جامعه شناس

جستجو
جامعه شناس
تغییر رویه مصرف از سنتی به صنعتیتغییر رویه مصرف از سنتی به صنعتی - تغییر رویه مصرف از سنتی به صنعتی با ت - وجه به پایین آمدن سن مصرف مواد مخدر و - تغییر الگوی مصرف ازمواد سنتی به صنعت - ی،آمارها حکایت از افزایش مصرف کنندگان - مواد مخدر است که نگرانی و دلواپسی اج
اعتیاد ، سونامی اعتیاد ، سنتی به صنعتی ، مصرف مواد مخدر ، الگوی مصرف ، مصرف کنندگان مواد مخدر ، دلواپسی اجتماعی ، ندای صبح ، پایگاه خبری تحلیلی ندای صبح ، آسیب اجتماعی ، اعتیاد ، دکتر مجید ابهری ، جامعه شناس ، پژوهشگر ، آسیب اجتماعی ، دکتر مجید ابهری جامعه شناس و پژوهشگر آسیب اجتماعی ، جنگ نرم ، اصلی ترین ابزار جنگ نرم ، پایین آمدن سن مصرف مواد مخدر و تغییر الگوی مصرف ازمواد سنتی به صنعتی،آمارها حکایت از افزایش مصرف کنندگان مواد مخدر است که نگرانی و دلواپسی اجتماعی را به همراه داشته است. ، 739 بازدید، یکشنبه چهارم تیر ۹۶ 3 نکته مهم برای بهبود رفتار ناهنجار کودک و پرخاشگری او3 نکته مهم برای بهبود رفتار ناهنجار کودک و پرخاشگری او - 3 نکته مهم برای بهبود رفتار ناهنجار ک - ودک و پرخاشگری او مجید ابهری، آسیب شن - اس و جامعه شناس معتقد است که براساس پ - ژوهش‌های میدانی در گروه رفتار بنیاد ع - لوم رفتاری بر روی ۶ هزار و ۸۰۰ کودک (
تغذیه مناسب ، تفریح کودکان ، نکته مهم برای بهبود رفتار ناهنجار کودک و پرخاشگری او ، رفتار ناهنجار کودک ، کودک و پرخاشگری ، مجید ابهری ، آسیب شناس ، جامعه شناس ، پژوهش‌های میدانی ، دختر و پسر ، علت اصلی پرخاش کودکان ، وعده و تغذیه بسیار مناسبی برای کودکان و نوجوانان ، اغلب رفتارهای ناهنجار ، کانال دکتر مجید ابهری ، صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصویری ، 736 بازدید، شنبه هفدهم تیر ۹۶ نحوه تفریح و پرکردن اوقات فراغت تهرانی‌هانحوه تفریح و پرکردن اوقات فراغت تهرانی‌ها - نحوه تفریح و پرکردن اوقات فراغت تهران - ی‌ها در تهران در ۶ ماهه گذشته، پژوهش - میدانی توسط گروه اجتماعی بنیاد علوم ر - فتاری بین ۶ هزارو ۲۰۰ زن و مرد سرپرست - خانوار در چهار منطقه شمال، جنوب، شرق
در تهران در ۶ ماهه گذشته، پژوهش میدانی توسط گروه اجتماعی بنیاد علوم رفتاری بین ۶ هزارو ۲۰۰ زن و مرد سرپرست خانوار در چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب روی موضوع تفریح و گذران اوقات فراغت انجام داد. ، نحوه تفریح و پرکردن اوقات فراغت تهرانی‌ها ، مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی و جامعه شناس ، مجید ابهری ، ابهری ، تفریح ، اوقات فراغت ، دکتر مجید ابهری ، 730 بازدید، دوشنبه دوم مرداد ۹۶ سلفی حقارتسلفی حقارت - سلفی حقارت اتفاقات عجیب مجلس یکی از ت - بعات لیستی رای دادن مردم است/ قبل ورو - د به مجلس از نمایندگان تست روحی و روا - نی گرفته شود/ رفتار برخی از نمایندگان - مجلس در گرفتن سلفی وهن http://majida
اتفاقات عجیب مجلس ، ز نمایندگان تست روحی و روانی گرفته شود ، رفتار برخی از نمایندگان مجلس در گرفتن سلفی وهن به عزت ملی است ، سلفی گرفتن ، سلفی حقارت ، دکتر مجید ابهری رفتارشناس و جامعه شناس ، آسیب شناس اجتماعی ، کانال دکتر مجید ابهری ، صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصویری ، 743 بازدید، دوشنبه شانزدهم مرداد ۹۶  65 درصد رانندگان تاکسی مشکلات جسمی و عصبی دارند! 65 درصد رانندگان تاکسی مشکلات جسمی و عصبی دارند! - 65 درصد رانندگان تاکسی مشکلات جسمی و - عصبی دارند! حدود 65 درصد رانندگان تا - کسی دارای مشکلات جسمی و عصبی هستند نه - برنامه غذایی مناسبی دارند و نه زمان - مناسب و فرصتی برای انجام امور بهداشتی
یک جامعه شناس: 65 درصد رانندگان تاکسی مشکلات جسمی و عصبی دارند! ، 65 درصد رانندگان تاکسی مشکلات جسمی و عصبی دارند! ، یک جامعه شناس می گوید: حدود 65 درصد رانندگان تاکسی دارای مشکلات جسمی و عصبی هستند نه برنامه غذایی مناسبی دارند و نه زمان مناسب و فرصتی برای انجام امور بهداشتی و نظافتی، سنگ کلیه، پروستات، سنگ مثانه، کیست ومشکلات گوارشی ا ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهر ، ابهری ، صفحه ی رسمی ویدئوهای دکتر مجید ابهری ، 744 بازدید، شنبه بیست و یکم مرداد ۹۶ 55درصد از کودک آزاری‌ها هیچگاه گزارش نمی شود 55درصد از کودک آزاری‌ها هیچگاه گزارش نمی شود - 55درصد از کودک آزاری‌ها هیچگاه گزارش - نمی شود دکتر مجید ابهری جامعه شناس ا - ز پنهان ماندن و گزارش نشدن 55 درصد از - کودک آزاری ها در ایران خبرداد. http: - 68598_.jpg 55درصد از کودک آزاری‌
درصد از کودک آزاری‌ها هیچگاه گزارش نمی شود ، دکتر مجید ابهری جامعه شناس از پنهان ماندن و گزارش نشدن 55 درصد از کودک آزاری ها در ایران خبرداد. ، درصد از کودک آزاری‌ها هیچگاه گزارش نمی شود ، مجید ابهری ، جامعه شناس ، مجید ابهری جامعه شناس ، کودک آزاری ، 719 بازدید، دوشنبه سی ام مرداد ۹۶ ازدواج موقت را ترویج کنیمازدواج موقت را ترویج کنیم - ازدواج موقت را ترویج کنیم مصاحبه اختص - اصی تبیان با دکتر ابهری رواج پدیده از - دواج موقت در میان جامعه این طور می‌طل - بد که با نگاهی موشکافانه و دقیق به بر - رسی این مسئله از دید علم جامعه شناسی
ازدواج موقت را ترویج کنیم ، ازدواج موقت ، مصاحبه اختصاصی تبیان با دکتر ابهری ، تبیان ، تبیان دکتر ابهری ، دکتر ابهری ، دکتر مجید ابهری ، ازدواج موقت را ترویج کنیم مصاحبه اختصاصی تبیان با دکتر ابهری رواج پدیده ازدواج موقت در میان جامعه این طور می‌طلبد که با نگاهی موشکافانه و دقیق به بررسی این مسئله از دید علم جامعه شناسی و رفتار شناسی بپردازیم و بسترهایی را که این پدیده از دل آن اتفاق می‌افتد، واکاوی نماییم. ، ویدئوهای دکتر مجید ابهری ، کانال دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، 725 بازدید، شنبه یازدهم شهریور ۹۶ تشییع حججی مردم را به هم نزدیک کردتشییع حججی مردم را به هم نزدیک کرد - تشییع حججی مردم را به هم نزدیک کرد حف - ظ ارزش‌های شهادت حججی به عهده نخبگان - دینی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است htt - peg11.jpeg تشییع حججی مردم را به هم ن - ages.jزدیک کرد/حفظ ارزش‌های شهاد
تشییع حججی ، نخبگان دینی ، دکتر مجید ابهری ،جامعه شناس و رفتار شناس آسیب های اجتماعی ، دکتر مجید ابهری ، جامعه شناسی ، آسیب های اجتماعی ، مجید ابهری ، ابهری ، 733 بازدید، چهارشنبه پنجم مهر ۹۶ 80درصد متکدیان غیر ایرانی هستند80درصد متکدیان غیر ایرانی هستند - 80درصد متکدیان غیر ایرانی هستند ​یک ج - امعه شناس گفت: 80درصد متکدیان، مهاجری - ن غیرایرانی هستند که با تکدی گری از ت - رحم مردم سوء استفاده می کنند و برای خ - انواده هایشان منبع درآمد هستند. http:
دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری جامعه شناس ، 80درصد متکدیان غیر ایرانی هستند ، جامعه شناسی ، متکدیان ، خبرنگار اجتماعی پانا ، پانا ، کودکان کار ، ابهری ، کانال تلگرام دکتر مجید ابهری ، توئیتر دکتر مجید ابهری ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری ، 750 بازدید، چهارشنبه دوازدهم مهر ۹۶ با توجه به شرایط فعلی جامعه میزان آسیب های اجتماعی در تهران قابل قبول است/برای رفع مشکل نه کمبود بودجه داریم نه امکانات فقط بانک اطلاعاتی نداریمبا توجه به شرایط فعلی جامعه میزان آسیب های اجتماعی در تهران قابل قبول است/برای رفع مشکل نه کمبود بودجه داریم نه امکانات فقط بانک اطلاعاتی نداریم - با توجه به شرایط فعلی جامعه میزان آسی - ب های اجتماعی در تهران قابل قبول است/ - برای رفع مشکل نه کمبود بودجه داریم نه - امکانات فقط بانک اطلاعاتی نداریم گرو - ه فرهنگ و جامعه: یک جامعه شناس و آسیب
فرهنگ ، جامعه ، جامعه شناس ، آسیب‌شناس ، آسیب‌شناس اجتماعی ، بودجه ، مجید ، مجید ابهری ، تهران غرق در آسیب‌های اجتماعی است ، آسیب‌های اجتماعی ، دکتر مجید ابهری ، گروه فرهنگ و جامعه: یک جامعه شناس و آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به لزوم تهیه بانک اطلاعاتی آسیب‌های اجتماعی گفت: بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق هر سیاست گذاری و برنامه ریزی با هر مقدار بودجه و توان انسانی، محکوم به شکست است‌. ، 942 بازدید، چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۹۶
شرکت سازنده