دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
دکتر مجید ابهری، در خصوص پروژه ناصرخسرو: دکتر مجید ابهری، در خصوص پروژه ناصرخسرو: در ساخت و سازهای شهری به زیبایی بصری و کاربرد رنگ ها توجه کنیم پنج شنبه دوم آذر ۹۶ چرا دوست دارم همیشه جلب توجه کنم؟؟ چرا دوست دارم همیشه جلب توجه کنم؟؟ دستنوشته دکتر مجید ابهری
عاشق این هستم که مرکز توجه اطرافیان باشم؛دوست دارم همیشه وهمه جامورد توجه قراربگیرم؛ گاهی کارهایی میکنم که توجه وتایید دیگران را بدست آورم؛
حتی اگر کارهایم کمی عجیب وغیرمعمول ونامناسب باشد.
چهارشنبه یکم آذر ۹۶
دکتر مجید ابهری / شب شهادت حضرت رسول(ص) دکتر مجید ابهری / شب شهادت حضرت رسول(ص) دکتر مجید ابهری / شب شهادت حضرت رسول(ص) سه شنبه سی ام آبان ۹۶ افسردگی پاییزه / دستنوشته دکتر مجید ابهری افسردگی پاییزه / دستنوشته دکتر مجید ابهری از نگاه رفتارشناسی درفصل پاییزخیلی ازافرادبخصوص بانوان دچارافسردگی شده واین افسردگی؛"افسردگی پاییزه"نامیده شده وقابل درمان است وجای نگرانی نیست.بعضی از افراد درماههای آبان وآذردچارکاهش انرژی؛انگیزه وافت خلق میشوندودوباره در فروردین ماه به حالت عادی برمیگردند.روانشناسان این نوع اختلال را"افسردگی فصلی"یا اختلال تاثیر پذیری فصلی(SaD)مینامند دوشنبه بیست و نهم آبان ۹۶ با انبوه گدایان چه کنیم؟؟ / دست نوشته دکتر مجید ابهری با انبوه گدایان چه کنیم؟؟ / دست نوشته دکتر مجید ابهری با انبوه گدایان چه کنیم؟؟ / دست نوشته دکتر مجید ابهری 😭کمتر کسی هست که از چهارراهها و خیابانهاومیادین تهران واکثر شهرهای بزرگ عبور کند اما با انبوه گدایان قد ونیمقدوزن ومرد وپیروجوان روبرو نشود؛ گدایانی که باسماجت تمام از عابرین تقاضای پول میکنند پنج شنبه بیست و پنجم آبان ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی