menusearch
majidabhari.ir

تکنیکهای افزایش عزت نفس

جستجو
۱۳۹۷/۱۰/۵ چهارشنبه
(0)
(0)
تکنیکهای افزایش عزت نفس
تکنیکهای افزایش عزت نفس

تکنیکهای افزایش عزت نفس:

دکتر مجید ابهری :تا اینجا مفهوم عزت نفس ومنافع وزیانهای بود ونبود آنرا عرض کردم؛حالا روشها وفنون ایجاد وافزایش این فرایند را عرض میکنم.البته لازم است بدانیم هیچ تکنیک وتمرینی صددرصد کارگر نیست ولی تمرین مداوم وعمل به این تکنیکها موثر ومفید بوده ودربسیاری از افراد باعث تحول در زندگیشان گردیده.🌷برای زندگی خود هدف انتخاب کنید:زندگی هدفمندیعنی بجای داشتن تصورات مبهم درزندگی سعی کنیدبطور واقعی آنچه را که دوست داریدروشن کنید؛احساساتتان راچه مثبت چه منفی در مقابل خواسته دیگزان بروز دهید؛برای رسیدن به هدف به یک راه اکتفا نکنید بلکه راههای مختلفی را درنظر داشته باشید؛برای رسیدن به هدف هیچوقت عجله نداشته باشید؛اهداف اصلی خودتان را به کوتاه مدت وبلند مدت تقسیم کرده ودرهر مرحله ازپیشرفت خود؛حتی کم وکوچک خودرا تحسین کنید.🌷🌷عواملی که شماراازتغییر یافتن بازمیدارند شناسایی کنید:این عوامل میتواننداحساسات منفی شما باشند؛ناامیدی شمابه تغییر؛بی صبری وعجله شما؛تلقین وآیه یاس خواندن اطرافیانتان؛رضایت ازوضعییت فعلی(علاقه به درجا زدن)ترس از امتیازهای افزایش اعتماد به نفس باشد🌷🌷🌷به مقابله باترس برخیزید:هرچه بیشتر باترس روبروشویدنسبت به خودتان احساس بهتری خواهید داشت؛به مشگلات فکرنکنید به موفقییتهابیندیشید؛بادوستان مثبت نگر معاشرت کرده واز افراد بدبین وناامید فاصله بگیریداز اطرافیانتان کمک بگیریداز اینکه دوستی از شما ناراحت شود نگران نباشید.🌷🌷🌷🌷تواناییها ومحدویتهای خودرابپذیرید:برای این کار در دولیست صادقانه بنویسیدانتقاد های اصلاحگرانه را پذیرفته و انتقادات تخریبی را بشدت رد کنید.🌷🌷🌷🌷🌷تعریف کنیدوازتعریف شدن شرم نکنید:همه مانیازبه تعریف (نه تملق)داریم وقتی از شما تعریف میکنند سرخ نشوید واز تماس چشمی پرهیز نکنید؛بلکه درمقابل تعریف تشکر کنیدوازتعریف وتحسین دیگران دریغ نورزید.خاطرات شیرین و موفقییت آمیز خودرا مرورومرور کنیدبانگاهی مثبت وامیدوارانه به آینده نگاه کنید؛درمقابل کارهای خوب به خودتان پاداش بدهید؛دردرونتان یک منتقد صادق ورک ایجاد کنیدوبه انتقاداتش گوش دهید؛به جای بکار بردن عبارت"من باید.......یامن بهتر است......"من می توانم را بکارببرید.اجازه ندهید انتقادات دیگران شما را زیر ورو کند؛در دفتر یادداشت انتقادات دیگران را نوشته وآنها را با نظریات منتقد درونی تان مقایسه کنید که اگر منطبق باهم بودند سعی کنید آن نکته را درخود اصلاح کنید؛وگرنه نقدهای تخریبی را بحساب رقابت منفی یا حسادت بگذارید.بجای ازفردا ازهفته دیگر؛ازهمین حالا شروع کنید...

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari