menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
علایم روانی خطرناک ویروس کرونا! علایم روانی خطرناک ویروس کرونا! شناسایی وضعیت روحی و روانی مردم قبل از وقوع یک حادثه، در حین آن و بعد از آن بسیار مهم است. پنج شنبه یازدهم اردیبهشت ۹۹ با مدارا زندگی کنید با مدارا زندگی کنید هرچند ویروس کرونا تاکنون تعدادی از خانواده‌ها را داغدار عزیزان خود کرده و بسیاری از خانواده‌ها را در خانه قرنطینه کرده است اما باید مقداری به نقاط مثبت و نیمه پر لیوان نیز نگاه کرد. پنج شنبه یازدهم اردیبهشت ۹۹ مردم دستورالعمل‌ها را جدی بگیرند مردم دستورالعمل‌ها را جدی بگیرند عوارض جاني، اجتماعي و اقتصادي پاندمي کرونا، مخصوصا در کشور ما باعث شد که دولت و مردم در تنگناي سخت حفظ جان و تامين نان قرار بگيرند. پنج شنبه یازدهم اردیبهشت ۹۹ غرور سلبریتیسم ... غرور سلبریتیسم ... کشور عزیز ما ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شاهد ترک جامعه توسط افراد ونوکیسه گانی بوده که اسم ، شهرت و سرمایه شان ازصدقه همین مردم بوده است . یکشنبه هفتم اردیبهشت ۹۹ کمک به نیازمندان بر اساس وظایف دینی، اخلاقی و اجتماعی کمک به نیازمندان بر اساس وظایف دینی، اخلاقی و اجتماعی باید هموطنان دیگر بر اساس وظایف دینی، اخلاقی و اجتماعی به کمک آن ها بشتابند چراکه در صورت عمیق تر شدن، شکاف های طبقاتی و ازدیاد فاصله مادی، افرادی که در رفاه هستند نمی توانند از زندگی خود لذت ببرند. یکشنبه هفتم اردیبهشت ۹۹