دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
چهره‌ ایی که برج زهر مار است! چهره‌ ایی که برج زهر مار است! چهره‌ ایی که برج زهر مار است!

دکتر مجید ابهری
در پژوهشی که انجام شده است هنگام مصاحبه با پسران و مردان جوان بین ۱۸ تا ۳۵ سال در مقابل این سؤال که «آیا حاضر هستی با دختری که بینی خود را
یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸
تولید برنامه‌های بخت‌آزمایی با توجیه کمبود بودجه در صداوسیما عذر بدتر از گناه است تولید برنامه‌های بخت‌آزمایی با توجیه کمبود بودجه در صداوسیما عذر بدتر از گناه است تولید برنامه‌های بخت‌آزمایی با توجیه کمبود بودجه در صداوسیما عذر بدتر از گناه است

جامعه‌شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری با تشریح تبعات منفی اجتماعی برنامه‌های قمارگونه و بخت‌آزمایی صدا و سیما گفت: با توجه به توقعات بیش از اندازه در زمینه‌های فرهنگی، بودجه صدا و سیما کفایت مناسبی را ندارد
یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸
تاثیرات دعوای والدین بر فرزندان تاثیرات دعوای والدین بر فرزندان دکتر ابهری گفت: اگر کودکی در خانواده متشنج و دارای بگومگو رشد کند به فردی کینه توز، انتقام جو و ضعیف تبدیل می شودو... یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸ افزایش مشکلات در ازدواج رسمی، سبب ترویج ازدواج سفید می‌شود افزایش مشکلات در ازدواج رسمی، سبب ترویج ازدواج سفید می‌شود افزایش مشکلات در ازدواج رسمی، سبب ترویج ازدواج سفید می‌شود یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۹۸ تار وتفنگ / دستنوشته مجید ابهری تار وتفنگ / دستنوشته مجید ابهری تار و تفنگ / دستنوشته مجید ابهری
موسیقی یکی از باستانی ترین هنرهای جوامع بشری است؛که قدمت آن بدرستی ودقت قابل محاسبه نمیباشد.
رشد چشمگیر آلات وادوات موسیقی همراه با تنوع وکثرت دستگاههای مختلف آن بیانگر این واقعییت هستند که
شنبه بیست و چهارم فروردین ۹۸
شرکت سازنده