menusearch
majidabhari.ir

به خاطر سلامت مردم از آداب و رسوم نوروزی چشم پوشی کنیم

جستجو
۱۳۹۹/۱/۱ جمعه
(3)
(0)
به خاطر سلامت مردم از آداب و رسوم نوروزی چشم پوشی کنیم
به خاطر سلامت مردم از آداب و رسوم نوروزی چشم پوشی کنیم

مردم ما ثابت کرده اند که این گونه مراحل را با عنایت الهی، وحدت و همدلی پشت سر گذاشته و به روزهای خوب و روشن رسیده اند.مردم ایران، ملت مقاومت و عبور از سختی ها هستند و با اتحاد و همدلی این بیماری را به زانو در می آورند.

متاسفانه با ورود ویروس کرونا از آنجا که هیچ گونه برنامه منسجمی در این زمینه وجود نداشت، فضای مجازی از یک طرف و برخی مسئولان از طرف دیگر و مردم به عنوان ضلع سوم این مثلث در این شرایط ناخواسته گرفتار شدند و متاسفانه کم رنگ بودن اعتماد به نظام رسانه ای داخل موجب هجوم مردم به رسانه های بیگانه و فضای مجازی شد و دشمنان مردم و نظام هم از این فرصت سوءاستفاده کردند و هر دروغ و شایعه ای را به ذهن جامعه ایران تزریق کردند.

در حالی که بیش از صد کشور در جهان با این ویروس درگیر شدند، اما مردم هیچ کشوری حاضر نشدند اخبار و آمار دروغ بیگانگان را بپذیرند و حتی برای دیگران بفرستند یا نقل کنند اما متاسفانه بعضی از مردم ما چنین کاری را انجام دادند و به انتشار شایعات و دروغها و اخبار سیاه و منفی دامن زدند.

در حالی که کادر پزشکی ایران توانستند، با قدرت با این بیماری همهگیر مبارزه کنند اما شایعات مختلف از یک طرف، عدم اطاعت بعضی از مردم از دستورات مبنی بر قرنطینه خودخواسته از طرف دیگر، باعث گسترش این ویروس به نقاط پاک شد.

مردم باید از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند زیرا سفرهای بیمورد و بیهدف که به راحتی از سوی بعضی از مردم صورت گرفت موجب انتقال این ویروس به نقاط دیگر شد، در حالی که اگر قرنطینه خودخواسته به صورت کامل اجرا میشد و دستورات بهداشتی دقیقا رعایت میشد، آمار بیماران و فوتشدگان در این سطح نبود.

آنچه که امروز نیاز اصلی ما برای مقاومت و غلبه بر این ویروس موذی میباشد توکل، خودباوری، وحدت، یکپارچگی و اجرای دستورات بهداشتی است.

در این نوروز، باید به خاطر سلامت عمومی از بسیاری آداب و رسوم چشمپوشی کنیم و اجازه ندهیم هموطنان ما دچار اضطراب، دلهره و بیماری شوند.

فضای مجازی همانند شمشیر دولبه در این دوره از بیماریها عمل کرد. عدهای با ارائه آموزشهای پیشگیری و مطرح کردن محتوای شادیآور و نشاطآفرین جامعه را در مقابل این بیماری تقویت کردند در عوض عده ای دیگر دروغ پردازیهای لابیهای دشمنان را باور کرده و به تکرار و گسترش آنها اقدام کردند باید این حقیقت را بپذیریم که ما همه اعضای یک خانواده هستیم و در صورت بالا بردن ایمان و توکل در کنار رعایت دستورات بهداشتی، غلبه بر این بیماری بسیار ساده و آسان خواهد بود.

در این گرفتاریها، گروههای مرجع رفتاری، آنطور که باید و شاید نتواستند به رسالت فرهنگی و اجتماعی خود عمل کنند.

تعریف لطیفه و یا رفتارهای طنزآمیز برای حمایت از مردم کافی نیست بلکه سلبریتیها، ورزشکاران و چهرههای محبوب، از جمله نخبگان و پیشگامان فرهنگی و اجتماعی باید به عنوان پرچمداران سلامت اجتماعی در صف مقدم این حرکت قرار گیرند و با امکانات مادی و فرهنگی خود به کمک مردم بشتابند.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

telegramtwiteraparat