشند چون از - ین توقعات خانواده ها در مورد جهیزیه ا
بهداشت نیوز ، مجید ابهری ، ابهری ، ابهر ، ازدواج ، خانواده ، رسانه ، دولت ، سالمندی جمعیت مجرد ، لوازم آرایشی و بهداشتی ، شلختگی اخلاقی ، آسیب شناس اجتماعی ، 37 بازدید، سه شنبه سی ام بهمن ۹۷ تاثیرات دعوای والدین بر فرزندانتاثیرات دعوای والدین بر فرزندان - کودکی در خانواده متشنج و دارای بگومگ - س و بنیان خانواده ها را سست می کند. ا - ستند.محیط خانواده اولین کلاس درس زندگ - بنابراین خانواده ها تاثیر به سزایی د - ای خانه و خانواده چه تاثیراتی می توان
تاثیرات دعوای والدین بر فرزندان ، دکتر ابهری ، خانواده ، دعوای والدین ، فرزند ، 12 بازدید، یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸
شرکت سازنده