menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
زلزله‌ اندیکا، آینه فاجعه‌‌بار زلزله تهران زلزله‌ اندیکا، آینه فاجعه‌‌بار زلزله تهران دوشنبه بیست و ششم مهر ۰۰  سالمند آزاری را در مرکز نگهداری امام علی(ع) بروجرد سالمند آزاری را در مرکز نگهداری امام علی(ع) بروجرد رئیس بهزیستی: با فرد خاطی برخورد شد/ رئیس مرکز سالمندان: نباید فیلم را منتشر می‌کردند!/مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی: نظارتی بر مراکز نگهداری سالمندان صورت نمی‌پذیرد، پرستاران باید آزمون‌‌‌‌‌های روانشناختی می‌دادند یکشنبه بیست و پنجم مهر ۰۰ نقش تربیتی مثلث فرم دهی در شخصیت کودکان نقش تربیتی مثلث فرم دهی در شخصیت کودکان دکتر ابهری گفت:در مثلث فرم دهی به شخصیت کودکان یعنی خانواده، مدرسه و جامعه هر کدام از این نهادها اگر کوتاهی در انجام رسالت و مسئولیت‌‌‌‌های خود داشته باشند، نقش کودکان ناقص می‌شود. یکشنبه بیست و پنجم مهر ۰۰  صف آرایی موافقان و مخالفان طرح صیانت صف آرایی موافقان و مخالفان طرح صیانت متاسفانه در موضوع طرح صیانت بعضی از نمایندگان محترم مجلس در عوض روشنگری و توضیح این طرح برای افکار عمومی

به ویژه جوانان و شاغلین طرح‌‌‌‌‌های رایانه‌ای و افرادی که از طریق این مشاغل زندگی خود را اداره می‌کنند، به بحث‌‌‌‌‌های حاشیه‌ای می‌پردازند.
شنبه بیست و چهارم مهر ۰۰
سازمانی برای سالمندان سازمانی برای سالمندان ۸/۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در مرز ۶۰ سالگی و بالاتر هستند
از یک طرف حقوق و درآمد این عزیزان تقلیل چشمگیری یافته و از طرفی به علت ضعف فیزیکی، عصبی و غلبه بیماری‌‌‌‌‌های مختلف مثل دیابت، فشارخون و امراض کلیوی و خونی، هزینه‌‌‌‌‌های دارو و درمان قوز بالای قوز می‌شود.
شنبه بیست و چهارم مهر ۰۰