menusearch
majidabhari.ir

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
سلاطین فساد سلاطین فساد در روزگاران گذشته القابی مثل سلطان یا شاه معمولا به افرادی داده می‌شد که در یک رشته به بالاترین درجه رشد رسیده و یا فعالیت‌های محیرالعقول به انجام می‌رساندند. شنبه سوم خرداد ۹۹ بازگشت مجرمان زیر سایه کرونا بازگشت مجرمان زیر سایه کرونا بروز و گسترش شرایط غیر عادی در جامعه به همراه خود همواره وضعیت غیر عادی آورده و یا باعث بروز و ظهور رفتارهای جدید و بعضی از آسیب‌ها و عوارض جدید دیگر می‌شود.» رفتارهای جدیدی که حالا با ظهور کروناویروس بروز پیدا کرده است.
جمعه دوم خرداد ۹۹
جوانان را باور کنیم جوانان را باور کنیم نیروی جوان درهر کشور از اصلی ترین منبع سرمایه‌ای بوده و بر تمام نهاده اقتصادی برتری آشکار دارد. جمعه دوم خرداد ۹۹ ۳ ماه و یک روز از حضور کرونا گذشت ۳ ماه و یک روز از حضور کرونا گذشت نود و يکمين روز از مشاهده اولين مورد مرگ بر اثر کرونا جمعه دوم خرداد ۹۹ جایگاه و ارزش بازنشستگان جایگاه و ارزش بازنشستگان بازنشستگی در هرنظام سازمانی واجرایی یعنی پایان دوران خدمت اداری و سرآغاز استراحت و خانه نشینی. جمعه دوم خرداد ۹۹