menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
خرید لوازم غیرضرور با ارائه تخفیف‌های کاذب خرید لوازم غیرضرور با ارائه تخفیف‌های کاذب با گسترش روزافزون فضای مجازی، برخی فرهنگ‌های غربی که در تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی هیچ جایگاهی ندارند، به بخشی از باورهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تبدیل شد که نمونه آن هالووین و جمعه سیاه است. پنج شنبه ششم آذر ۹۹ با آزار جنسی در محیط کار چگونه برخورد کنیم؟ با آزار جنسی در محیط کار چگونه برخورد کنیم؟ آزار سازمانی یعنی مزاحمت برای بانوان در محل کار، مسئله‌ای جهانی است که به شکل‌های مختلف آزار کلامی، تلفنی، مکاتبه‌ای، فیزیکی و جنسی رخ می‌دهد. پنج شنبه ششم آذر ۹۹ چرا مردم ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند؟  چرا مردم ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند؟ گسترش بیماری همه گیر کرونا باعث بروز رفتارهای متفاوت از سوی هموطنان و مردم دیگر کشورها شد، بعضی از رفتارها در چارچوب قوانین و اصول بهداشتی بوده و برخی از آنها درست برعکس معیارها و موازین منطقی حاکم بر اصول بهداشتی است، این در حالی است که در حال حاضر ۴۵ درصد از افراد جامعه، قوانین بهداشتی را رعایت میکنند یعنی زدن ماسک و فاصله اجتماعی را انجام میدهند و آمار مبتلایان به کرونا ساعت به ساعت افزایش مییابد، با توجه به آموزشها و تجربههای موجود در حال حاضر باید در سراشیب نزولی این ویروس قرار گرفته باشیم نه اینکه شاهد سربالایی طغیان این ویروس و مضاعف شدن مبتلایان باشیم. جمعه سی ام آبان ۹۹ بیکاری کجا بود؟ بیکاری کجا بود؟ اجازه می‌خواهم که یکی از آسیب‌های اساسی جامعه را مورد بحث قرار دهم. جمعه سی ام آبان ۹۹ چرا این همه تلخی چرا این همه تلخی قتل یک کودک بیگناه، التهاب روحی درمیان خانواده‌ها و وحشت از گسترش هرچه بیشتر یک بیماری همه گیر، امروز مردم را شبیه یکدیگر نموده است. جمعه سی ام آبان ۹۹