menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
واکسن برای سلبریتی‌ها واکسن برای سلبریتی‌ها واکسن اصلی‌ترین وسیله پیشگیری از بیماری‌‌‌‌‌های مسری بوده و در همین دوران تلخ کرونا ارزش وجایگاه آن از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. یکشنبه سوم اسفند ۹۹ مردم خسته شده‌اند مردم خسته شده‌اند سالگرد يا يادبود، براي ارزيابي سود و زيان يا بررسي کارنماي افراد يا سازماني مقرر مي‌گردد یکشنبه سوم اسفند ۹۹ 80 درصد بهبود یافتگان دوباره پای منقل! 80 درصد بهبود یافتگان دوباره پای منقل! بازگشت به اعتیاد یکی از مشکلات اساسی در زمینه مقابله با اعتیاد و از موانع مهم در پیشگیری در کشور است. یکشنبه سوم اسفند ۹۹ جیغ حمایت از مردم جیغ حمایت از مردم خدا نکند خیلی از رفتار‌‌‌‌های ما برای بازار گرمی و جذب فالور باشد. مردم بیشتر از فریاد برای نان و واکسن، به یاری وهمدلی نیاز دارند. شنبه هجدهم بهمن ۹۹ داغ «انصاریان» بر دل‌ها و چند نکته کرونایی داغ «انصاریان» بر دل‌ها و چند نکته کرونایی محبوبيت فوق‌العاده انصاريان فقط به دليل ستاره بودن در فوتبال يا حضورش در تلويزيون، بسيار کمرنگ است؛ چراکه تواضع و عشق به مادر جايگاه ارزنده‌اي به وي عنايت کرده بود شنبه هجدهم بهمن ۹۹