menusearch
majidabhari.ir

دام گستری شبکه های اجتماعی برای مجردها و نوخانمان ها!

جستجو
۱۳۹۶/۱/۲۷ یکشنبه
(0)
(0)
دام گستری شبکه های اجتماعی برای مجردها و نوخانمان ها!
دام گستری شبکه های اجتماعی برای مجردها و نوخانمان ها!
 
دام گستری شبکه های اجتماعی برای مجردها و نوخانمان ها!
 
فساد اخلاقی به عنوان یکی از عوارض کاهش آمار ازدواج باعث تحمیل هزینه های رفتاری و مالی به جامعه است و همین روند موجب کندی حرکت به سوی اهداف تعیین شده پیشرفت و تمدن سازی می شو

به گزارش سرویس فرهنگی جام نیوز، مجید ابهری، روانشناس و استاد دانشگاه با اشاره به ارتباط زمینه سازی و ایجاد زیرساخت های ازدواج در جامعه با کاهش فساد و حیازدایی و در گام بعد افزایش جمعیت و  تاثیر آن بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: با توجه به اینکه ازدواج یکی از مراحل اصلی و حساس زندگی انسان هاست و با ایجاد خانواده امنیت روانی و آرامش فکری برای زن و مرد ایجاد می شود، با فرزندآوری فرد به تلاش بیشتر وادار شده و برای تغییرات مثبت همگام با فناوری های روز قدم برمی دارد، از این رو، ازدواج اصلی ترین مولفه پیشرفت و تامین امنیت روانی در جامعه است.

 

وی با تاکید بر اینکه بدون ازدواج پیشرفتی در زمینه تامین امنیت روانی جامعه حاصل نمی شود و اگر جز این پیشرفتی به دست آید ظاهری و موقت بوده و همراه با خود آسیب هایی را دارد، گفت: فساد اخلاقی به عنوان یکی از عوارض کاهش آمار ازدواج باعث تحمیل هزینه های رفتاری و مالی به جامعه است و در همین روند موجب کندی حرکت به سوی اهداف تعیین شده پیشرفت می شود.

 

ابهری ازدواج، تشکیل خانواده، فرزندآوری، مراقبت از فرزندان و تبعات مربوط به آن را موجب تکمیل مراحل مختلف روحی و روانی افراد دانست و تصریح کرد: به هر صورت ازدواج، دوام و بقای جامعه را همراه خود به ارمغان می آورد.

 

به گفته وی تحکیم خانواده و تربیت اصولی و منطقی فرزندان دو محور اساسی در کاهش هزینه های آرامش روانی جامعه و در نتیجه تسریع روند پیشرفت است، چرا که سلامت روح و روان موجب نشاط شده و نشاط روحی و روانی باعث شکوفایی استعدادها می شود.

 

این کارشناس علوم رفتاری ادامه داد: در این صورت است که یک جامه زنده و پویا و آماده برای هر نوع رشد در زمینه های مختلف مادی و معنوی می شود، بنابراین، با تسهیل ازدواج برای جوانان از مرحله همسرگزینی تا فرزندآوری، افزایش سطح نشاط اجتماعی و بالا بردن ضریب امنیت روانی می توان به پیشرفت مستمر و ثابت امیدوار بود.

 

وی تاکید کرد: متاسفانه یکی از هدف های اصلی و اساسی جنگ نرمِ دشمن، تخریب بنیان خانواده از طریق حیازدایی و زشتی زدایی از روابط نامشروع است که در این صورت شبکه های اجتماعی به عنوان مکملِ ماهواره ها وارد میدان شده و در مسیر افراد مجرد و حتی نوخانمان دام هایی گسترده اند که می تواند سستی ارکان اخلاق در جامعه و افزایش فساد و متلاشی شدن خانواده ها را به دنبال داشته باشد.

 

ابهری در ادامه در پاسخ به این سوال که زمینه سازی و ایجاد زیرساخت های ازدواج تا چه میزان می تواند بر پروسه پیشرفت و تمدن سازی تاثیرگذار باشد به شبستان ابراز کرد: یکی از توصیه های آموزه های اسلامی تشکیل خانواده با هدف مکمل عاطفی و کاهش فساد در جامعه است، به همین جهت ساده گزینی، تسهیل ازدواج، ساده زیستی و قناعت بر اساس معیارهای اسلامی، باعث افزایش آمار خانواده ها می شود.

 

این روانشناس خاطرنشان کرد: همچنین، ازدواج دوام خانواده، فاصله گرفتن از فساد و دوری از انحطاط اخلاقی را به دنبال دارد لذا اگر به دستورات و باورهای اسلامی در زمینه ایجاد امکانات ازدواج برای جوانان عمل کنیم، شاهد کاهش چشمگیر آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری خواهیم بود که این مساله بر پیشرفت جامعه و تمدن سازی اسلامی تاثیر مهمی خواهد داشت.
 

 دکتر ابهری روانشناس و آسیب شناس اجتماعی
دکتر ابهری روانشناس و آسیب شناس اجتماعی
telegramlenzorclooblenzorinstagraminstagraminstagraminstagramaparataparataparat