menusearch
majidabhari.ir

زجر مردم بی‌خبری مدیران

جستجو
۱۳۹۹/۶/۹ یکشنبه
(3)
(0)
زجر مردم بی‌خبری مدیران
زجر مردم بی‌خبری مدیران

صداقت از سوی مسئولین در پاسخگویی به سوالات برخی از خبرنگاران چه در رسانهها و چه در رسانه ملی باعث وجد اجتماعی وتقویت اعتماد عمومی است.
اما سوال اصلی اینجاست که این صداقت در پاسخ به کدامین سوالات ودر چه مواقعی جایز ودر چه زمانی سکوت یا جواب واقعی عین ثوابست. پاسخ به برخی سوالات را میتوان بیتوجهی به قضاوت عمومی و فاصله از مردم ارزیابی کرد. گاه برخی جوابها نه تنها دلیل خلوص سیاسی وصداقت نیست بلکه نشان از فاصلهای تاسفآور دارد.
آن روز که آقای رئیس جمهور گران شدن بنزین را همان روز متوجه شده بودند مردم از یکدیگر میپرسیدند:مگر چنین موضوعی امکان دارد؟ این بار ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه یعنی اصلیترین ومهمترین نهاد در زمینه قیمتها و تغییرات اقتصادی، خود را بیخبر از قیمتها نشان میدهد.
از نظر تحلیل رفتاری انتظار دو نوع تحلیل و واکنش از سوی مردم مورد انتظار میباشد؛ گروه اول این جواب را نشانه صداقت دکتر نوبخت با مردم ورسانهها ارزیابی کرده وآن را مورد تقدیر قرار میدهند.
گروه دوم که تقریبا بخش قابل توجهی از مردم بوده وبه این گونه جوابها از سوی برخی از مدیران ارشد عادت کرده اند، فاصله بین مسئولین ومردم را مورد تاکید قرارداده و آنها را بیخبر از سختیها وفشارهای وارده براکثریت مردم ارزیابی میکنند.
دراینکه مدیران ارشد فرصتهای مناسب برای خرید در اختیار نداشته و حل مشکلات کشور را مهمتر از قیمت عدس وگوجه فرنگی میدانند، تامین نیازمندیهای خانه شان به عهده خانواده محترمشان و یا افراد خاصی میباشد وهیچکس توقع ندارد که مدیران هر بامداد در میادین تره بار یا مراکزخرید مشغول خرید و تامین مایحتاجشان باشند. اما آیا نباید لیست قیمتها مخصوصا اقلام ضروری برای مسئولین موثر تهیه وعرضه گردد.
وهراز گاهی حتی بعنوان تفنن سری به مراکز فروش اقلام لازم بزنند و از نزدیک شاهد رشد ساعتی قیمتها باشند؟ واقعا اگر مدیران ارشد کشور گاهی به ارزیابی قیمت اقلام ضروری بپردازند آنگاه متوجه فشارهای خردکننده بر اقشارکم درآمد و بازنشستگان وبیکاران میگردند.
هنگام رفت وآمد به محل کار اسکورتهای مختلف مانع دسترسی مردم به مسئولین شده واگر در مراسم و اماکنی مردم به طور ناگهانی با این عزیزان مواجه گردند حصاری غیر قابل نفوذ بین آنها ومردم کشیده شده و دسترسی مقدور نمیگردد.
دریافت وقت ملاقات حضوری هم به عمر طبیعی ما وصلت نمیدهد. به عنوان یک هموطن از عزیزان گرانقدر مدیران ارشد کشور استدعا دارم هنگام مواجهه با اینگونه سوالات حداقل سکوت اختیار کرده و اجازه ندهند مدتها سوژه برای افرادی که در بدر بدنبال بهانه برای تضعیف رابطه مردم با خدمتگزاران خود هستند تهیه گردد.
بجاست که در آستانه هفته دولت ضمن تقدیم سلام و دعای خیر برای خدمتگزاران واقعی مردم یادی از شهدای دولت در سطوح مختلف بنماییم؛ یاد شهید عزیز رجایی وباهنر که حقا اسوه حسنه و تجسم صداقت وخدمت بودند و تمام شهدای گرانقدر دولت ازصدر تا ذیل که جان خودرا فدای اعتلای انقلاب اسلامی نمودند.
باید یکبار دیگر رفتارهای سیاسی شهید رجایی ودکتر باهنر را در قالب اصول مدیریت جهادی باخود و همکاران مرور نماییم.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

telegramaparattwiter