آرشیو مصاحبه ها - پنج

جستجو
آمارهای عجیب از مصرف گرایی ایرانیان در گفتگو با دکتر مجید ابهری آمارهای عجیب از مصرف گرایی ایرانیان در گفتگو با دکتر مجید ابهری آمارهای عجیب از مصرف گرایی ایرانیان در گفتگو با دکتر مجید ابهری
ایرانی ها به انسان های مصرف کننده و پر از افراط و تفریط تبدیل شده اند.انسان هایی که در مصرف همه چیز افراط می کنند از مصرف لوازم آرایش گرفته تا آب و برق و لباس!

سه شنبه بیست و یکم اسفند ۹۷
سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی/دکتر مجید ابهری سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی/دکتر مجید ابهری سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی/دکتر مجید ابهری

در گفتگو با خبرگزاری مهر مطرح شد
سه شنبه بیست و یکم اسفند ۹۷
دستنوشته دکتر مجید ابهری / موجب ناراحتی دیگران یا منفی شدن نظر وقضاوت آنها نشویم دستنوشته دکتر مجید ابهری / موجب ناراحتی دیگران یا منفی شدن نظر وقضاوت آنها نشویم دستنوشته دکتر مجید ابهری / موجب ناراحتی دیگران یا منفی شدن نظر وقضاوت آنها نشویم +30 راه حل آسان سه شنبه بیست و یکم اسفند ۹۷ دکتر مجید ابهری/استفاده از کلماتی نظیر نمی شود، نمی توان، نمی گذارند دکتر مجید ابهری/استفاده از کلماتی نظیر نمی شود، نمی توان، نمی گذارند دکتر مجید ابهری/استفاده از کلماتی نظیر نمی شود، نمی توان، نمی گذارند،
امکان ندارد و... چون سمی خطرناک قادرند روحیه ما را افسرده و تضعیف کنند
سه شنبه بیست و یکم اسفند ۹۷
نام این شهر تعطیل است نام این شهر تعطیل است نام این شهر تعطیل است

دکتر مجید ابهری
پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷
شرکت سازنده