menusearch
majidabhari.ir

بحران مفاهیم،جنس مخالف یا مکمل/ با دکتر مجید ابهری

جستجو
۱۳۹۸/۱/۷ چهارشنبه
(3)
(0)
بحران مفاهیم،جنس مخالف یا مکمل/ با دکتر مجید ابهری
بحران مفاهیم،جنس مخالف یا مکمل/ با دکتر مجید ابهری

بحران مفاهیم،جنس مخالف یا مکمل/ با دکتر مجید ابهری
یک عمر در گوشمان خواندند جنس مخالف ...
اما هیچ گاه نگفتند مخالف یعنی چه؟!
آیا واقعا" زن و مرد یعنی مخالف هم؟!
مخالف نیستند ... چون اگر مخالف بودند هیچ گاه نیازمند وجود یکدیگر نبودند ...
هرگز از وجود هم به آرامش نمی رسیدند...
هرگز نمیتوانستندهمدیگررا دوست بدارند...
هیچ مخالفی همدل و همراه نخواهد بود ...
👍مخالف نیست ...
مخالف یعنی دو قطب جدا از هم ...
کاش به کلماتمان بیشتر توجه میکردیم ...
زن و مرد مخالف هم نیستند،
👨‍👩‍👧‍👧 آنها مکمل همدیگرند...یعنی:
کامل کننده آرامش و نیازهای یکدیگر ... پس بهتر است گفته شود جنس مکمل....
در کشور ما بدلیل ضعف در علوم انسانی مدرن بحران مفاهیم وجود دارد.
مفاهیم صحیح باید ازمدارس شروع شود؛اجازه ندهیم سواد جنسی فرزندانمان توسط دوستانشان یا فضای مجازی پی ریزی وهدایت شود.

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari