دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
مشکلات جنسی درسه بخش فرهنگی ؛جسمی واخلاقی مشکلات جنسی درسه بخش فرهنگی ؛جسمی واخلاقی اختلالات جنسی:مشکلات جنسی درسه بخش فرهنگی ؛جسمی واخلاقی قابل بررسی است.
دکتر مجید ابهری
1-مشکلات فرهنگی:
-ناآگاهی جنسی:کمبودفرهنگ آمیزشی درجامعه(جهل جنسي یابیسوادی
شنبه بیست و هفتم بهمن ۹۷
اقیانوسی به عمق یک بند انگشت دستنوشته دکتر مجید ابهری درباره فضای مجازی اقیانوسی به عمق یک بند انگشت دستنوشته دکتر مجید ابهری درباره فضای مجازی اقیانوسی به عمق یک بند انگشت دستنوشته دکتر مجید ابهری درباره فضای مجازی
آسیبهای نوپدید؛همه چیز دانی مجازی
از تهدیدهایی که متعاقب استفاده بیش از اندازه از فضای مجازی رخ خواهد داد،
شنبه بیست و هفتم بهمن ۹۷
تکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری تکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری تکرار تلخ تاریخ-دستنوشته مجید ابهری (کلیک کنید)
نمیدانم کدام فیلسوف ودانشمند اولین بار این جمله را مطرح کردکه:"تاریخ تکرار میشود"وگاه این تکرار چه تلخ وگران برای مردم تجربه میگردد.
پنج شنبه بیست و پنجم بهمن ۹۷
دلنوشته ای از مجید ابهری / حدیث تلخ دلنوشته ای از مجید ابهری / حدیث تلخ "حدیثه" دلنوشته ای از مجید ابهری / حدیث تلخ "حدیثه" (کلیک کنید)
بار دیگر دربعضی از رسانه ها خبر فجیع وهولناک شکنجه تا مرگ یک دختر
پنج شنبه بیست و پنجم بهمن ۹۷
سالمندان ۱۴ درصدی سالمندان ۱۴ درصدی سالمندان ۱۴ درصدی
بر اساس برآوردهای موجود تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، بیش از ۸۰ درصد کشورهای در حال توسعه به سمت رشد جمعیت سالمندی می‌روند، در ایران نیز پیش‌بینی شده در دو دهه آینده، کشور با سونامی‌سالمندی مواجه شود و تا سال ۱۴۰۰، ۱۴‌درصد جمعیت کشور سالمند شود.
جمعه دوازدهم بهمن ۹۷
شرکت سازنده