menusearch
majidabhari.ir

بافرزند خجالتی ام چه کنم؟؟؟

جستجو
۱۳۹۷/۱۰/۵ چهارشنبه
(0)
(0)
بافرزند خجالتی ام چه کنم؟؟؟
بافرزند خجالتی ام چه کنم؟؟؟

بافرزند خجالتی ام چه کنم؟؟؟

دستنوشته دکتر مجید ابهری

اغلب والدین از خجالت فرزندان خود گله داشته ونمیدانند با آنها چه باید بکنند؟فرقی نمیکند پسرباشد یا دختر میتواند دچاراین نارسایی گردد.

 

😡درتعریف خجالت میگوییم:خجالت بمعنی شرم حیا؛شرمندگی ویاحالت انفعالی به هنگام حرف زدن یا انجام کاری میباشد.رفتارکمرویی(خجالتی)بعنوان یک اختلال رفتاری درکودکان ونوجوانان وحتی بعضی از بررگسالان ازبرخورد با دیگران بخصوص ناآشنایان خودداری کرده؛

درفعالیتهای گروهی همکاری ومشارکت ندارد ویا به بهانه های مختلف از اینگونه حرکات خودداری میکنندودربرقراری ارتباط گفتاری با اینکه توانایی تکلم دارندکمتر رابطه برقرار میکنند.کودک خجالتی برای کسی ناراحتی وزحمت ایجاد نمیکند امابعلت رنجش ناشی از احساس ناتوانی وبی کفایتی درخود جزناشادترین کودکان باشد.

درنتیجه به دنیای درون خود پناه برده وهمواره انزوا اختیار میکند؛ودر جوانی برای مخفی نمودن این حالت به اعتیاد پناه میبرد.

 

علایم خجالتی بودن:فردخجالتی رفتارهای زیررا ازخود بروز میدهد

۱-باصدای آرام صحبت میکند وهنگام حرف زدن مخصوصا درجمع رنگ صورتشان تغییر میکند وعرق میکند.

۲-بیشتر اوقات درخود فرومیرود آرام وساکت است؛کمتر ارتباط برقرار میکند؛اگر باچیزی مخالف باشد نظرش را بیان نمیکند.

۳-تصمیم گیری برایش مشگل است ودرمقابل مشگلات اغلب عقب نشینی میکند.

۴-دوستان کمی دارد؛حتی اِلامکان درتماسها پیشقدم نمیشود.اغلب به تک دوست خود وابسته است وبرای از دست ندادن اوهرکاری حاضر است بکند.

۵-برای اثبات عقیده اش(ولو بحق) پافشاری نمیکند.

۶-گوشه گیر است و به این وسیله قصد جلب حمایت وتوجه دیگران را دارد

.۷-درهنگام ملاقهای جدی ورسمی برای پیداکردن "جا"برای دستهایش دچار مشگل میگردد.

۸-هنگام خجالت ناخن خودرا جویده واغلب احساس بی ارزشی وبی لیاقتی میکند وبهمین جهت برای کاری پیشقدم نمیشود؛همواره به تواناییهای دیگران حسرت میخورد.

 

علت پیدایش این اختلال:البته این دلایل قطعی نیستند بلکه شناخته شده ترین علتها میباشند.

۱*وراثت؛ناراحتیهای جسمی وروانی قبل از تولد.

۲*الگوبرداری ازبزرگترها مخصوصا والدین.

۳*انتقاد وتحقیر زیاد کودک وسلب قدرت اظهار وجود او

4*توقع بیش از اندازه والدین ازکودک در والدین کمال طلب.5*عدم اطلاع والدین ازمهارتهای زندگی ومالا عدم آموزش آنها بفرزندان.6*محروم بودن ازحمایت ومحبت وتوجه والدین؛یا داشتن معایب ظاهری؛ومیدان ندادن والدین جهت ابراز وجود مثبت کودک،

 

 

راههای درمان خجالت:

۱-کودک را موردمحبت وتوجه قرارداده با اودرزمینه رفتارش گفتگو کنید

.۲-همواره رفتارهای مثبت کودک را تشویق کنید؛وضمن سپردن برخی مسئولیتهای کوچک به اوکمک کنیدتا تواناییهایش راکشف کند.

۳-در امور مختلف درحد شعور کودک با اومشورت کنید سعی نمایید اورا مشارکت جو ومشارکت خواه بار بیاورید.

۴-درجمعهای خانوادگی وفامیلی از اوبخواهیدباصدای بلندشعر بخواند یا حرف بزند.

۵-اگر کاری را غلط انجام دادیا درانجام کاری شکست خوردبلافاصله اورا سرزنش وتوبیخ نکنید؛بلکه پس از گذشت مدتی برای موفقییت آتی آماده اش کنید. توجه توجه توجه داشته باشیدکه کودک به کندی بهبود مییابدتوقع و عجله بهبود آنی را نداشته باشید؛اورابیش از حد تحت فشار قرارندهید؛اگر حداقل ۴ علامت باهم دیده شد وحداقل بمدت ۳ ماه هم تکرارشد حتما به روانپزشگ وروانشناس مراجعه نمایید.چراکه اگر بیماری اوشدت یافته وادامه یابدافسردگی یا اسکیزوفرنی ایجاد میکند

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhari