بودجه

جستجو
بودجه
دکترابهری در گفتگو با «بسیج»عنوان کرددکترابهری در گفتگو با «بسیج»عنوان کرد - اجتماعی/ بودجه مساجد افزایش یابد ht - اجتماعی/ بودجه مساجد افزایش یابد - ی گفت:اگر بودجه قابل توجهی به مساجد ا - می کند و بودجه ناچیزی نیز به آنها تع - الیکه اگر بودجه فرهنگی قابل توجهی به
دکترابهری ، بسیج ، نقش موثر مساج ، مساجد ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، بودجه مساجد ، نقش موثر مساجد در پیشگیری از آسیب های اجتماعی/ بودجه مساجد افزایش یابد ، آسیب شناس اجتماعی ، آسیب شناسی ، فرهنگیان ، دکتر مجید ابهری آسیب شناس و پژوهشگر اجتماعی ، دکتر مجید ابهری ، خبرگزاری بسیج ، قش مساجد و روحانیت ، روحانیون ، رفتار شناسی اجتماعی ، ابهری ، ابهر ، 727 بازدید، پنج شنبه هشتم تیر ۹۶ سخنان رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی، بارقه‌های امید را در دل‌ها روشن کردسخنان رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی، بارقه‌های امید را در دل‌ها روشن کرد - دیم لایحه بودجه سال 97 در مجلس شورای - ی باشد که بودجه ‌های خاص در اختیا
دکتر مجید ابهری ، سخنان رئیس‌جمهور ، رئیس‌جمهور ، تقدیم لایحه بودجه سال 97 ، لایحه بودجه ، مجلس شورای اسلامی ، فساد ، اختلاس‌ ، 743 بازدید، جمعه یکم دی ۹۶ با توجه به شرایط فعلی جامعه میزان آسیب های اجتماعی در تهران قابل قبول است/برای رفع مشکل نه کمبود بودجه داریم نه امکانات فقط بانک اطلاعاتی نداریمبا توجه به شرایط فعلی جامعه میزان آسیب های اجتماعی در تهران قابل قبول است/برای رفع مشکل نه کمبود بودجه داریم نه امکانات فقط بانک اطلاعاتی نداریم - نه کمبود بودجه داریم نه امکانات فقط - هر مقدار بودجه و توان انسانی، محکوم - هر مقدار بودجه و توان انسانی محکوم ب - ر نه مشکل بودجه داریم و نه با کمبود ک
فرهنگ ، جامعه ، جامعه شناس ، آسیب‌شناس ، آسیب‌شناس اجتماعی ، بودجه ، مجید ، مجید ابهری ، تهران غرق در آسیب‌های اجتماعی است ، آسیب‌های اجتماعی ، دکتر مجید ابهری ، گروه فرهنگ و جامعه: یک جامعه شناس و آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به لزوم تهیه بانک اطلاعاتی آسیب‌های اجتماعی گفت: بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق هر سیاست گذاری و برنامه ریزی با هر مقدار بودجه و توان انسانی، محکوم به شکست است‌. ، 989 بازدید، چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۹۶ تولید برنامه‌های بخت‌آزمایی با توجیه کمبود بودجه در صداوسیما عذر بدتر از گناه استتولید برنامه‌های بخت‌آزمایی با توجیه کمبود بودجه در صداوسیما عذر بدتر از گناه است - جیه کمبود بودجه در صداوسیما عذر بدتر - ی فرهنگی، بودجه صدا و سیما کفایت مناس - اگر کمبود بودجه را عاملی برای تولید ا - لیل کمبود بودجه صدا و سیما گفت: با تو - رای تأمین بودجه صداوسیما دولت به هر ش
تولید برنامه‌های بخت‌آزمایی با توجیه کمبود بودجه در صداوسیما عذر بدتر از گناه است ، تولید برنامه‌های بخت‌آزمایی ، خت‌آزمایی ، برنامه‌های بخت‌آزمایی ، صداوسیما ، جامعه‌شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، 21 بازدید، یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸
شرکت سازنده