menusearch
majidabhari.ir

گرانی یا کرونا؟

جستجو
۱۳۹۹/۳/۲ جمعه
(0)
(0)
گرانی یا کرونا؟
گرانی یا کرونا؟

مخفی کاری یا انکار در مشکلات اجتماعی نهتنها اثری در کاهش یا بهبود آلام جامعه ندارد بلکه باعث تقویت مواضع وجایگاه دشمنان مردم وکشور میگردد. تفاوت آشکار و وسیعی بین سیاه نمایان و براندازان با دوستان و خیرخواهان
منتقد وجود دارد.افرادیکه با اهداف موذیانه دست به بزرگنمایی مشکلات میزنند و به قصد تخریب و ویرانگری ارکان جامعه، زبان به نقد میگشایند و یا قلم به نوشتن کاستی و دشواریها میکشانند از سیاه نمایان هستند. دوران گسترش ویروس خطرناک کرونا از یک طرف جان هموطنان را مورد هجوم قرارداد و از طرف دیگر کمبودهای تجهیزاتی را آشکار نمود. کاستیهای امکانات از لوازم وتجهیزات گرفته تا داروهای ضروری که فقط اختصاص به کشور ما نداشت و اکثر کشورهای پیشرفته وصنعتی نیز در این مسیر با کمبودهای مختلف روبرو شدند وحتی در مورد نیروهای متخصص نیز محتاج ممالک دیگر گردیدند. مردم ایثارگر ما که تجربههای تلخ روزهای دشوار جنگ را در بایگانی تجارب خویش داشتند، با تلاشی جهادی و مخلصانه دست بهکار شدند و با حمایت وپشتیبابی از رزمندگان، جنگ را اداره کردند. بیش از ۱۵ کشور در مقابل یک ملت تازه از یوغ ظلم رها شده وارد جنگ شدند واسرای جبههها که از کشورهای مختلف عربی وغیر آنها بودند بهترین سند بر مظلومیت وتنهایی ما است. در کشمکشهای جنگ، از یکطرف خون، آتش، ویرانی و آواره شدن بود که کمبودها نیز مزید بر مشکلات نیز بود اما از طرف دیگر زالوهای اقتصادی وعوامل ستون پنجم با انبار واحتکار مواد مورد نیاز مردم و ایجاد کمبود، قصد تضعیف نظام و فشار بر مردم مخصوصا افراد کم درآمد را داشتند. اماکوپن و زندگی کوپنی جنگ را اداره و درنهایت ملت را به سر منزل مقصود رساند. نسل بعد از جنگ و کوپن ندیده، شاید باور آن روزهای تلخ و دشوار برایشان دور از ذهن باشد اما انگار تکرار تاریخ و روزهای تلخ وشیرین در مسیر زندگی آن نسلها قرار میگیرد. بروز و گسترش کرونا، قرنطینه و مرگ عزیزان، سختیهای زندگی اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با این بیماری خطرناک و واگیردار تجربه جدیدی برای نسلهای جنگ ندیده خواهد بود. اما تجربه زشت و آزاردهنده در این مقطع از تاریخ، همان صحنههای آزاردهنده دوران جنگ را بازسازی مینماید. طیف نا متجانسی از مردم شاید نسل دوم زالوهای دوران جنگ و یا بازماندگان آنها و بخشی، آموزش دیده در کلاس خیانت به آرمانهای دینی و مردمی دست بکار شدند. از احتکار ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی تا اختفا و گران کردن مواد غذایی و امثالهم از ترفندهای ناجوانمردانه عدهای بود که یا در دوران جنگ نیز حاضر بوده وخونها درشیشه کردند و یا وارثان آن نسلهای ناپاک بودند که همسو با دشمن مردم را در تنگنا قرار دادند. امروز نیز ارباب تحریمهای ناجوانمردانه علیه ایران، نوکران خود را در پهنه کشور بسیج کرده و مردم را در دشواریهای اقتصادی قرار داده اند. عجیب آنکه افزایش قیمتها شکل ساعتی به خود گرفته و هیچ فرد وسازمانی قصد برخورد قاطعانه با ایادی دشمن را نداشته و اکثریت مردم جامعه درزیر خط فقر، زندگی سخت وطاقت فرسایی را میگذرانند.
بارها اهل منبر و دلسوزان مردم، ایستادگی در مقابل گرانفروشان ونخریدن کالای آنها را بهترین راه حل اعلام کردند اما متاسفانه گویا مردم از قدرت اجتماعی خود غافل بوده و یا باور ندارند. مگر میشود یک خودرو آنهم با این کیفیت به این قیمت برسد؟ کیلویی چند آن را حساب میکنند؟ وقتی در عرض نیم ساعت سایت فروش بسته میشود خوب نتیجه همین میشود که شد. مسلمان نباید تسلیم فریب شود. کسانی که بدون توجه به یک بیماری همه گیر کالای خود را مخفی کرده تا با قیمتهای کلان بفروشند، بهترین مجازات برای آنها نخریدن وبایکوت است. نمیشود ومقدور نیست که بر مغازه هر کس یک بازرس گماشت از همین رو بهترین بازرس خود ما هستیم و بدترین مجازات نخریدن. کسانی که بدون توجه به یک بیماری خطرناک و دشواریهای اقتصادی، هموطنان را در تنگنا قرار میدهند، ویروسهای خطرناکی هستند که دشمنی آنها با خدا و بندگانش غیر قابل انکار است. همانطوریکه جنگ تمام شد ومردم با پایمردی واخلاص، ویرانیها را آباد نمودند، یک روز نیز با لطف خدا وتلاش فرشتگان سفید پوش این بیماری نیز مهار خواهد شد. آنگاه شرمندگی وبار خجالت رفتارهای غیر اخلاقی بردوش کسانی خواهد ماند که پول وسود آمال آنها بود. وصبح نزدیک است.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

telegramtwiteraparat