menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری / فرهنگ ایرانی در رفتارهای نسل جوان

جستجو
۱۳۹۶/۶/۲۸ سه شنبه
(1)
(0)
دکتر مجید ابهری / فرهنگ ایرانی در رفتارهای نسل جوان
دکتر مجید ابهری / فرهنگ ایرانی در رفتارهای نسل جوان
  یکی از عوامل فاصله گرفتن برخی جوانان از فرهنگ ایرانی، رفتارهای قهرآمیز و برخورد توام با خشونت با آنان است و با ریشه یابی ناهنجاری‌ها و انجام اقدامات هدفمند، می‌توان فرهنگ ایرانی را در رفتارهای نسل جوان امروز، نهادینه کرد.
عمده فعالیت‌ها و اقدامات در عرصه‌های فرهنگی و فرهنگ‌سازی باید مبتنی بر جذابیت و جذب حداکثری باشد و در این خصوص باید ابعاد جذابیت‌های دینی و فرهنگی ما برجسته سازی شود و بیشتر اقدامات و برنامه‌ریز‌ی‌ها براین پایه استوار باشد و اقدامات دفعی، سلبی و برخوردهای شدید و قهرآمیز در عرصه‌های فرهنگی به عنوان آخرین گزینه و آخرین راهکار، مدنظر قرار گیرد. مسئله مهم در فرهنگ سازی، توجه به سازگاری اقدامات با ذات فرهنگی افراد یک جامعه است و در واقع، آنجا که فرهنگ سازی با دل آزردگی همراه شود، به تبع ثمر و پیامدهای آن، بازدهی مثبت و اثرگذار نخواهد داشت.
دکتر مجید ابهری ـ آسیب شناس اجتماعی
کانال دکتر مجید ابهری:
@drmajidabhari

توئیتر :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی :
http://majidabhari.ir

صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

 
دکتر مجید ابهری /  فرهنگ ایرانی در رفتارهای نسل جوان
دکتر مجید ابهری / فرهنگ ایرانی در رفتارهای نسل جوان
aparatinstagramtwitertelegram