menusearch
majidabhari.ir

علایم روانی خطرناک ویروس کرونا!

جستجو
۱۳۹۹/۲/۱۱ پنج شنبه
(1)
(0)
علایم روانی خطرناک ویروس کرونا!
علایم روانی خطرناک ویروس کرونا!

شناسایی وضعیت روحی و روانی مردم قبل از وقوع یک حادثه، در حین آن و بعد از آن بسیار مهم است. هنگام وقوع عوارض طبیعی مثل زلزله، سیل و آتشفشان حالت بهت و ناباوری به مردم دست داده و به نوعی دچار شوک رفتاری میشوند.

خندههای بیمورد، گریههای بیدلیل، ترس، کابوس و … از علایم این پدیده روانی در عوارض طبیعی است. در بیماریهای گسترده و همهگیر مردم ابتدا دچار ناباوری شده و به سختی وجود بیماری را باور میکنند. اما بعد از مشاهده حقایق دچار ترس و اضطراب میشوند.

 وسواس جسمی و فکری، اصلیترین عوارض این دوران است که با شستن و ضدعفونی مکرر اتفاق میافتد. در دوران عبور از بیماری مثل کرونا، از آنجایی که زمان عبور از این بحران مشخص نیست، مدام دچار تردید رفتاری شده و همواره در انتظار بروز این بیماری هستند.

وحشت از مبتلا شدن و از دست دادن عزیزان و اطرافیان اصلیترین عامل ترس در این دوران بوده و وسواس و تنشهای عصبی، دومین گروه از عوارض کروناست. مصیبت و غم از دست دادن عزیزانشان از آنجا که همراه تسلیت حضوری، تشییع جنازه و مراسم معمول نیست، زمان طولانیتری در قلب افراد خواهد ماند.

نابراین وظیفه اصلی دولت، پر کردن مدام اوقات فراغت اعضای جامعه، شادمان کردن آنها و مهمتر از همه، ارائه خدمات مشاوره روانی به افراد جامعه است.

 

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

 

aparattwitertelegram