ابهری - یازده

جستجو
ابهری
با توجه به شرایط فعلی جامعه میزان آسیب های اجتماعی در تهران قابل قبول است/برای رفع مشکل نه کمبود بودجه داریم نه امکانات فقط بانک اطلاعاتی نداریمبا توجه به شرایط فعلی جامعه میزان آسیب های اجتماعی در تهران قابل قبول است/برای رفع مشکل نه کمبود بودجه داریم نه امکانات فقط بانک اطلاعاتی نداریم - مجید ابهری ، جامعه شناس و رفتارشن - j;یابند. ابهری در ادامه تصریح کرد: ب - ل هستند. ابهری با اشاره به اقدامات ش - دکتر مجید ابهری @drmajidabhari تو - دکتر مجید ابهری : https://twitter.co
فرهنگ ، جامعه ، جامعه شناس ، آسیب‌شناس ، آسیب‌شناس اجتماعی ، بودجه ، مجید ، مجید ابهری ، تهران غرق در آسیب‌های اجتماعی است ، آسیب‌های اجتماعی ، دکتر مجید ابهری ، گروه فرهنگ و جامعه: یک جامعه شناس و آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به لزوم تهیه بانک اطلاعاتی آسیب‌های اجتماعی گفت: بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق هر سیاست گذاری و برنامه ریزی با هر مقدار بودجه و توان انسانی، محکوم به شکست است‌. ، 992 بازدید، چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۹۶ تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید - دکتر ابهری در کنار دوستان و همکاران و جلسات مختلف تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید - دکتر ابهری در کنار دوستان و همکاران و جلسات مختلف - دکتر ابهری در کنار دوستان و همکاران و - دکتر مجید ابهری در جلسات و نشست های م
دکتر ابهری ، استاد ابهری ، ابهر ، آیت الله صدیقی ، مجید ابهری ، استاد مجید ابهری ، 195 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم آذر ۹۷ سلیبریتهای یکه تازسلیبریتهای یکه تاز - دکتر مجید ابهری @drmajidabhari تو - دکتر مجید ابهری : https://twitter.co - دکتر مجید ابهری : http://majidabhari - دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصویری👈�
دکتر ابهری ، استاد ابهری ، ابهری ، سلبریتی های یکه تاز ، سلبریتی ، مهناز افشار ، 33 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم آذر ۹۷ گوش الاغی!!!! / سکوت خیانت است گوش الاغی!!!! / سکوت خیانت است - دکتر_مجید_ ابهری 🔴سکوت نهادهای فرهنگ - زند😨 👈 ابهری با بیان اینکه سکوت نه - دکتر_مجید_ ابهری 🔴سکوت نهادهای فره - ند😨 👈 ابهری با بیان اینکه سکوت نه - aquo;مجید ابهری » در گفتگو با خب
گوش الاغی ، سکوت خیانت است ، آسیب شناس اجتماعی ، آسیب شناس اجتماعی #دکتر_مجید_ابهری ، نهادهای فرهنگی ، سکوت نهادهای فرهنگی ، تبدیل گوش خود به گوش الاغ ، 30 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم آذر ۹۷ نقدی بر سینما و تلوزیوننقدی بر سینما و تلوزیون - دکتر مجید ابهری : در چهل سال گذشته ه - دکتر مجید ابهری @drmajidabhari تو - دکتر مجید ابهری : https://twitter.co - دکتر مجید ابهری : http://majidabhari - دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصویری👈�
نقدی بر سینما و تلوزیون ، سینما و تلوزیون ، سینما ، تلوزیون ، سینما و تلویزیون ایران ، رفتارشناسی ، آسیب شناسی اجتماعی ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، 39 بازدید، چهارشنبه پنجم دی ۹۷ کلید های شادکامیکلید های شادکامی - دکتر مجید ابهری حقیقت هر چند تلخ وناگ - دکتر مجید ابهری @drmajidabhari تو - دکتر مجید ابهری : https://twitter.co - دکتر مجید ابهری : http://majidabhari - دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصویری👈�
دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، کلید های شادکامی ، شادکامی ، حقیقت ، تلگرام دکتر مجید ابهری ، توئیتر دکتر مجید ابهری ، سایت رسمی دکتر مجید ابهری ، 108 بازدید، چهارشنبه پنجم دی ۹۷ صدای پای بی تدبیریصدای پای بی تدبیری - مجید ابهری رفتار شناس : تفاوتی د - دکتر مجید ابهری @drmajidabhari تو - دکتر مجید ابهری : https://twitter.co - دکتر مجید ابهری : http://majidabhari - دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصویری👈�
مجید ابهری رفتار شناس ، مجید ابهری ، صدای پای بی تدبیری ، بی تدبیری ، 24 بازدید، چهارشنبه پنجم دی ۹۷ با انبوه گدایان چه کنیم؟؟با انبوه گدایان چه کنیم؟؟ - دکتر مجید ابهری کمتر کسی هست که از چ - دکتر مجید ابهری کمتر کسی هست که از - دکتر مجید ابهری @drmajidabhari تو - دکتر مجید ابهری : https://twitter.co - دکتر مجید ابهری : http://majidabhari
با انبوه گدایان چه کنیم؟؟ ، گدایان ، دست نوشته دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، 23 بازدید، چهارشنبه پنجم دی ۹۷ توصیه هایی به خانواده ها درباره سرویس مدارس و روابط دوستانه دانش آموزانتوصیه هایی به خانواده ها درباره سرویس مدارس و روابط دوستانه دانش آموزان - مجید ابهری ، مشاور خانواده، با بی - کنند. ابهری به احساس ناامنی دانش& - . ابهری تاکید کرد: سهم اصلی د - ذارند. ابهری تاکید کرد: باید دخترا - دکتر مجید ابهری @drmajidabhari تو
توصیه هایی به خانواده ها درباره سرویس مدارس و روابط دوستانه دانش آموزان ، خانواده ، سرویس مدارس ، روابط دوستانه ، دانش آموز ، دانش آموزان ، متخصص علوم رفتاری ، آسیب‌شناس اجتماعی ، مسائل اخلاقی ، مجید ابهری ، ابهری ، مشاور خانواده ، 37 بازدید، چهارشنبه پنجم دی ۹۷ کلیدهای شادکامی 1کلیدهای شادکامی 1 - دکتر مجید ابهری : عزیزان من بر سر هرج - دکتر مجید ابهری @drmajidabhari تو - دکتر مجید ابهری : https://twitter.co - دکتر مجید ابهری : http://majidabhari - دکتر مجید ابهری مصاحبه های تصویری👈�
کلیدهای شادکامی ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری شادکامی ، 71 بازدید، چهارشنبه پنجم دی ۹۷
شرکت سازنده