دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی/دکتر مجید ابهری سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی/دکتر مجید ابهری سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی/دکتر مجید ابهری

در گفتگو با خبرگزاری مهر مطرح شد
سه شنبه بیست و یکم اسفند ۹۷
دستنوشته دکتر مجید ابهری / موجب ناراحتی دیگران یا منفی شدن نظر وقضاوت آنها نشویم دستنوشته دکتر مجید ابهری / موجب ناراحتی دیگران یا منفی شدن نظر وقضاوت آنها نشویم دستنوشته دکتر مجید ابهری / موجب ناراحتی دیگران یا منفی شدن نظر وقضاوت آنها نشویم +30 راه حل آسان سه شنبه بیست و یکم اسفند ۹۷ دکتر مجید ابهری/استفاده از کلماتی نظیر نمی شود، نمی توان، نمی گذارند دکتر مجید ابهری/استفاده از کلماتی نظیر نمی شود، نمی توان، نمی گذارند دکتر مجید ابهری/استفاده از کلماتی نظیر نمی شود، نمی توان، نمی گذارند،
امکان ندارد و... چون سمی خطرناک قادرند روحیه ما را افسرده و تضعیف کنند
سه شنبه بیست و یکم اسفند ۹۷
نام این شهر تعطیل است نام این شهر تعطیل است نام این شهر تعطیل است

دکتر مجید ابهری
پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷
کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم
مجید ابهری کارشناس و آسیب شناس اجتماعی

در سه ماه اخیرقیمت تمامی اقلام اعم از خوراکی و غیرخوراکی افزایش چشمگیری داشت که در این میان قشرکارگران در این گرانی ها قدرت خریدشان بشدت کاهش بافته است.
پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷
شرکت سازنده