menusearch
majidabhari.ir

نشاط اجتماعی شهری در محاق بحران‌های نوظهور

جستجو
۱۳۹۹/۴/۴ چهارشنبه
(1)
(0)
نشاط اجتماعی شهری در محاق بحران‌های نوظهور
نشاط اجتماعی شهری در محاق بحران‌های نوظهور

مجموعه فعالیتهایی که مدیریت شهری شهرها میتوانند درخصوص افزایش نشاط اجتماعی در سطح شهرها انجام دهند عبارتند از: توجه به بخش خصوصی درخصوص تاسیس مکانهای فرهنگی، تعاملات اجتماعی نشاط آور، وجود ایستگاههای مکث در سطح پیادهروهای شهری، بوستانها و...، و توجه به نما و منظر شهری که بر روح و روان مردم بسیار تأثیرگذار است، همچنین استفاده از رنگهای شاد در سطح شهرها، استفاده از پوشش گیاهی مناسب در سطح فضاهای شهری، توجه به منظر شهری که نشاندهنده فرهنگ شهرهاست نیز میتواند باعث افزایش نشاط اجتماعی در سایه بحرانهایی کنونی شود. نکته اساسی اینجاست که مدیریت شهری باید از ظرفیتهای دانشگاهی در بحث آموزش شهروندی استفاده کند. همچنین فرهنگ شادی و نشاط باید به درون مدارس و دانشگاهها برود. رسانهها نیز میتوانند تأثیر بسزایی در نشاط اجتماعی داشته باشند. شهرهای امروزی ما نیازمند فضاهای تفریحی بیشتری هستند چرا که شادی زودگذر بوده اما نشاط پایدار است و معیاری مناسب برای نشان دادن میزان سلامت جامعه بهحساب میآید.
چنانچه مدیران شهری نگاهشان را به شهر تغییر دهند میتوانیم شهری شادتر داشته باشیم. برای افزایش نشاط اجتماعی در سطح شهرها باید از ظرفیتهای عمومی موجود در سطح شهر استفاده بهینه برد؛ ازجمله ظرفیتهای عمومی شامل سراهای محله، پارکهای محلی، بوستانها و... است. در فضاهای شهری و سطح پیاده روهای شهری باید برنامهریزی برای شادیهای گروهی داشت. 
 

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

telegramtwiteraparat