صفحه 1- دانشجو

جستجو
دانشجو
دکتر مجید ابهری / روز دانشجو دکتر مجید ابهری / روز دانشجو ...دکتر مجید ابهری / روز دانشجو هم اکنو ...ن بیش از 80 سال است که دانشگاه در ایر ...ان تأسیس شده و تنها تعداد محدودی کارش
دکتر مجید ابهری ، روز دانشجو ، علوم انسانی ، آسیب شناش و رفتار شناس اجتماعی ، مصاحبه ، 445 بازدید، شنبه بیست و هشتم اسفند ۹۵ کارشناسان در گفت‌وگو با قدس از یک تکلیف در حوزه اجتماعی می‌گویندکارشناسان در گفت‌وگو با قدس از یک تکلیف در حوزه اجتماعی می‌گویند ...کارشناسان در گفت‌وگو با قدس از یک تکل ...یف در حوزه اجتماعی می‌گویند رسیدگی به ... محرومان مصداق بارز آتش‌به‌اختیار بود
رهبر معظم انقلاب ، دیدار رمضانی امسال رهبر معظم انقلاب با دانشجویان؛ ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری، استاد جامعه شناسی ، آتش‌به‌اختیار هرج و مرج نیست ، آتش‌به‌اختیار؛ حافظ ارزش‌های انقلابی ، 444 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۹۶ تبعات مثبت و منفی دانشجو شدن یا نشدن!!!تبعات مثبت و منفی دانشجو شدن یا نشدن!!! ...تبعات مثبت و منفی دانشجو شدن یا نشدن! ...!! دکتر مجید ابهری:ایران 5برابرکشورها ...ی پیشرفته دنیا دانشگاه دارد/مقصر اصلی
دانشجو ، دانشجو شدن ، ایران ، کشورهای پیشرفته دنیا ، دانشگاه ، مردم ، دولتمردان ، دکتر مجید ابهری ، مدرک گرایی ، 444 بازدید، سه شنبه سی ام خرداد ۹۶ زبان رایج دانشجویان، استاد رفتارشناسی را به تحقیق واداشت زبان رایج دانشجویان، استاد رفتارشناسی را به تحقیق واداشت ...زبان رایج دانشجویان، استاد رفتارشناسی ... را به تحقیق واداشت زبان متداول در ب ...ین دانشجویان که بیشتر از زبان محاوره
متداول شدن زبان کوچه بازاری بین دانشجویان ، زبان کوچه بازاری ، دانشجو ، گروه صنفی «خبرگزاری دانشجو»؛ ، خبرگزاری دانشجو ، دکتر مجید ابهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ، زبان محاوره‌ای ، زبان آرگوئی ، ابهری ، ابهر ، زبان ، فرهنگ ، زبان متداول در بین دانشجویان که بیشتر از زبان محاوره ای جوانان سطح شهر به عاریت گرفته شده است استاد رفتارشناس و آسیب‌شناس را به تحقیق در خصوص واژه‌های کوچه‌بازاری و سخیف واداشت. ، 445 بازدید، سه شنبه هفدهم مرداد ۹۶ آستانه تحمل در جامعه کم شده است!!!آستانه تحمل در جامعه کم شده است!!! ...آستانه تحمل در جامعه کم شده است!!! دک ...تر مجید ابهری افزایش پرخاشگری ارتباط ...مستقیم با رفاه اجتماعی دارد. http://m
آستانه تحمل در جامعه کم شده است ، تحمل ، جامعه ، افزایش پرخاشگری ارتباط مستقیم با رفاه اجتماعی دارد. با توجه به حوادث سال جاری و سالهای گذشته و آماری که سازمان پزشکی قانونی درباره کاربرد سلاح سرد و قتل افراد به وسیله آن اعلام نموده ملاحظه میشود که افزایش خشونت و کاهش آستانه تحمل از عوامل اصلی وقایع تاسف آور ماه‌های اخیر است. از آنجا که وقوع بعضی از قتلها بدون مقدمه قبلی و فاقد نیت و برنامه ریزی از قبل بوده است، پرخاشگری لحظه و خروج کنترل رفتار، عوامل اصلی آنها قلمداد میشود. ، افزایش پرخاشگری ، دکتر مجید ابهری ، مجید ابهری ، ابهری ، ابهر ، بروز خشونت در خانواده ، قتل یک دختر دانشجو ، 445 بازدید، یکشنبه دوازدهم شهریور ۹۶ دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو از بالا گرفتن تب لاکچری بودن در شبکه های اجتماعی گفتدکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو از بالا گرفتن تب لاکچری بودن در شبکه های اجتماعی گفت ...دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرگزاری ...دانشجو از بالا گرفتن تب لاکچری بودن د ...ر شبکه های اجتماعی گفت دکتر مجید ابهر
دکتر مجید ابهری : از خود بیگانگی فرد و جامعه رهاورد توجه بیش از حد به شبکه‌های اجتماعی / فقدان آموزش‌های لازم باعث بروز آسیب هاست ، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو از بالا گرفتن تب لاکچری بودن در شبکه های اجتماعی گفت ، لاکچری بودن واژه‌ای است که مانند آفت به جان کاربران شبکه‌های مجازی افتاده و دغدغه‌ای جدید به دغدغه‌های کاربران این شبکه‌ها که اغلب جوانان هستند انداخته است. ، لاکچری بودن ، لاکچری ، شبکه‌های مجازی ، به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو ، دکتر مجید ابهری ، دکتر مجید ابهری : از خود بیگانگی فرد و جامعه رهاورد توجه بیش از حد به شبکه‌های اجتماعی / فقدان آموزش‌های لازم باعث بروز آسیب هاست ، 445 بازدید، پنج شنبه بیست و سوم شهریور ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی