menusearch
majidabhari.ir

هرانچه درباره "رحم" اجاره ای باید بدانیم/ دکتر مجید ابهری

جستجو
۱۳۹۷/۱۲/۴ شنبه
(1)
(0)
هرانچه درباره "رحم" اجاره ای باید بدانیم/ دکتر مجید ابهری
هرانچه درباره

هرانچه درباره "رحم" اجاره ای باید بدانیم/ دکتر مجید ابهری

 

هرانچه درباره "رحم" اجاره ای باید بدانیم/ دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی در این باره میگوید


تعریف : رحم اجاره ای یامادراجاره ای به کسانی اطلاق می شود که رحم خودرادرطول دوران بارداری دراختیارافرا دی دیگرقرارمی دهندتاجنین شخص دیگری پس ازلقاح درجای دیگر،دررحم مادراجاره ای رشدیافته وپس اززایمان،نوزادبه پدرومادرواقعی خودبرگردانده شود.

این روش درگذشته برای مادرانی که بدلیل مشکلات موجود دررحم نازابودند توسط پزشک توصیه می شدتارحم رااجاره نمایندولی امروزه ماهیت تجاری پیداکرده وهردوره آن به۶۰میلیون تومان رسیده است.


👌صرف نظر از عواقب سوء این پدیده برای مادر اجاره ای و سلامتی آن، این پدیده دلالت بر فقر دارد.
✔️ در واقع، مادر اجاره ای، زنی است که بر اثر فقر، حاضر به اجاره دادن رحم خود است. فقر،سبب بازتولید روزافزون پدیده مادران اجاره ای شده و خواهد شد.


از سوی دیگر،این پدیده،ارتباط مستقیمی با طبقه رفاه طلب و مرفه جامعه دارد.

در واقع،کسی که پول دارد و از سوی دیگر می خواهد اندام خود را متوازن وزیبا نگه دارد، ترجیح می دهد تا زیان های جسمی دوران بارداری وهمچنین درد و عوارض زایمان را از خود دور کرده،درعوض لذت داشتن فرزند را بدون عوارض یاد شده تجربه کند. لذا زنی که متعلق به طبقه مرفه باشد،ترجیح می دهد تا با خرج مبلغی از ثروت خود،علاوه بر دوری از عوارض یاد شده و لذت داشتن فرزند، به نوعی طبقه اجتماعی مرفه خود را نیز به رخ دیگران بکشاند.

 

لذا در نزد دیگران، زنی اجاره ای که فرزندش را برایش به دنیا می آورد،زنی است که علاوه بر تعلق به طبقه ای فقیرجامعه،دارای فرهنگی خاص و همچنین ذائقه ای خاص است و لذا تفاوت عمده ای با سایر طبقات جامعه دارد.

 

از این رو، زنان دیگر نیز در پروسه مدگرایی و تبلیغ، سعی در فراگیری این امر نموده و در این صورت،این امر به شدت در جامعه رواج می یابد.


این رواج؛همانا تحت تاثیر الگو گیری بوده و تبدیل به سرلوحه آبرومندی زنان مرفه جامعه وتحقیرزنان اجاره ای خواهد شد. در این پروسه، کارکرد آشکار رحم اجاره ای (که همانا کمک گرفتن از فردی دیگر در صورت داشتن بیماری های خاص، برای بدنیا آوردن فرزند، نظیر نازایی و... ) به حاشیه رانده شده و کارکرد پنهان (که همانا سبک و الگوی مصرف و تعلق طبقاتی است) به متن می آید.در این پدیده، سرلوحه آبرومندی یک زن ایرانی، دیگر نه تنها بدنیا آوردن فرزند و تحمل درد ناشی از آن و عوارض مبتلا به آن (که در فرهنگ اسلامی بسیار ستایش شده است و به نوعی پاک شدن بخشی از گناهان را به دنبال دارد) نیست، بلکه فرد یا افرادمرفه ای که رحم اجاره می کنند، از احترام اجتماعی خاصی برخوردار می گردند.

 

 

این پدیده اگرچه اکنون به صورت همه گیر در جامعه ایران مطرح نیست،

اما درصورت ادامه این رونددرآینده ای نه چندان دور،نشان دهنده تمایز طبقاتی و سرلوحه آبرومندی جامعه،و تبدیل به نوعی مد خواهد شد. مدی که پهنه اجتماعی را درنوردیده و عاطفه مادری را در زن مرفه به چالش خواهد کشید.

 

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari