menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
پیامد‌‌‌‌های کرونا بر سلامت روان پیامد‌‌‌‌های کرونا بر سلامت روان رخی از افراد نیز در دوران کرونا به دلیل برخی از مشخصات اخلاقی در ارتباطات اجتماعی و کارکرد‌‌‌‌های شغلی با مشکل مواجه شده اند. به عنوان مثال، به دلیل رعایت نظم بیش از اندازه، قدرت سازگاری با محیط را از دست می‌دهند چهارشنبه بیست و یکم مهر ۰۰ آقای جبلی! در عمل صدای بی‌صدا‌ها باشید آقای جبلی! در عمل صدای بی‌صدا‌ها باشید مجید ابهری آسیب‌شناس؛ در یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت: مدیریت آقای علی‌عسگری بر سازمان صداوسیما، به پایان رسید و خاطرات و تجارب تلخ و شیرین به صندوقچه خاطرات این سازمان عریض و طویل رفت.
چهارشنبه بیست و یکم مهر ۰۰
وجود 2 هزار کارتن خواب در 6 منطقه تهران/ لزوم افزایش گرمخانه ها تا قبل از شروع سرما وجود 2 هزار کارتن خواب در 6 منطقه تهران/ لزوم افزایش گرمخانه ها تا قبل از شروع سرما دکتر مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی وضعیت کارتن خواب ها در تهران را تشریح کرد.
او با بیان این که کارتن خواب ها در گروه‌‌‌‌های مختلف تقسیم شده و در 6 منطقه شهر پراکنده شده اند
از ظرفیت کم گرمخانه‌‌‌‌های شهر در پناه دادن آنها در روز‌‌‌‌های سرد پاییز و زمستان گفت.
شنبه هفدهم مهر ۰۰
ترفنده‌‌‌‌های مافیای مواد مخدر+خانواده ترفنده‌‌‌‌های مافیای مواد مخدر+خانواده ابهری گفت:مافیای مواد مخدر برای به دام انداختن انسان ها به ویژه جوانان، هر روز با حیله وترفند جدید کالای جدیدی را به جامعه عرضه می‌کنند.متاسفانه تا امروز به خانواده ها آموزش‌‌‌‌های لازم برای جلوگیری از سقوط فرزندانشان به باتلاق اعتیاد داده نشده است. شنبه هفدهم مهر ۰۰ اربعین و معجزات اربعین و معجزات دربسیاری از مراسم و مراحل قواعدی وجود دارد که بدون اجبار بهتر و سریع‌تر از اربعین وقوانین اسمانیقوانین جبری اجرا می‌گردند.
در موضوع راهپیمایی اربعین با انکه سوابق چندان طولانی در باور‌‌‌‌‌های شیعی از آن وجود ندارد، ولی لازم است جامعه شناسان و تاریخ نگاران برای ثبت در صفحات تاریخ و تئوری‌‌‌‌‌های رفتاری فعل و انفعالات این مراسم را بدون جانبداری یا بزرگنمایی برای نسل‌‌‌‌‌های اینده کشورمان و همچنین سایر مردم جهان ثبت و ضبط نمایند.
شنبه هفدهم مهر ۰۰