menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
وقتی حرف ازاعتیاد به میان می آید دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری وقتی حرف ازاعتیاد به میان می آید دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری وقتی حرف ازاعتیاد به میان می آید
دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری
وقتی حرف ازاعتیاد به میان می آید بلافاصله فکرها به سوی مواد مخدر نشانه میرود،؛درست است که این مواد خانمانسوزترین مواد موجود در دنیا هستند،

اما....در ادامه...
چهارشنبه هفتم فروردین ۹۸
خطاهای شناختی از زبان دکتر مجید ابهری خطاهای شناختی از زبان دکتر مجید ابهری خطاهای شناختی از زبان دکتر مجید ابهری

ذهن‌خوانی mind reading
فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید
چهارشنبه هفتم فروردین ۹۸
برخی از تاکتیک های طراحی شده در اتاق فکرهای مسئولین برخی از تاکتیک های طراحی شده در اتاق فکرهای مسئولین برخی از تاکتیک های طراحی شده در اتاق فکرهای مسئولین

●بحران آب را بیاندازید گردن مردم(سهم مصرف خانگی۳ درصد است)
●گرانی دلار را به خاطر انباشت دلار در خانه های مردم است
●گرانی خودرو به خاطر آن است که مردم برای ثبت نام هجوم م
چهارشنبه هفتم فروردین ۹۸
دستنوشته مجید ابهری/تکرار تلخ تاریخ دستنوشته مجید ابهری/تکرار تلخ تاریخ دستنوشته مجید ابهری/تکرار تلخ تاریخ/برخی از تاکتیک های طراحی شده در اتاق فکرهای مسئولین چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۹۷ شکرگزاری قوی‌ترین داروی ضدافسردگی شکرگزاری قوی‌ترین داروی ضدافسردگی شکرگزاری قوی‌ترین داروی ضدافسردگی ,... چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۹۷
شرکت سازنده