menusearch
majidabhari.ir

قابل توجه نمایندگان مجلس

جستجو
۱۳۹۹/۷/۷ دوشنبه
(2)
(0)
قابل توجه نمایندگان مجلس
قابل توجه نمایندگان مجلس

در هر دوره از مجلس شورای اسلامی بستگی به بینش سیاسی اکثریت نمایندگان، جهت فکری وسیاسی نهاد تقنین بین اصلاحات یا اصولگرایان در چرخش است. گروهی که در هیچ یک از جناحها تعریف نمیشوند به نام مستقلین شناخته میگردند. البته از نگاه رفتار شناسی سیاسی هر سه گروه از نمایندگان معتقد به آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی و متعهد به قانون اساسی و ولایت فقیه بوده و این تفاوت دیدگاهها صرفا در فروع و شعوب عقاید میباشند. اساسیترین تابلو برای مجلس شورای اسلامی فرمایش تاریخی امام (ره) می باشد که« مجلس عصاره فضایل ملت است». در لیست این فضیلت ها؛ ایمان، پاکدستی،وقار مالی،انگیزههای تعالی و رشد در ردیفهای اول قرار دارند.متاسفانه فساد سازمان یافته در بخشی از شاکله اجرایی همچون ریشههای کشنده سرطان نفوذ نموده و درسو وجهت آن، گرانی ساعتی و تورم کمر اقشار کم درآمد را خم نموده است. مردم و فرهیختگان دلسوز و معتقد به خاطر مقاومت در مقابل دژخیمان کاخ سیاه واشنگتن و ایادی صهیونیست آنها، همه سختیها را با عشق به فردای روشن تحمل میکنند اما آنچه فوق تحمل مردم بوده وکارد را به استخوان رسانده ویژه خواری، رانتخواری، قبیله سالاری، فامیل پروری وتبعیضهای ناروای موجود است. در انتخابات مجلس یازدهم مردم به خاطر نارساییهای موجود که بخشی از آنها ریشه در قوه مقننه داشت دست یاری به سوی جناح اصولگرا دراز کردند. افشاگریها و درگیریهای لفظی افکار عمومی را همانند وعدهها خسته ورنجور نموده اند. ممکن است عدهای در قالب خدمت به نمایندگان بخواهند اقداماتی مثل پرداخت بیعانه منزل،هزینه خودرو و مزایایی از این قبیل انجام داده و امید مردم را به یاس تبدیل کرده وبا اینگونه حرکات نشان دهند که تفاوتی بین این افراد نیست. اما هستند کسانی که از قبول یا دریافت این امتیازات خودداری کرده وخواستند مثل موکلین خود عمل نمایند. دعوت صاحبان سرمایه در حوزه انتخابیه از نمایندگان برای بازدید ایرادی ندارد اما قبول بعضی از تعارفات به موقعیت مردمی نماینده آسیب خواهد رساند. نمایندگان نباید اجازه دهند از طرف آنها توسط نزدیکان یا کارکنان تحت نظر هدایایی از دیگران پذیرفته شده یا قولی از سوی آنها داده شود. تقوی سیاسی هنگامی که با پاکدستی همراه شود همانند دوبال فرد را درآسمانهای تعالی و تکامل پرواز میدهند. صحبت از ساده زیستی وزیست مومنانه آنهم در عصر ودورههای حاضر، ممکن است بیشتر به مطایبه شباهت داشته باشد. ولی همین حاِلا نیز هستند مدیران ومسئولینی که ابوذر وار پاک وصادقانه کار وزندگی میکنند نه خود ونه اطرافیانشان در خریدها وپیمانها و قراردادها دخالتی نداشته وندارند. خدا نکند مردم این بار نیز از حرکتهای اصلاحی وسازنده این جناح سیاسی ناامید گردیده ودلسرد شوند. صعود آزاردهنده قیمت مسکن در شهرهای مختلف تهیه سرپناه برای اقشار فاقد خانه را تبدیل به رویا وسراب نموده است. رشد حاشیه نشینی در کنار کلانشهرها این پدیده شوم را تبدیل به آسیب جدی نموده این در حالی است که نظارت موثری به رشد سرطانی زمین ومسکن نمیشود. تحریم به درد بیدرمان در بیکاری مخصوصا متخصصان گردیده، آمار اعتیاد و توزیع مواد مخدر را علیرغم جانفشانیها وتلاشهای نیروی انتظامی از این نهاد بخواهید واضافه میشود آمار خودکشی فرار ازکشور به اعداد وارقام فوق. کرونا صادرات را کاهش داده وگرانی نفسگیر دلار را به اصلیترین دلهره اقتصادی تبدیل کرده تا دلار دو ارزشی در بازار باشد وضع همین است که هست. در روزهای اخیر نیز شایعه گستردهای در کشور پخش شده که نمایندگان محترم در اولویت اول وردیف نخست دریافت واکسن کرونا قرار دارند؛البته حفظ سلامت وجان مسئولین در اولویت قرار دارد اما اینگونه رفتار ممکن است برخلاف تمایل نمایندگان باشد و قطعا برخلاف رضایت آنهاست. همین جا باید این عزیزان پاسخ قطعی ومناسب به این حرکات بدهند. مخالفت برخی از افراد وجریانها با ریاست مجلس نباید موجب کارشکنی در مسیر فعالیتهای این نهاد شود. ما همه سرنشینان یک کشتی طوفانزده هستیم و باید آن را به سلامت به ساحل برسانیم.

 

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar