menusearch
majidabhari.ir

پای « نه گفتن » خود بایستید

جستجو
۱۳۹۶/۳/۲۰ شنبه
(2)
(0)
پای « نه گفتن » خود بایستید
پای « نه گفتن » خود بایستید

پای « نه گفتن » خود بایستید

مجید ابهری در مخالفت های خود با کودک ، دقت داشته باشید که پای « نه گفتن » خود بایستید تا کودک تصمیمات شما را جدی بگیرد.جدیت شما، آرامش و امنیت را برای کودک به ارمغان می اورد.

 

در تربیت فرزند کمتراز کلمه ی نه استفاده کنید اما همان هم محکم و قاطع بگویید. بچه ی خیلی درس‌خوان هم بیمار است!چه فرقی میکند بگویید بچه من معتاد است یا خیلی درس میخواند. هر دو اعتیاد است، اعتیاد به کار، اعتیاد به درس... به همان اندازه ی اعتیاد به هروئین بد است و ریشه اش هم یکی است، فرار از زندگی، فرار از زندگان و فرار از حس و احساس کردنِ دنیا! فقط یکی اعتیادِ منفی است و دیگری اعتیادِ مثبت

وقتی کودک شما از موضوعی ناراحت می شود و گریه می کند، بهتر است دلیل ناراحتی او را کوچک و حقیر جلوه ندهید. نگویید «این که گریه ندارد». با او همدردی کنید و بگویید درد او را می فهمید. این کار به رشد احساسات کودک کمک می کند. فرزند خردسال خود را زودتر از سن مناسب از خود دور نکنید، چرا که او تصور خواهد کرد به کلی دور انداخته شده است.

بیشتر از آنی که پدر و مادر حرف بزنند باید از فرزندان بشنوند تا متوجه بشوند که چه خبر است. ای بسا با گوش کردن به صحبت های آنها پدر و مادر متوجه بشوند که چه خطراتی در سرراه فرزندان قرار گرفته است.

از طرف دیگر با گوش کردن به آنها کمک می شود که مشکل به وجود آمده برای خود فرزند و در ذهن خود فرزند حل بشود.

 دکتر مجید ابهری - پای « نه گفتن » خود بایستید
دکتر مجید ابهری
aparatinstagramtelegram
شرکت سازنده