menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
مجید ابهری/برخی زنان از روی عمد کاری میکنند تا نوزادشان معلول به دنیا بیاید! مجید ابهری/برخی زنان از روی عمد کاری میکنند تا نوزادشان معلول به دنیا بیاید! مجید ابهری/برخی زنان از روی عمد کاری میکنند تا نوزادشان معلول به دنیا بیاید، چون اجاره کوکان معلول برای گدایی بیشتر است ! سه شنبه بیست و پنجم آبان ۰۰ مجید ابهری/ شورا قاتل جان یا قاتق نان مجید ابهری/ شورا قاتل جان یا قاتق نان مجید ابهری/ شورا به‌عنوان نماد مردم سالاری و تحقق مشارکت آنها در مدیریت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی و باور‌‌‌‌های دینی ما دارند. طی یکی دو سال اخیر، ۴۰۰ نفر از اعضای شوراها در شهر‌‌‌‌های مختلف به‌دلیل سوءاستفاده از موقعیت وشرکت در مفاسد اقتصادی دستگیر و به‌دست عدالت سپرده شدند. سه شنبه بیست و پنجم آبان ۰۰ زیبایی به قیمت جان زیبایی به قیمت جان زیبایی به قیمت جان

مجید ابهری‪-‬ بار دیگر خبر تلخ مرگ یک دختر جوان به خاطر عمل زیبایی، هموطنان را در غم وبهت فرو برد. این حادثه تلخ‌تر و آزار دهنده‌ترین رویداد از این قماش است.

دختری نابغه و نفر۷۰کنکور زیر تیغ فردی که صلاحیت تخصصی نداشته رفته
سه شنبه بیست و پنجم آبان ۰۰
آسیب‌‌‌‌‌های اجتماعی با شعر و قصیده رفع نمی‌شود! آسیب‌‌‌‌‌های اجتماعی با شعر و قصیده رفع نمی‌شود! آسیب‌‌‌‌‌های اجتماعی با شعر و قصیده رفع نمی‌شود! مجید ابهری آسیب شناس علاقه به شعر وادبیات در خون اکثریت ایرانی‌ها همواره در جوشش است و گاه یک قصیده یا شعر معنوی بیش از ده‌ها ساعت سخن موثر‌تر و مفید‌تر واقع گشته و کارآمدتر است یکشنبه شانزدهم آبان ۰۰ شهید سلیمانی؛ مبدع مکتب مدیریت بر مبنای عشق شهید سلیمانی؛ مبدع مکتب مدیریت بر مبنای عشق شهید سلیمانی؛ مبدع مکتب مدیریت بر مبنای عشق دکتر مجید ابهری رفتارشناس و آسیب شناس برجسته ی اجتماعی بی نیاز از تعریف و معرفی است. او که تحلیل گری برجسته و فعال است در گفت و گو با بنیاد حفظ و نشر شهید سلیمانی تصریح می‌کند باید انتقال آموزه‌‌‌‌‌های رفتاری حاج قاسم جنبه‌ی مردمی داشته باشد؛ یعنی نهاد‌‌‌‌های مردمی، سمن‌ها و انجوها باید این وظیفه را به عهده بگیرند. از مدارس نه، بلکه باید از سطح مهدکودک‌ها شروع کرد. یکشنبه شانزدهم آبان ۰۰