menusearch
majidabhari.ir

جای خالی وزارت خانواده

جستجو
۱۳۹۹/۴/۱۵ یکشنبه
(1)
(0)
جای خالی وزارت خانواده
 جای خالی وزارت خانواده
در تمام ادیان و مکاتب با اندک تفاوت، خانواده جایگاه خاص داشته و عنایت ویژه ای به بذل گردیده است. از نگاه جامعه شناسی کوچکترین واحد تشکیل دهنده اجتماع خانواده است که اساس جامعه بر آن استوار است. در تمام مراحل تاریخ هر جا از این رکن رکین غفلت شده؛ جامعه دستخوش اعوجاج و انحراف گردیده است.
ازنظر سازمان رفتار در خانواده اکثر کجرویها ونابردباریها، محصول گسست نسلهاست که در این ۴۰ سال توجه چندانی به این معضل بزرگ نگردیده ودر واقع متولی موجه و مجری در این میدان وجود نداشته است. ظهور احیاگران در میان مسلمانان نشان میدهد که تفاوت نسلی وجود داشته وخواهد داشت. نگاهی به شرح حال شهدا از بدو انقلاب و جنگ تحمیلی، گاهی آنچنان تفاوتهایی را نشان می دهد که گویی نسل انقلابی و رزمنده از کره دیگری آمده وتفاوتی فاحش با نسل قبلی خود دارند. در بررسی علتها در گسست نسلی به سه گروه از علل برخورد می کنیم؛ دسته ای از علتها به نسل پیشین، دسته دیگر به نسل پسین و یکدسته از آنها به شرایط و موقعیتی بر می گردند که آن نسلها در آنها قرار می گیرند. فقدان سازمان ومتولی خاص در راستای برنامه ریزی و مدیریت تربیتی نسل جوان اصلی ترین مولفه در ایجاد گسست نسلها وزاویه یابی آنها با عقاید و آرمانهای
نسل قبلی است. دورشدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر ازحیث جغرافیایی، عاطفی ، فکری و ارزشی وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که ازنظر رفتار شناسی به آن گسست نسلها می گوییم. در این وضعیت غالبا نوجوانان وجوانان می کوشند تا آخرین پیوندهای وابستگی خودرا ازنسل بالغیا والدین بگسلند. اغلب دراین راه به نافرمانی طغیانگری می پردازند.
مصرف سیگار ومواد مخدر، افت تحصیلی وترک تحصیل، فرار از خانه، دوستهای نامناسب و شرکت در مهمانیهای مغایر با ارزشها و معیارهای اخلاقی خانواده ازعواقب این تغییر تفکر می باشد. ورود فضای مجازی و ورود نوجوانان وجوانان به سایتها و شبکههای منحرف و غیر اخلاقی از قمار تا باندهای فروش اعضای بدن، از بدیهی ترین عوارض و آسیبهای مولود در این مسیر هولناک می باشد.
شاید تعدادی از کارشناسان و نخبگان با تشکیل وزارت خانواده به لحاظ تحمیل هزینه به دولت و مردم مخالفت کرده و خواستار بهره گیری از ظرفیتهای موجود باشند. خود اینجانب در ابتدای طرح موضوع از سوی برادرعزیزم دکتر افروز در شورای اندیشه ورز خانواده به همین دلیل به شدت با آن مخالف بودم، اما بعد از بررسی محتوا ، طرح و دقت در موضوع آن متوجه شدم این طرح در حقیقت برای جلوگیری از دوباره کاریها واتلاف سرمایههای ملی است. یعنی در حقیقت با تجمیع امکانات سخت افزاری ونرم افزاری قصد تمرکز در سیاستگذاریها دارد. اکنون در بیش از سی کشور پیشرفته جهان وزارتخانههای متولی خانواده تاسیس و دستاوردهای چشمگیری داشته اند.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

telegramtwiteraparat