دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
رتبه سوم دنیا را کسب کردیم!؟ رتبه داری ایرانی‌ها در لیست تنبلی جهان/ انجمن‌داری تنبل‌ها در ایران! رتبه سوم دنیا را کسب کردیم!؟ رتبه داری ایرانی‌ها در لیست تنبلی جهان/ انجمن‌داری تنبل‌ها در ایران! رتبه سوم دنیا را کسب کردیم!؟
رتبه داری ایرانی‌ها در لیست تنبلی جهان/ انجمن‌داری تنبل‌ها در ایران! در ادامه بخوانید...
جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۹۸
بررسي دلايل گسترش پديده دستفروشي در گفت‌وگوي رسالت با کارشناسان بررسي دلايل گسترش پديده دستفروشي در گفت‌وگوي رسالت با کارشناسان از شير مرغ گرفته تا جان آدميزاد را مي‌توان در پياده روهايي که توسط دستفروشان احاطه شده، يافت. مترو، اتوبوس، معابر شهري، چهاراه‌ها از جمله فضاهايي است که سال‌هاست جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۹۸ تنهازیستی در ایران ویروسی همه‌گیر است/ گرایش بعضی از جوانان به تنهازیستی به خاطر بی بند و باری هاست تنهازیستی در ایران ویروسی همه‌گیر است/ گرایش بعضی از جوانان به تنهازیستی به خاطر بی بند و باری هاست یک آسیب شناس و رفتار شناس اجتماعی گفت که تنهازیستی در بین جوانان ایرانی به یک مُد تبدیل شده است و افرادی که از این نوع سبک زندگی اظهار خشنودی می کنند جوانانی هستند که خانواده های سخت گیر دارند. جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۹۸ گزارش تکان دهنده از مافیای گدایی در پایتخت گزارش تکان دهنده از مافیای گدایی در پایتخت گزارش تکان دهنده از مافیای گدایی در پایتخت
هر روز تعداد گدایان این شهر بیشتر می‌شود و انفعال مسئولان همچون همیشه مردم را در این مورد هم ناامید کرده است. برنامه‌های طلایی ارائه می‌کنند.
جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۹۸
سایه سیاه کودک انگاری بر سر افراد بالغ سایه سیاه کودک انگاری بر سر افراد بالغ سایه سیاه کودک انگاری بر سر افراد بالغ
باتوجه به اذعان همگان بر پایین آمدن سن بلوغ میان دختران و پسران و همچنین افزایش فاصله این سن تا زمان ازدواج اما برخی از مسئولین به بهانه کودک انگاشتن افراد در پی محدودیت سن ازدواج هستند.
شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۹۸
شرکت سازنده