menusearch
majidabhari.ir

معضل کودکان زباله‌گرد با بخشنامه حل نمی‌شود / هجوم زباله‌گردهای تهرانی به شهرستان‌ها

جستجو
۱۳۹۹/۴/۴ چهارشنبه
(1)
(0)
معضل کودکان زباله‌گرد با بخشنامه حل نمی‌شود / هجوم زباله‌گردهای تهرانی به شهرستان‌ها
معضل کودکان زباله‌گرد با بخشنامه حل نمی‌شود / هجوم زباله‌گردهای تهرانی به شهرستان‌ها

حضور کودکان در میان مافیای گونی به دستان یکی از صحنههای آزاردهنده در کلانشهرهای ایران به ویژه تهران است

بیشتر این کودکان فرزندان خانوادههای غیرایرانی و بقیه نیز فرزندان خانوادههای ایرانی هستند که به دلایل مختلفی از جمله بیکاری و خشکسالی به شهرهای بزرگ به خصوص تهران کوچ کردهاند یا کوچانده شدهاند.

شهرداری نقش مؤثری در بهکارگیری این کودکان در زبالهگردی ندارد، چراکه پیمانکاران دست دوم و سوم همکار با شهرداری هستند که در جمعآوری و تفکیک پسماند از این کودکان استفاده میکنند. این موضوع به این شکل است که شهرداری به شکل مستقیم از این کودکان بهرهکشی نمیکند، بلکه پیمانکارانی که با شهرداری برای تفکیک پسماند قرارداد دارند، قرارداد خود را به گروههای دسته دوم واگذار کرده و این گروهها از کودکان برای تفکیک زباله استفاده میکنند.

 

شهرداری نمیتواند از زبالهگردی کودکان جلوگیری کند

با اینکه ۹۰ درصد گروههایی که از کودکان بهرهکشی میکنند ربطی به شهرداری ندارند ، این گروهها، گروههای قاچاق هستند که زبالههای تفکیک شده را جداسازی کرده و به خریداران خصوصی پسماند در گاراژها و باراندازهای جنوب تهران، یافتآباد، مرتضیگرد و پلایین میفروشند. بنابراین هیچگونه ارتباط مستقیمی با شهرداری ندارند که شهرداری بتواند از کار آنها جلوگیری کند.

این کودکان وابسته به سازمانهای مخفی تفکیک و جمعآوری زباله هستند، بنابراین باید سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و سایر نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع با همکاری سمنها و مؤسسات خیریه حامی کودکان به صورت متحد با آسیب کودکان زبالهگرد مقابله کنند، چراکه شهرداری به تنهایی توان مقابله با این گروهها را ندارد.

به محض اینکه یکی از مأموران شهرداری با یکی از کودکان زبالهگرد برخورد کند، درگیری کلامی و فیزیکی به وجود میآید و حتی به مأموران شهرداری حمله میشود و عابران نیز از نظر احساسی تحریک میشوند و به کمک کودکان زبالهگرد میروند. باید ضابطان حقوقی و قضایی با والدین کودکان و قاچاقچیانی که این کودکان را اجیر کردهاند، برخورد مستقیم کنند و جمعآوری، غربالگری، شناسایی این کودکان، طبقهبندی آنها و بازگشت دادن آنها به خانوادههایشان در کشورهای همسایه در صدر برنامهها قرار گیرد، چراکه تعدادی از این کودکان بدون اطلاع خانوادههای خود به ایران آورده شدهاند و تعدادی نیز که با خانواده خود در ایران زندگی میکنند، بیشتر مزدشان توسط اربابانشان از آنها گرفته میشود و حتی نصیب خانوادههایشان نیز نمیشود.

بنابراین مقوله کودکان زبالهگرد، آسیب اجتماعی پیچیدهای است که باید با نظر آسیبشناسان، جامعهشناسان و محققان این حوزه مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای رفع آن برنامهریزی شود و مسئله به این سادگی نیست که شهرداری بتواند با یک بخشنامه یا حرکت با این پدیده گسترده آسیبهای اجتماعی مقابله کند.

با برخورد ضربتی در تهران این کودکان راهی شهرهای دیگر ایران میشوند و به صورت زنجیرهای با باندهای کارفرمای خود که مافیای زباله هستند به شهرهای دیگر برده میشوند؛ بنابراین باید روشهای متحدی در سراسر کشور برای مقابله با این مشکل برنامهریزی و انجام شود.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

telegramtwiteraparat