menusearch
majidabhari.ir

گفتگوی اختصاصی سایت دکتر مجید ابهری با ایشان باموضوع: مورخ قهرمانهای بزهکار

جستجو
۱۳۹۶/۳/۱۳ شنبه
(2)
(0)
گفتگوی اختصاصی سایت دکتر مجید ابهری با ایشان باموضوع: مورخ قهرمانهای بزهکار
گفتگوی اختصاصی سایت دکتر مجید ابهری با ایشان باموضوع: مورخ قهرمانهای بزهکار
گفتگوی اختصاصی سایت دکتر مجید ابهری با ایشان
باموضوع:
 قهرمانهای بزهکار🏇🥇
هنجار شکنی و قانون گریزی از سوی هرکس که باشد ناپسند وزشت واز طرف چهره های مورد احترام وعلاقه جامعه و مردم ناپسند تر زشت تر و آزار دهنده تر میباشد.
در بین اخبار حوادث در رسانه ها گاهی خبرهایی مشاهده میشوند که ،احساسات مردم را جریحه دار کرده و نخبگان را به اندیشه وا دار میکند.بزهکاری از سوی هنجار فرستان و گروههای مرجع رفتاری مثل ورزشکاران چهرههای هنری؛واشخاص شاخص اجتماعی و فرهنگی وسیاسی نه تنها از سوی مردم قابل قبول نیست؛بلکه آثار نامطلوب و منفی بر روند تربیتی فرزندان ما میگذارند. از نگاه رفتار شناسی اجتماعی بین "قهرمان"و پهلوان تفاوت اساسی و فلسفی وجود دارد؛
رسیدن به عنوان قهرمانی نیازمند تمرینات و توانمندیهای بدنی بوده تا امروز هزاران هزارقهرمان ظهوریافته و فراموش شده اند؛اما اگر از هرکس مصداق و مثالی برای پهلوان وپهلوانی جویا شویم ؛نسل جوان نامهایی مثل علیرضا سلیمانی و تختی را بر زبان رانده و هم سنهای ما وبزرگترها نام پوریای ولی را مطرح میکنند.
چرا؟؟
مگر این عزیزان چه ابعاد شخصیتی و انسانی داشتند که نامشان این چنین پایدار وجاویدان مانده و همواره الگوی ورزش پاک و ورزشکاران صادق ومخلص گردیده اند.یادم هست وقتی مرحوم تختی در یکی از مسابقات خارجی شکست خورده و موفق به کسب عنوان ومدالی نمیشود
موقع ورود به وطن مورد استقبال تاریخی وفراموش ناشدنی قرار میگیرند؛که معنای آن این است که برای ما مدال وعنوان مهم نیست بلکه مهم شخصیت و ادب و جایگاه وی اهمییت دارد.
وقتی مشاهده میکنیم قهرمانی بخاطر جرم ارتکابی به اعدام یا زندان محکوم میشود بطور مضاعف غمگین میشویم و از خود میپرسیم چرا؟خدانکند انسان بدون ظرفیت روحی به مقام یا عنوانی دست یابد؛آنگاه خودرا گم میکند و ممکن است
دست به هر کاری بزند؛وقتی یک چهره هنری یا ورزشی در یک مکان و مهمانی مغایر قانون دیده شده و دستگیر میشود؛
فرزندان ما چه بر سر انگیزه هایشان میاید؟
آری درست است چهره های محبوب باید وباید وباید از بعضی لذتها و رفتارها دست بکشند؛چرا که جایگاه و محبویت آنها امانتی از سوی مردم به آنهاست و بخشی از عناوینشان عاریتی میباشد.متاسفانه غرور کاذب آنچنان فکر وهوش بعضی از چهره های محبوب ومعروف را قبضه میکنند که به آنها اجازه اندیشه منطقی را نمیدهد.
البته گاهی نیازهای مالی وعدم توجه نهادهای مسول به شرایط ورزشکاران باعث خروج ومهاجرت آنها به کشور های دیگر شده و زیر پرچم بیگانگان عناوین ارزنده ای کسب میکنند. در کشور ما فقط به یک یا دو رشته ورزشی توجه شده و شرایط مالی ورزشکاران این رشته عالی ومناسب است
و بقیه گویی عضو جامعه ورزشی ما نیستند. گاهی برخی از تیمهای ورزشی که عناوین عالی ومدالهای طلا در میادین خارجی کسب مینمایند اصلا مورد توجه وتقدیر قرار نمیگیرند. به ذخیره سازی ورزشکاران توجه نمیشود،استعداد های بسیار گرانقیمت و ارزنده بخاطر بی توجهی میسوزند و از بین میروند.
در انگلستان مشاهده میکردم که کارشناسان به مدارس ابتدایی و راهنمایی در اقصی نقاط کشور مراجعه کرده وضمن شناسایی وارزیابی علاقمندان و توانمندان با غربالگری و جداسازی آنها و اعزامشان به مدارس حرفه ای وتربیت ورزشکاران برای هر رشته ورزشی صدها تیم آماده میکنند.
اما در کشور ما گاهی یک ورزشکار تا سنین خارج از استاندارد در یک تیم حضور دارند
و علتی جز نبودن افراد مناسب وجود ندارد.چرا یک قهرمان مرتکب جرم قتل یا سرقت شده ویا رفتار های خلاف قانون از آنها سر میزند.؟
چون ما به تربیت روحی و فرهنگی ورزشکاران توجهی نداریم وتزکیه روحی آنها برایمان مهم نیست.
چرا از وجود نخبگان رفتاری و روانشناسی در تیمها وباشگاهها بهره نمیگیریم.؟
وصدها پرسش بی پاسخ وبغض درگلو مانده
   ....  در گفتگوی بعد در مورد وزارت ورزش وجوانان حرف میزنیم.

کانال دکتر مجید ابهری:
@drmajidabhari
سایت رسمی :
http://majidabhari.ir

صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari
 قهرمانهای بزهکار🏇🥇: هنجار شکنی و قانون گریزی
دکتر مجید ابهری
aparatinstagramtelegram