تار وتفنگ / دستنوشته مجید ابهری

جستجو
۱۳۹۸/۱/۲۴ شنبه
(1)
(0)
تار وتفنگ / دستنوشته مجید ابهری
تار وتفنگ / دستنوشته مجید ابهری

تار وتفنگ / دستنوشته مجید ابهری
موسیقی یکی از باستانی ترین هنرهای جوامع بشری است؛که قدمت آن بدرستی ودقت قابل محاسبه نمیباشد.
رشد چشمگیر آلات وادوات موسیقی همراه با تنوع وکثرت دستگاههای مختلف آن بیانگر این واقعییت هستند که این فرآیند مورد استفاده در غم وشادی مورد توجه وعلاقه اقشار مختلف بوده وهر فرد باهر سن و جایگاه علمی وفرهنگی و اجتماعی؛به نوعی از موسیقی گرایش داشته واز آن لذت می برد.
برای اجرای این هنر ابزار وسازها ونتها ودستگاههای مختلف ومتعددی وجود دارند؛که زادگاه اکثرآنها مشرق زمین بوده ویا از تمدن ودانش هنری این بخش از دنیا تولید و عرضه شده اند.
آهنگ ونوای سازهای شرقی به نوعی است که حتی بیگانگان با فرهنگ و هنر شرق را نیز تحت تاثیر قرار داده وآنها را به التذاذ وادار میکند.
تار؛سه تار؛،عود؛چنگ؛ نی؛دف وواکثر سازهای زهی فرزندان شرق مخصوصا ایران باستان(باضافه ماورالنهر اناتولی و عراق وهند وووبوده)که بر اثر بی توجهی و کم اطلاعی مسئولین هنری وقت توسط برخی از کشورهای همسایه بنام وتوسط آنها در لیست میراث فرهنگی وهنری تاریخی آنها در یونسکو ثبت شده؛درحالیکه آثار بجا مانده مکتوب وتصویری خودآنها اینگونه ابزار متعلق به ایرانیان میباشد.
چه میشود کرد که غفلت های فرهنگی زیان اور یکی ودو تا نیست وهنوز هم ادامه دارد.
نکته بسیار مهم تر واساسی تر در این زمینه ها این است که در چهل سال اخیر نمایش الات موسیقی وادوات هنری در تلویزیون ممنوع میباشد؛یعنی یک جوان متولد بعد از انقلاب اگر در خانواده یا جای سازهای حتی اصیل ایرانی را اگر ندیده باشند بین آنها هیچ تفاوتی قایل نیستند.
با کمال تاسف وشوربختانه یک کودک چهار یا پنج ساله انواع سلاحها را در فیلمها وسریالهای مختلف آنقدر مشاهده کرده ومیکند که تا جزیی ترین نکات را در مورد انها دانسته و حتی قادر به استفاده از سلاحهای اصلی میباشند.
از نظر روحیه سلحشوری ودفاعی این حالت بسیار موجه وخوب بوده در صورتیکه درسایر مواردنیز همینطور باشد. نمایش یاخرید وفروش انواع سازهای مجاز نه تنهاممنوع نیستند بلکه در بسیاری از موارد در مورد آنها تبلیغ نیز میشود.
دربسیاری از موارد تلویزیون هنرمندی  را نمایش میدهد که مشغول اجرای ترانه بوده وصدای سازهای مختلف نیز همراه آن پخش شده اما خود ساز معلوم نیست کجاست؟؟مضحک تر آنکه گاه یک هنرمند توسط تابلو یا اکساسوارهای دیگر دست وسازش مخفی وفقط چهره وبالاتنه وی نمایش داده میشود در حالیکه پر واضح است که  وی مشغول انجام کار یا نواختن سازی است که دستانش حرکت میکند و معلوم نیست چه در دست دارد؟اینگونه حرکات یعنی به تمسخر گرفتن قواعد وضوابط دینی درحالیکه هیچگونه تضادی نمیتواند وجودداشته باشد.
واقعا آیا دیدن یک ویولون یا تار از نظر فرهنگی وتربیتی زیان آور تر است یا نمایش انواع سلاحها وکشت وکشتار توسط آنها؟؟
آیا  نمایش دف و عود خشونت زا وتنفر افرین وقساوت پراکنی است یا قتل زن وبچه و پیر وجوان و تیراندازیهای متفاوت و کشتار؟؟؟
چرا باید فرزندان ما با آلات ودستگاههای مجاز هنر اصیل موسیقی غریبه باشند اما ۸۰ در صد از اسباب بازیهایشان ابزار و وسایل خشونت افرین باشند؟؟
از نگاه رفتار شناسی و تحلیل ریشه های خشونت وسبب شناسی کاهش سن جرایم خشن؛ دیگر وقت آن رسیده که بدلایل رشد جنایتهای کودکان توجه گردیده و با کسب راهنماییهای فقهی از صاحبنظران وعلمای مکرم وفرهیخته حرکاتی موثر وبازدارنده در این زمینه ها ایجاد وکاربردی نمود؟.
امیدوارم تعلل چهل ساله برای وقت کشی ها وجاماندگیها کافی ووافی باشند.

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari

شرکت سازنده