menusearch
majidabhari.ir

صید ترال شایعه یا واقعیت

جستجو
۱۳۹۹/۷/۷ دوشنبه
(2)
(0)
صید ترال شایعه یا واقعیت
صید ترال شایعه یا واقعیت

صید ترال که در میان افراد بومی وصیادان محلی به «صید کف تراش» معروف است مدتهاست بر سر زبانها افتاده که صیادان چینی وهندی با کشتیهای بزرگ ومجهز به این صید در بنادر جنوب مشغول هستند. مثل بسیاری از مسائل و رویدادها ابتدا شایعه در این زمینه پخش و دهان به دهان میشود سپس ناگهان جنبه حقیقت پیدا میکند. هیچکس به خود زحمت نمیدهد تا این موضوع را تصدیق یا نفی کند. فضای مجازی پراست از عکسها و توضیحات مختلف در مورد این موضوع اما بیکاری صیادان خرده پا و بومی و مشکلات متعدد اقتصادی بین آنها نیز نفی و یا اثبات نمیشوند. کدام سازمان و یا وزارت مسئول تایید یا تکذیب این موضوع میباشد؟
چرا یکبار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف نمیشود؟ شاید شرایط دشوار ناشی از تحریمهای ظالمانه وعوارض آزاردهنده آن، ما را مجبور به پذیرفتن این نوع ازصید نموده چه عیبی
دارد این موضوع صادقانه با مردم در میان گذاشته شود؟ مردم نجیب ما که دشواریها را برای حفظ عزت ملی به جان پذیرفتهاند محال است که این نکته را نپذیرند. مهمتر از آن به صیادان بومی که درآمدی غیر از صیادی ندارند اجازه داده شود بکار خود ادامه دهند. اگر فکری اساسی برای صیادان محلی نگردد شاهد بروز آسیبهای جدید درمنطقه خواهیم بود که با توجه به استعداد بومی برای قاچاق این شک چندان دور از ذهن نیست. بهتر است وزارت کشور، استانداری و اداره کل صنایع استان با توجه به استعداد جغرافیایی برای کشاورزی با آمادهسازی زیر ساختهای کشت وصنعت و صنایع، به کارآفرینی و اشتغالزایی بپردازند و به پیشگیری وضع موجود اقدام نمایند. دولت محترم ونهاد متولی نیز با روشنگری مسائل برای مردم اجازه ساخت وگسترش شایعات را ندهند چرا که در آن سوی خلیج همیشه فارس ایادی استکبار منتظر فتنه افکنی و شایعه پراکنی هستند تا از اینگونه فرصتها حداکثر بهرهبرداری را بنمایند.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar