آرشیو مصاحبه ها - سه

جستجو
نظریه پنجره شکسته+دکتر مجید ابهری نظریه پنجره شکسته+دکتر مجید ابهری نظریه پنجره شکسته+دکتر مجید ابهری

ساختمان خالی از سکنه‌ای را در کنار یک خیابان پر رفت و آمد
چهارشنبه هفتم فروردین ۹۸
بحران مفاهیم،جنس مخالف یا مکمل/ با دکتر مجید ابهری بحران مفاهیم،جنس مخالف یا مکمل/ با دکتر مجید ابهری بحران مفاهیم،جنس مخالف یا مکمل/ با دکتر مجید ابهری
یک عمر در گوشمان خواندند جنس مخالف ...
اما هیچ گاه نگفتند مخالف یعنی چه؟!
چهارشنبه هفتم فروردین ۹۸
 گلستان هفت سین خودرا باسیل چید/دکتر مجید ابهری گلستان هفت سین خودرا باسیل چید/دکتر مجید ابهری گلستان هفت سین خودرا باسیل چید/دکتر مجید ابهری

درست در روزهای پایانی سال 97 براثر بارانهای شدید سیل بخشی از کشور عزیز مارا فرا گرفته و بر اثر آبگرفتگی ها و رانش کوهها ویرانی های زیادی به هموطنان گلستانی زیانهای چشمگیری وارد کرد.
چهارشنبه هفتم فروردین ۹۸
وقتی حرف ازاعتیاد به میان می آید دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری وقتی حرف ازاعتیاد به میان می آید دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری وقتی حرف ازاعتیاد به میان می آید
دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری
وقتی حرف ازاعتیاد به میان می آید بلافاصله فکرها به سوی مواد مخدر نشانه میرود،؛درست است که این مواد خانمانسوزترین مواد موجود در دنیا هستند،

اما....در ادامه...
چهارشنبه هفتم فروردین ۹۸
خطاهای شناختی از زبان دکتر مجید ابهری خطاهای شناختی از زبان دکتر مجید ابهری خطاهای شناختی از زبان دکتر مجید ابهری

ذهن‌خوانی mind reading
فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید
چهارشنبه هفتم فروردین ۹۸
شرکت سازنده