menusearch
majidabhari.ir

رسانه و تغییر سبک زندگی مردم

جستجو
۱۳۹۶/۴/۷ چهارشنبه
(5)
(0)
رسانه و تغییر سبک زندگی مردم
رسانه و تغییر سبک زندگی مردم

رسانه و تغییر سبک زندگی مردم

مجید  ابهری: تغییر سبک زندگی باعث بروز ناهنجاری های رفتار در جامعه می گردد.

 

متاسفانه گسترش آسیب های اجتماعی و افزایش ناهنجاری های رفتاری ریشه در کاستی های فرهنگی دارد که به بعضی از آنها توجه شایسته نمی شود. مدیریت غریزه جنسی جوانان در ۳۰ سال گذشته مورد کمترین توجه دولتمردان بوده و عدم توجه به این غریزه انسانی باعث بروز آسیب های رفتاری مثل افزایش روابط فرازناشویی، ازدیاد خانه های مجردی، زندگی های بدون تعهد و مشترک و انحرافات جنسی گردیده است.

برای کالبد شکافی این ناهنجاری می توان به قصور خانواده ها و تغییر سبک زندگی آنها تحت تاثیر شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی اشاره کرد چراکه بسیاری از والدین نیاز جنسی فرزندان را جز دغدغه های خود به حساب نمی آورند و این مسئله برای آنها مهم محسوب نمی شود که فرزندان آنها با چه روشی این نیاز را ارضا می کنند.

بعد از خانواده ها نهادهای فرهنگی و سازمان های دولتی متولی در این موضوع کم کاری می نمایند و موضوع ازدواج جوانان را فقط در مسئله وام ازدواج خلاصه می کنند. عدم حضور کار آفرینی، ضعف اشتغال زایی، کاستی های موجود در زمینه مسکن، محورهای کاربردی در نقش دولت هستند.

رسانه ها و در راس آنها صدا و سیما در موضوع تغییر سبک زندگی و تضعیف روش زندگی اسلامی - ایرانی با توجه به حجم هجوم فرهنگی دفاعیه مناسبی از خود نشان نمی دهند و اینجاست که با تغییر سبک زندگی روش تفکر و عمل نیز تغییر می کند.


کانال دکتر مجید ابهری:
@drmajidabhari
سایت رسمی :
http://majidabhari.ir

صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari
 رسانه و تغییر سبک زندگی مردم
رسانه و تغییر سبک زندگی مردم
aparatinstagramtelegram