قدر آیینه بدانیم…

جستجو
۱۳۹۶/۴/۲۲ پنج شنبه
(0)
(0)
قدر آیینه بدانیم…
قدر آیینه بدانیم…
قدر آیینه بدانیم…
عجیب است که در طول تاریخ هیچ ملتی به اندازه ما ایرانیان، مرده خوب و عزیز نداشته است! یکی از مفاخر هنری ایران، استاد کیارستمی است که متأسفانه از میان ما رفت؛ از نظریات و حرف‌های دیگران درباره افراد می‌توان به جایگاه و ارزش آنان پی‌برد؛ از رئیس جمهوری فرانسه تا مارتین اسکورسیزی، کارگردان نامی کیارستمی را تحسین کردند که برای جامعه هنری ایران و همه ما باعث مباهات است، اما برخی از افراد و نزدیکان ایشان اشتباه پزشکی را علت اصلی مرگ قلمداد می‌کنند. چه این ادعا درست باشد و چه نباشد؛ کیارستمی‌ها وقتی زنده هستند باید میدان و خیابان و دانشگاه به اسم آنها نامگذاری شـود. مـن ایشان را در زمان فیلم «خانه دوست کجاست» و «زیر درخت زیتون» در منجیل و رودبار گیلان دیدم و هنرپیشه اصلی فـیلم خانه دوست؛ آقاخـان قارداشخانی همـبازی کودکی من در منـجیل، باعث ارتـباط ما شـد؛ ایشـان مصـداق گزیده گویی بود و اطلاعات وسیعی در مـورد روان‌شناسی اجتـماعی داشت،‌حـتی بیشـتر از یک اسـتاد این رشته، که این مـوضوع باعث تـعجب و تقـدیر من شـد.
بیاییم به فکر کیارستمی‌های زنده باشیم که بعضی از آنها در اوج فقر و بیماری در کنج خانه سالمندان یا خانه خود شاهد رفتارهای ما در نبود کیارستمی‌ها هستند. قدر آیینه بدانیم چو هست، نه زمانی که بیفتاد و شکست.
دکتر مجید ابهری- آسیب ‌شناس اجتماعی


کانال دکتر مجید ابهری:
@drmajidabhari
سایت رسمی :
http://majidabhari.ir

صفحه ی رسمی ویدئویی دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari
 قدر آیینه بدانیم…
قدر آیینه بدانیم…
aparatinstagramtelegram
شرکت سازنده