menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
دلیل 85 درصد طلاق‌ها چیست؟ دلیل 85 درصد طلاق‌ها چیست؟ دلیل 85 درصد طلاق‌ها چیست؟
دکتر مجید ابهری پژوهشگر و آسیب شناس اجتماعی گفت: براساس پژوهش میدانی انجام شده بر روی زوجین در حال طلاق، مشخص شد که 85 درصد این افراد دارای مهریه های سنگین و بالا بودند.
چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۹۸
«هادوری‌ها» گدایان جدید چهارراه‌های تهران «هادوری‌ها» گدایان جدید چهارراه‌های تهران «هادوری‌ها» گدایان جدید چهارراه‌های تهران دکتر مجید ابهری آسیب‌شناس اجتماعی مطرح کرد
«هادوری ها» به افراد بیگانه و خارج از گروه خود طاعی یا غیرکولی می گویند و برای تهدید کودکان و اطاعت کودکان در گدایی و تنبیه آنها ،کودکان را تهدید به تحویل به بهزیستی و شهرداری می کنند.
سه شنبه بیست و یکم خرداد ۹۸
قشون کودکان در چهارراه‌ها قشون کودکان در چهارراه‌ها قشون کودکان در چهارراه‌ها کمتر کسی وجود دارد که از خیابان‌های اصلی و چهارراه‌ها در این کلانشهر عبور کرده و هجوم ناگهانی کودکان قد و نیم قد را نبیند. به راستی انسان از این هجوم ناگهانی دچار شوک شده و نگران می‌شود. اطفالی که بین آنها از سن سه سال تا شانزده و هفده سال وجود دارند. هرچه از میادین مرکزی به طرف شمال شهر برویم این هجوم انبوه‌تر و سماجت عاملان بیشتر می‌شود. کودکانی که معلوم نیست از کجا آمده‌اند و به چه خانواده و قشری تعلق دارند. سه شنبه بیست و یکم خرداد ۹۸ جشن جنسیت جدیدترین دستاورد نوکیسه‌گان جشن جنسیت جدیدترین دستاورد نوکیسه‌گان جشن جنسیت جدیدترین دستاورد نوکیسه‌گان
دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی از برگزاری جشن جنسیت در میان خانواده های نوکیسه خبر داد و گفت: بعد از جشن از پوشک گرفتن، راه افتادن و... این بار شاهد برگزاری جشن جنسیت هستیم.
سه شنبه بیست و یکم خرداد ۹۸
سرنوشت ازدواجی که در آن دختر بزرگتر است سرنوشت ازدواجی که در آن دختر بزرگتر است سرنوشت ازدواجی که در آن دختر بزرگتر است
دکتر مجید ابهری آسیب‌شناس اجتماعی گفت: از دیدگاه رفتارشناسی، درصد از ازدواج‌هایی که دختر بیش از 4 سال از پسر بزرگتر است، در پنج سال اول زندگی مشترک منجر به اختلافات و تنش‌های رفتاری می‌شود و همسران از هم جدا می‌شوند.
دوشنبه بیستم خرداد ۹۸
شرکت سازنده